PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 535 |
Tytuł artykułu

Ocena wpływu osadu ściekowego stosowanego do rekultywacji gleb po silnej degradacji kwasowej na rozmieszczenie w profilach żelaza i glinu

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Influence of sewage sludge used for reclamation of strongly acidified soils on the profile distribution of iron and aluminum
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy analizowano zawartość i rozmieszczenie żelaza i glinu niekrzemianowego, w trzech profilach gleb rekultywowanych wapnem poflotacyjnym i osadem ściekowym. Próbki do analiz pobrano z terenu byłej kopalni siarki w Jeziórku, rekultywowanego w latach 2000-2003. Punktem odniesienia był profil gleby leśnej, bielicowej, znajdujący się w pobliżu kopalni. Żelazo i glin oznaczano w 20% kwasie solnym, metodą Giedrojcia. Zawartość żelaza i glinu wykazywały dużą zmienność w profilach gleb rekultywowanych. W glebach tych stosunek Al:Fe zwiększał się wraz z głębokością, natomiast w glebie naturalnej nie wykazywał takich prawidłowości.
EN
The concentration and distribution of non-silicate iron and aluminum within 3 soil profiles of soils reclaimed with post-flotation lime and sewage sludge were analyzed in the study. Samples for analyses were collected on the area of former sulphur mine at Jeziórko, reclaimed in 2000-2003. A profile of forest podzol soil located in the mine vicinity was a reference point. Iron and aluminum were determined in 20% HCl according to Giedrojć method. Concentrations of iron and aluminum showed high variability within the profiles of the reclaimed soils. The Al:Fe ratio increased with the depth in the case of the mine soils, whereas there was no such a regularity in the natural soil.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
535
Opis fizyczny
s.503-508,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
  • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G. 2008a. Wpływ osadu ściekowego i poużytkowej wełny mineralnej na zawartość próchnicy i form ołowiu w rekultywowanym utworze bezglebowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 31-38.
  • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., Bik M. 2008b. Właściwości sorpcyjne utworu bezglebowego rekultywowanego osadem ściekowym i wełną mineralną. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 39-47.
  • Baran S., Wójcikowska-Kapusta A., Żukowska G., Milczarek T. 2008c. Wpływ dodatku kompostu osadowego i osadowo-popiołowego na właściwości sorpcyjne utworu bezglebowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 533: 49-58.
  • Gworek B., Degórski M. 1997. Przestrzenne i profilowe rozmieszczenie pierwiastków śladowych i żelaza w glebach zbiorowisk borowych. Rocz. Glebozn. XLVIII(l/2): 19-30.
  • Janowska E. 2001. Geneza i właściwości gleb rdzawych z obszaru zlodowacenia środkowopolskiego. SGGW - Warszawa. Rozprawa habilitacyjna: 75 ss.
  • Janowska E., Konecka-Betley K., Czępińska-Kamińska D., Okołowicz M. 2002. Formy żelaza i glinu jako wskaźniki niektórych procesów glebotwórczych w rezerwacie biosfery Puszcza Kampinoska. Rocz. Glebozn. LIII(3/4): 33-46.
  • Konecka-Betley K. 1968. Zagadnienia żelaza w procesie glebotwórczym. Rocz. Glebozn. 19(1): 51-95.
  • Zagórski Z. 2001. Formy żelaza jako wskaźniki procesów pedo- i litogenezy w glebach niecałkowitych. Rocz. Glebozn. LII, suplement: 87-96.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-325735b9-27c3-4bbe-b2e5-886abe7eb6f9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.