PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 102 | 3 |

Tytuł artykułu

Wpływ zmienności cen skupu mleka na ryzyko dochodowe gospodarstw mlecznych w latach 2015-2020

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Impact of milk price volatility in risk of dairy farms income in the period 2015-2020

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Działalność gospodarstw rolnych determinowana jest przez wiele czynników ekonomicznych, technologicznych czy instytucjonalnych. Dają one podstawy do tworzenia scenariuszy ryzyka pozwalającego oszacować prawdopodobieństwo wystąpienia strat z prowadzonej działalności bądź niezrealizowania założonego celu. W badaniach określono ryzyko nieosiągnięcia w latach 2015-2020 dochodu z gospodarstwa rolnego na poziomie z 2014 roku. Realizacja celu wymagała zbudowania gospodarstw modelowych. Źródłem danych był system FADN, a obiektami badawczymi gospodarstwa wyspecjalizowane w produkcji mleka. W przeprowadzonych symulacjach uwzględniono zmiany, które nastąpiły we wspólnej polityce rolnej, w tym rezygnację z systemu kwotowania produkcji mleka. Przeprowadzone badania wykazały, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że w latach 2015-2020 żadne z analizowanych gospodarstw modelowych nie będzie osiągać wyższego dochodu niż w 2014 roku. Wykazano także, że w gospodarstwach o stadzie krów mniejszym niż 5 sztuk wskazany cel nie będzie możliwy do zrealizowania. Z wykonanych analiz wynika także, że parytet dochodu na poziomie średniego wynagrodzenia w gospodarce narodowej będą w stanie osiągnąć jedynie gospodarstwa utrzymujące więcej niż 20 krów mlecznych.
EN
Farms activities depend on many economic, technological or institutional factors. They create a framework to build different scenarios and to estimate probability of losses or failure to achieve the objectives of farms. In the studies assessed probability of failure to achieve of family farm income on the level of the year 2014 in period 2015-2020. On the basis of data from FADN system model farms specializing in milk production were created. The studies includes changes in the Common Agricultural Policy, with the abolition of the milk quota system. Results show that there is a high probability that in the years 2015-2020, none of the analyzed model farms will achieve a higher income than in 2014. It was also shown that in farms with less than 5 cows in the herd, this level will not be reached. This analysis indicates that parity income level of the average wage in the national economy will reach only farms with more than 20 dairy cows.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

102

Numer

3

Opis fizyczny

s.66-77,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Janickiego 31, 71-270 Szczecin
 • Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwami, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Janickiego 31, 71-270 Szczecin

Bibliografia

 • Baer-Nawrocka Agnieszka, Kiryluk-Dryjska Ewa, 2010: Wpływ likwidacji kwot mlecznych na sytuację produkcyjną i ekonomiczną producentów mleka w Unii Europejskiej (wyniki symulacji modelowych), „Wieś i Rolnictwo”, nr 3, s. 62-74.
 • Commodity Markets Outlook January 2015, World Bank Quarterly Reports, [https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/GEP/GEP2015b/Global-Economic-Prospects-CommodityMarketOutlook_Jan2015.pdf].
 • Czekaj Stefania, Majewski Edward, Wąs Adam, 2014: „Nowe zazielenienie” WPR i jego wpływ na wyniki ekonomiczne polskich gospodarstw rolnych, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, s. 39-56.
 • El Benni Nadja, Finger Robert, 2013: Gross revenue risk in Swiss dairy farming, „Journal of Dairy Science”, vol. 96, issue 2, s. 936-948.
 • Goraj Lech, Bocian Monika, Osuch Dariusz, Smolik Adam, 2013: Parametry techniczno-ekonomiczne według grup gospodarstw rolnych uczestniczących w polskim FADN w 2011 r., Dział Wydawnictw IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Helming John F.M., Van Berkum Siemen, 2008: Effects of abolition of the EU milk quota system for Dutch agriculture and environment, Paper prepared for presentation at the 12th EAAE Congress „People, Food and Environments: Global Trends and European Strategies”, Gent (Belgium), 26-29 August 2008, [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/43966/2/111a.pdf].
 • Hemme Torsten., Isermeyer Folkhard., Deblitz Claus, 1997: TIPI-CAL Version 1.0: ein Modell zur Politik- und Technikfolgenabschätzung für typische Betriebe im internationalen Vergleich, Arbeitsbericht 2/97 des Instituts für Betriebswirtschaft, FAL Braunschweig.
 • IFCN Dairy Report 2013. International Farm Comparison Network, Hemme Torsten (red.), IFCN Dairy Research Center, Kiel 2014.
 • Kaczocha Ewa, Świtłyk Michał, Budde Hans-Joachim, 2003: Ryzyko polskich gospodarstw wyspecjalizowanych w produkcji roślinnej w warunkach integracji z Unią Europejską, „Acta Agraria et Silvestria: Series Agraria. Sekcja Ekonomiczna”, vol. 40, s. 339-346
 • Kołoszycz Ewa, Wilczyński Artur, 2014: Ekonomiczne skutki deregulacji rynku mleka oraz reformy WPR w polskich gospodarstwach mlecznych w latach 2014-2020, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 3, s. 120-135.
 • Kołoszycz Ewa, Wilczyński Artur 2015: Variability of farm income in plant production farms in the perspective of Common Agriculture Policy reform, „EJPAU”, 18(1), http://www.ejpau.media.pl/volume18/issue1/abs-07.html
 • Kulawik Jacek, (red.), 2014: Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (4). Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
 • Majewski Edward, Wąs Adam, Guba Waldemar, Dalton Graham, 2007: Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej, „Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G”, t. 93, z. 2, s. 98-106.
 • McDonald Roberta, Shalloo Laurence, Pierce Karina, Horan Brendan, 2013: Evaluating expansion strategies for startup European Union dairy farm businesses, „Journal of Dairy Science”, vol. 96, issue 6, s. 4059-4069.
 • Milk Market Situation, August 2015. Milk Market Observatory, European Commission [http://ec.europa.eu/agriculture/milk-market-observatory/pdf/market-situation-presentation_en.pdf].
 • Neyhard James, Tauer Loren, Gloy Brent, 2013: Analysis of price risk management strategies in dairy farming using whole-farm simulations, „Journal of Agricultural and Applied Economics”, vol. 45, issue 2, s. 313-327.
 • OECD-FAO Agricultural Outlook 2014-2023, [http://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2014_agr_outlook-2014-en].
 • Patton Myles, Binfield Julian, Moss Joan, Kostov Philip, Zhang Lichun, Davis John, Westhoff Pat, 2008: Impact of the abolition of EU Milk quotas on Agriculture in the UK, Paper prepared for presentation at the 107th EAAE Seminar „Modelling of Agricultural and Rural Development Policies”. Sevilla, Spain, January 29th to February 1st, [http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/61080/2/breustedt.pdf].
 • Potori Norbert, Kovács Mate, Vásáry Victoria, 2013: The Common Agricultural Policy 2014-2020: an impact assessment of the new system of direct payments in Hungary, „Studies in Agricultural Economics”, vol. 115, s. 118-123.
 • Prospects for agricultural markets and income in the EU 2014-2024, European Commission, [http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/medium-term-outlook/2014/fullrep_en.pdf].
 • Shalloo Laurence, Dillon Pat, Rath Myles, Wallance Mike, 2004: Description and validation of the Moorepark Dairy System Model, „Journal of Dairy Science”, vol. 90, issue 3, s. 1493-1504.
 • Sulewski Piotr, Czekaj Stefania, 2015: Zmiany klimatyczne oraz instytucjonalne a przewidywane wyniki ekonomiczne gospodarstw, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 1, s. 74-100.
 • Świtłyk Michał, Wilczyński Artur, 2012: Sytuacja ekonomiczna gospodarstw mlecznych po likwidacji systemu kwotowania produkcji mleka, „Wieś i Rolnictwo”, nr 1, s. 85-98.
 • Wilczyński Artur, Karolewska Małgorzata, 2007: Rozwój i opłacalność produkcji żywca wołowego w latach 2003-2005 w wybranych krajach UE, „Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis, Oeconomica”, nr 47, s. 341-346.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3344ed94-e828-4821-9ee3-2cf43f0bd4e5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.