PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/I |
Tytuł artykułu

Wpływ nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany 'Rouge vif d'Etampes' uprawianej na glebie bardzo lekkiej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of drip irrigation on yields of winter squash cv. 'Rouge vif d'Etampes' cultivated on the very light soil
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem podjętych badań było poznanie wpływu nawadniania kroplowego na plonowanie dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d'Etampes' na glebie bardzo lek-kiej, w rejonie o obniżonych opadach atmosferycznych w okresie wegetacji. Ścisłe doświadczenie polowe przeprowadzono w latach 2007 - 2008 w Kruszynie Kra-jeńskim k. Bydgoszczy na glebie zaliczanej do V-VI klasy bonitacyjnej (kompleks żytni słaby i żytniego bardzo słaby). Polowa pojemność wodna gleby (PPW) w warstwie 0-50 cm wynosiła zaledwie 57,5 mm, zaś efektywna retencja użyteczna (ERU) 29,3 mm. Doświadczenie polowe założono i przeprowadzono - w czterech powtórzeniach - jako jednoczynnikowe w układzie losowanych bloków. Pojedyncze poletko miało powierzchnię 11,2 m2. Nawadnianie zastosowano w dwóch wa-riantach: W0 - bez nawadniania (kontrola), W1 - nawadnianie kroplowe. Terminy nawodnień ustalano w oparciu o wskazania tensjometrów. Nawadnianie rozpoczy-nano przy potencjale wody w glebie wynoszącym - 0,04 MPa. Nawadnianie kro-plowe w sposób statystycznie udowodniony zwiększyło plony dyni olbrzymiej odmiany ‘Rouge vif d'Etampes' z 34,2 t.ha-1 do 75 t.ha-1 (wzrost o 40,8 t•ha-1, czyli o 119 %). Otrzymana zwyżka plonu wynikała przede wszystkim z istotnego zwiększenia masy owocu oraz jego rozmiarów (średnicy poziomej i pionowej) a także liczebności owoców.
EN
The aim of the study was to determine the influence of drip irrigation on yields of winter squash cv.‘Rouge vif d’Etampes’ grown on the very light soil in the region of decreased rainfall amounts in the vegetation period. The field experiment was conducted in 2007-2008 at Kruszyn Kraje􀄔ski near Bydgoszcz on the soil of quality class V-VI (very weak and weak-rye-soil-complexes). Field water capacity in the soil layer 0-50 cm was 57,5 mm, while the effective useful retention amounted 29,3 mm. The experiment was designed and carried out as onefactorial trial in four replications. The single plot area was 11,2 m2. Irrigation was used in the two variants: W0 - without irrigation (control) and W1 -drip irrigation. Drip irrigation was conducted according to soil tensiometer indications (-0,04 MPa). Drip irrigation significantly increased marketable yields of winter squash ‘Rouge vif d’Etampes’ from 34,2 t.ha-1 to 75 t.ha-1 (increase by 40,8 t ha-1, i.e. 119 %). This yield increase was obtained thanks to significant increases the weight of a fruit and its size (horizontal and vertical diameter) as well as the number of fruits.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
2/I
Opis fizyczny
s.191-197,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
autor
 • Katedra Melioracji i Agrometeorologii, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, ul.Bernardyńska 6, 85-029 Bydgoszcz
Bibliografia
 • Lisiecka J. Warzywa dyniowate. W: Warzywa mało znane i zapomniane (pr. zbior. pod red. M. Gapińskiego), PWRiL Poznań, 1993, s. 99-111.
 • Kaniszewski St. Nawadnianie warzyw polowych. Wyd. Plantpress, Kraków, 2005, s. 1-85.
 • Rolbiecki R. Efekty mikronawodnień wybranych odmian dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duch. F.) uprawianych na glebie bardzo lekkiej. Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 3(1),2004, s. 37-45.
 • Rolbiecki R. The effect of micro-irrigation on yields of zucchini (Cucurbita pepo L.) cultivated on sandy soil in Central Poland. Acta Hort. 729, 2007, s. 325-329.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St. The effectiveness of microirrigation of summer squash ‘Miranda’ in sandy soil conditions. Folia Hort. Ann. 15(2), 2003, s. 97-102.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St. Możliwości uprawy patisona (Cucurbita pepo var. patissonia Greb.) w warunkach nawadniania kroplowego na glebie bardzo lekkiej. Zesz. Nauk. AR Wrocław515, Rolnictwo LXXXVI, 2005, s. 447-453.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Piszczek P. Wpływ nawadniania kroplowego i sposobu produkcji rozsady na plonowanie kawona (Citrullus vulgaris) uprawianego na glebie bardzo lekkiej. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 3/2009: 2009, s. 79-90.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Piszczek P. Plonowanie kawona odmiany ‘Bingo’ na glebie bardzo lekkiej zależnie od fertygacji azotem systemem nawodnień kroplowych i sposobu produkcji rozsady. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 2011a, s. 147-154.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Podsiadło C. Porównanie reakcji dyni zwyczajnej odmiany ’Danka’ na nawadnianie kroplowe w warunkach opadowo-termicznych Bydgoszczy i Stargardu Szczecińskiego. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 6, 2011b, s. 127-135.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Senyigit U. Comparison of watermelon yields under conditions of drip irrigation connected with nitrogen fertigation in vicinities of Bydgoszcz (Poland) and Cukurova (Turkey). Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich 12, 2011c, s. 127-134.
 • Rolbiecki R., Rolbiecki St., Wojdyła T., Wichrowska D., Weltrowska-Medzińska B. Wpływ nawadniania kroplowego na plon i jakość owoców dyni bezłupinowej ‘Junona’ uprawianej na glebie bardzo lekkiej. Folia Hort. Supl. 2, 2006, s. 87-91.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-32e7850a-dc49-4c32-affa-f11124233cad
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.