PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 09 |
Tytuł artykułu

Obudowy nabrzeży rzeki Odry we Wrocławiu - rys historyczny, różnorodność rozwiązań, potrzeby technicznej i naukowej optymalizacji technologii napraw i modernizacji

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Structures of embankment protection of Odra river in Wroclaw - outline of history, variety of solutions, needs of technical and science optimization of repairing and renovation technology
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Artykuł zawiera prezentację konstrukcji ubezpieczeń brzegów rzeki Odry oraz analizę ich znaczenia we Wrocławskim Węźle Wodnym. Kształtowanie rzeki Odry, jako ważnej europejskiej drogi wodnej i związana z tym rozbudowa wrocławskiego odcinka rzeki, a także potrzeba zabezpieczenia miasta Wrocławia przed powodzią, przyczyniły się do powstania różnorodnych form obudów nabrzeży, zróżnicowanych pod względem funkcjonalnym, konstrukcyjnym i materiałowym. Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne nabrzeży w aspektach: ochrony przeciwpowodziowej, gospodarki wodnej, żeglugi śródlądowej i rekreacyjnego wykorzystania rzeki. Doświadczenia z powodzi w 1997 roku wskazują, że nie wszystkie funkcjonujące rozwiązania, zabezpieczające stabilność brzegów rzeki, spełniają wymagania bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, trwałości i estetyki budowli. Niektóre odcinki nabrzeży znajdują się w złym stanie technicznym. Podkreślono potrzeby opracowania optymalizacji metod oraz technologii napraw i modernizacji dla różnych typów obudowy nabrzeży.
EN
The article presents description of structures of embankment protection of Odra river and their significance analysis in the Wroclaw Water Junction. Creating of Odra river as an important European water route and related to this fact development of Wroclaw Odra section and a need of protection city of Wroclaw against flood caused appearance of many different structures of embankment protection according to their functions, constructions and building materials. Technical solutions are presented depending on flood protection, water management, inland navigation and recreation usage of Odra river. The experiences gained after flood in 1997 indicate that not all technical solutions protecting stability of water embankment meet standards of flood safety, duration and aesthetic features. Some sections of river embankments present bad condition. The need of preparing of optimization of repairing and renovation technology for different types of structures of embankment protection is emphasized.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
09
Opis fizyczny
s.19-34,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Instytut Inżynierii Środowiska, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl.Grunwaldzki 24, 50-363 Wrocław
Bibliografia
 • Bartosiewicz S. Usuwanie szkód powodziowych i modernizacja systemów wodnych w świetle założeń „Programu dla Odry 2006” w: Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Problemy ochrony przed powodzią Pragi i Wrocławia”, Wrocław 2003, s. 137–150.
 • Bartosik T., Niemirski D. Badania stanu technicznego oraz geometrii elementów konstrukcji ceglanych muru oporowego rzeki Odry na wybranych odcinkach między mostem Grunwaldzkim i mostem Piaskowym oraz betonowej konstrukcji dna komory śluzy Rędzin II we Wrocławiu. Euro-Projekt Wrocław, Wrocław 2004.
 • Drapella-Hermansdorfer A. Nadrzeczne bulwary [w:] Rzeki. T. 7, 1998, s. 139–159.
 • Dubicki A., Malinowska-Małek J. Wpływ jakości prognoz hydrologicznych na stan ochrony przed powodzią [w:] Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Problemy ochrony przed powodzią Pragi i Wrocławia”, Wrocław 2003, s. 24–25.
 • Gaziński R.: Rzeki Polski w archiwaliach [w:] Rzeki. T. 10, 2001, s. 59–85.
 • Idzikowski R. Analiza stanu technicznego oraz technologii napraw i rekonstrukcji nabrzeży oraz murów oporowych i bulwarów, na przykładzie rozwiązań stosowanych na Wrocławskim Węźle Wodnym. Praca magisterska, Akademia Rolnicza we Wrocławiu, Wrocław 2006.
 • Idzikowski R. Przyrodniczo-techniczna optymalizacja problemu kształtowania śródmiejskich nabrzeży rzecznych w aspekcie ich trwałości i funkcjonalności. Praca doktorska realizowana na Wydziale inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu pod opieką dydaktyczną dra hab. inż. Stanisława Klina, prof. nadzw.
 • Klin S., Świerzko R. Laboratoryjne badania porównawcze wybranych cech różnych typów tynków mineralnych. Materiały Budowlane 2001, nr 10, s. 5–7.
 • Klin S., Świerzko R. Zaprawy spoinowe do remontów murów oporowych i korpusów zapór wodnych. X Konferencja Naukowo-Techniczna OKTRA ’97, Wrocław–Polanica Zdrój 1997,s. 79–85.
 • Klin S., Świerzko R., Selamj R. Technologia zapraw do spoinowania obudowy nabrzeży Odry we Wrocławiu. Prace badawcze Instytutu Inżynierii Środowiska Akademii Rolniczej we Wrocławiu, Wrocław 2005, maszynopis s. 12.
 • Kowalski J.: Warunki geologiczno-inżynierskie a ochrona Wrocławia przed powodzią w: Materiały konferencyjne Międzynarodowej Konferencji „Problemy ochrony przed powodzią Pragi i Wrocławia”, Wrocław 2003 s. 92–95.
 • Kułtunikak J. Przestrzenne Muzeum Odry [w:] Rzeki. T. 1, 1999, s. 191–209.
 • Małachowicz M., Wróblewski T. Projekt likwidacji skutków powodzi. Ochrona przeciwpowodziowa oraz ograniczenie zagrożenia powodziowego. Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – bulwary Odry Śródmiejskiej. Hydroprojekt Wrocław, JacobsGIBB Ltd, JacobsGIBB Polska, Wrocław 2004.
 • Miłkowski M. Odra i żegluga retrospektywnie w XX wieku. Zeszyty odrzańskie. Seria nowa nr 23.Państwowy Instytut Naukowy. Instytut Śląski w Opolu, Opole 2003, s. 22–35.
 • Pancewicz A. Rzeka w przestrzeni miejskiej. Próba określenia wzajemnych relacji [w:] Rzeki. T. 11, 2002, s. 255–275.
 • Parylak K. Bidziński R. Ekspertyza stanu technicznego murów oporowych rzeki Odry poniżej młyna „Maria” we Wrocławiu. Wrocław 2004.
 • Parylak K., Pawłowski A. Ekspertyza stanu technicznego murów oporowych rzeki Odry we wschodniej części Wyspy Piaskowej w związku z możliwością zastosowania gruntu zbrojonego. Wrocław 1992.
 • Romana G., Waszkiewicz J., Miłkowski M.: Wrocław a Odra. Urząd miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia, Wrocław 1999.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-32980727-b2cb-41e0-b8cb-cc1b3d81d44b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.