PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 2/II |
Tytuł artykułu

Rozbudowa układu komunikacyjnego i jej wpływ na poziom cen i aktywność lokalnego rynku nieruchomości, na przykładzie obiektu Świniarsko w powiecie nowosądeckim

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Development of the transportation system and its impact on the level of prices and activity of the local real property market based on the example of Swiniarsko in Nowy Sacz district
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Każda inwestycja niezależnie od rodzaju i wielkości wywołuje zmiany w otoczeniu. Niektóre z nich mogą być postrzegane jako zmiany negatywne, jak na przykład lokalizacja zakładu przemysłowego w sąsiedztwie obszarów mieszkaniowych, inne natomiast mają ogromne pozytywne oddziaływanie na otoczenie i sąsiedztwo, co w konsekwencji przekłada się na poziom cen i aktywność lokalnego rynku nieruchomości. Wiadomym jest, iż budowa i rozwój układu komunikacyjnego decyduje o poziomie gospodarczym danego regionu, a także kraju. W niniejszej pracy przeprowadzono badania mające na celu sprawdzenie powyższych tez. Jako obszar badań wybrano miejscowość Świniarsko w gminie Chełmiec. W lipcu 2008r. zakończono tam budowę obwodnicy miasta Stary Sącz i mostu na rzece Dunajec. Ta zmiana układu komunikacyjnego spowodowała, że miejscowości leżące na lewym brzegu rzeki zyskały nowe rozwiązanie komunikacyjne. Świniarsko jest najbliższą miejscowością sąsiadującą ze Starym i Nowym Sączem, oraz miejscowością przez którą przebiega droga będąca przedłużeniem obwodnicy. W wyniku badań przeprowadzonych na zbiorze danych zawierających ceny transakcyjne niezabudowanych nieruchomości gruntowych przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz zagrodową, stwierdzono, iż budowa nowych rozwiązań komunikacyjnych przyniosła krótkotrwały wzrost cen w okresie trwania inwestycji oraz trwałe ożywienie lokalnego rynku nieruchomości.
EN
Each investment, regardless of the size and kind, causes changes in its environment. Some of them are perceived as negative changes, e.g. location of an industrial plant in the vicinity of residential estates, while others have an immense positive influence on the surroundings, which affects price levels and the activity of the local real property market in consequence. It is known that the construction and development of the transportation network is decisive for the economic development of a given region or even country. This paper involved research leading to the verification of the above theses. The village of Świniarsko in the municipality of Chełmiec was chosen as an area for research. In July 2008, the construction of the ring road in Stary Sącz and the bridge on the Dunajec river were completed. This change in the transportation system gave new transport links to the villages and towns lying on the left bank of the river. Świniarsko is the nearest village to Stary Sącz and Nowy Sącz and the road being an extension of the ring road goes through this village. As a result of research conducted on the data collection containing transaction prices of undeveloped land properties intended for singlefamily residential buildings and homestead developments, it was stated that the construction of new transportation solutions brought a short-term increase in prices during the investment period and the permanent revival of the local property market.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.87-96,fot.,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Katedra Geodezji, Uniwersytet Rolniczy, ul.Balicka 253a, 30-198 Kraków
Bibliografia
  • Czaja J. Metody szacowania wartości rynkowej i katastralnej nieruchomości. KOMP-SYSTEM, Kraków 2001, 315 ss.
  • Kucharska-Stasiak E. Nieruchomość w gospodarce rynkowej. PWN, Warszawa, 2006, 295 ss.
  • Kucharska-Stasiak E. Nieruchomość a rynek. PWN, Warszawa, 1997, 183 ss.
  • Wiśniewski R. Wielowymiarowe prognozowanie wartości nieruchomości. Monografia 124, UWM, Olsztyn, 2007, 221 ss.
  • Raport o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa małopolskiego 2010, Urząd
  • Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Polityki Regionalnej. Kraków 2010. http://www.malopolska.pl/lists/publications/publications/33/files/raport [dostęp05.02.2012]
  • Wykorzystane w niniejszej pracy dane pochodzą z bazy prowadzonej przez Instytut Analiz. Monitor Rynku Nieruchomości. mrn.pl, którego autor jest członkiem.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3263f2bb-755a-4a50-92a0-18b893b89e2d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.