PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 4 |
Tytuł artykułu

Problemy dysparytetu pogłowia owiec w województwie małopolskim

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Problems in the shortage of sheep population in the Małopolska province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Owczarstwo jest gałęzią gospodarki rolnej, która w ostatnim 20-leciu przeżywała duży regres. Nastąpił głęboki i relatywnie trwały spadek pogłowia, a nawet zanika chów owiec w wielu subregionach kraju, w których przed laty produkcja ta odgrywała znaczącą rolę. Zmniejszeniu pogłowia owiec zwykle towarzyszyło zmniejszenie pogłowia bydła, co spo­wodowało narastanie problemu porzucania użytkowania trwałych użytków zielonych oraz odłogowania i ugorowania ziemi, jej zakrzaczenie i naturalne zalesianie. Owce mogą po­nownie stać się cennym gatunkiem restytucji produkcyjnego wykorzystania terenów rol­niczych, ich produktywizacji i dostarczania miejsc pracy i dochodów ludności miejscowej. Jest to szczególnie ważne na obszarach górzystych w naturalny sposób predestynowanych do produkcji zwierzęcej, w tym gór terenów podgórskich Małopolski. W opracowaniu wskazano na spektrum korzyści wynikających z przywrócenia chowu owiec, w tym ich wypasu kulturowego i komercyjno-kulturowego. Podjęto także problem skali niedoboru pogłowia inwentarza trawożernego w Małopolsce. Z badań wynika, że rezerwy paszowe są obecnie bardzo duże, a niedobór inwentarza trawożernego w Małopolsce wynosi ponad 220 tys. DJP, tj. ok. 123% obecnego stanu inwentarza, w tym ok. 100,7% stanu pogłowia owiec.
EN
Sheep-farming is the branch of agricultural economy which in the last 2 decades has faced a serious regress. It should be noted that a deep and relatively stable decrease in sheep population has occurred. Moreover, the sheep breeding in many sub-regions of Poland, where years ago their production played a significant role, is also disappearing. The decrease in sheep population has been usually concomitant with the decrease in cat­tle population which has finally resulted in the increasing problem of abandonment of grasslands, the process of land being brownfielded and fallowed, and the process of land forestation and shrubs. Sheeps can again become unique species of animal reintroduction for productive usage of agricultural areas, their productiveness, and the provision of both workplace and local population incomes. These premises are particularly significant for mountainous areas, including mountains and foothills in the Małopolska Province, which are naturally predestined for animal production. In the analysis the emphasis has been put on the wide array of benefits which result from the sheep breeding reintroduction, including both cultural and commercial-cultural sheep pasture. Problem concerning the scale of sheep population shortage in the herbivorous livestock in Małopolska Province has also been tackled. The conducted analysis have shown that feed reserves are currently enormous, whereas the shortage of herbivorous livestock in Małopolska Province amo­unts to over 220 thousand. LU, that is 123% of a current state of livestock, including about 100,7% of sheep population state.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
4
Opis fizyczny
s.37-53,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Polska Akademia Nauk, Warszawa
autor
 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Kraków
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Tarnów
Bibliografia
 • 1. Bernacka H., Siminska E., Niedźwiedzki P. (2011): Alternatywne metody wykorzystania owiec. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIX (2011), 3, 59–66.
 • 2. Fereniec J. (1999): Ekonomika i organizacja rolnictwa. Wydawnictwo Key Text. Warszawa, 301-312.
 • 3. Mikołajczyk J., Molik E., Musiał W., Tyran E., Wojewodzic T., Wierzchoś E. (2005): Zarządzanie wypasem owiec w Tatrach i na Podhalu – badania mikroekonomiczne. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, Z. 22/1, Kraków, 245-248.
 • 4. Molik E. Musiał W. Tyran E. Wierzchoś E. (2007): Produkcyjno-ekonomiczne problemy wypasu owiec w regionach Karpat Polskich. Przegląd Hodowlany, T. 75, Nr 2, 21-23.
 • 5. Musiał W. (2004): Tytuł artykułu Instrumenty kreacji rozwoju zrównoważonego rolnictwa obszarów górskich na przykładzie wypasu kulturowego owiec. Prace Wydziału Nauk Przyrodniczych, Seria B, Prace Komisji Nauk Rolniczych i Biologicznych, t. 41(54), Bydgoszcz, 433-441.
 • 6. Musiał W., Sroka W., Wojewodzic T. (2010): Sytuacja ekonomiczna gospodarstw z terenów górskich i podgórskich. Ekonomiczne i społecznej uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, Program Wieloletni 2005-2009, Wydawnictwo Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa.
 • 7. Musiał W. (2013): Charakterystyka specyfiki i perspektyw rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich. [w:] Rolnictwo na obszarach specyficznych. Powszechny Spis Rolny 2010. Praca zbiorowa pod kierunkiem M. Matyki. Wydawnictwo GUS, Warszawa, 113-139.
 • 8. Musiał W., Mikołajczyk J., Sroka W. (2013): Stan i bariery produkcji owczarskiej w Regionie Małopolski – wybrane aspekty. Maszynopis, Raport wykonany w ramach Działalności Statutowej IES.
 • 9. Musiał W., Molik E., Wojewodzic T., Mikołajczyk J., Tyran E. (2005): Uwagi metodyczne do kompleksowego ustalania zasadności ekonomicznej wypasu komercyjnego i kulturowego owiec. Roczniki Naukowe Zootechniki, Suplement, Z. 22/1, Kraków, 263-267.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-32fbe822-ffbe-4fb3-80d9-867694358b38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.