PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Opracowania kartograficzne jako źródła informacji o krajobrazie

Autorzy

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Cartographic elaboration as sources of information about landscape

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
W publikacji zawarto analizę opracowań kartograficznych, które dostarczają informacji o zmianach zachodzących w krajobrazie. Celem niniejszego artykułu jest analiza opracowań kartograficznych dostarczających informacji o krajobrazie. Na wstępie zilustrowano podział źródeł informacji o krajobrazie, mając na uwadze przedział czasu dla którego źródła te obowiązują. Do analizy wybrano opracowania kartograficzne: ewidencję gruntów i budynków, mapy topograficzne, mapy zasadnicze i ewidencyjne, ortofotomapy, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Materiały te rozwijały się stopniowo na przestrzeni dziejów. w artykule skupiono się na ukazaniu rozwoju tych źródeł na ziemiach polskich. Podsumowaniem analizy jest wykres, który przedstawia kartograficzne źródła informacji o krajobrazie występujące na ziemiach polskich na przestrzeni lat. W chwili obecnej wykorzystywane są nowoczesne technologie zakładania, prowadzenia, aktualizacji i udostępniania informacji o terenie w zakresie stanu gruntów. Aby jak najlepiej przedstawić zmiany zachodzące w krajobrazie należy brać pod uwagę zarówno starsze jak i nowe źródła informacji, należy również zwrócić uwagę na stałą aktualizację materiałów.
EN
Cartographic elaboration that provide information about landscape changes are analysed in the article. The purpose of this article is to present the development of cartographic materials that provide information about landscape. At the outset illustrates the distribution of sources information about the landscape whereas the time period for which these resources apply. The following materials were analysed: Polish land register, topographic maps, master map, cadastral map, orthophotomaps, local spatial plan, and study of conditions and directions of spatial development. The article focuses on presenting the development of cartographic sources from Polish territory. The chart made on the basis of analysis shows periods in which each source occurred. Nowadays, modern technologies are used for establishing, maintaining, updating and sharing information on land. In order to properly present landscape changes both the old and new sources of information should be taken into account, also a constant modernization sources should be performed.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.89-103,rys.,tab.,bibliogr.

Twórcy

autor
  • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków

Bibliografia

  • Dekret z dnia 2 lutego 1955 r. o ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 6z 1955 r. poz. 32)
  • Fedorowski, W. (1974). Ewidencja gruntów. Warszawa: PPWK.
  • Flis, J. (1959). Kartografia i topografia. Kraków: UJ.
  • Gawroński, K., Hernik, J. i inni. (2010). Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne jako instrument kształtowania krajobrazów kulturowych. Bydgoszcz-Kraków:Oficyna Wydawnicza Branta.
  • Jachimski, J. (1990). Możliwości wykonania ortofotografii w Polsce Fotogrametria i teledetekcja w rolnictwie. Vol.5. Wrocław: Akademia Rolnicza we Wrocławiu.
  • Myga–Piątek, U. (2001a). Ewolucja krajobrazu środkowej części Wyżyny Czestochowskiej – aspekty kulturowe. T. 10, Problemy ekologii krajobrazu,Kraków: IGiGP UJ.
  • Myga-Piątek, U. (2001b). Spór o pojęcie krajobrazu w geografii i dziedzinach pokrewnych. T 73, Przegląd Geograficzny, Warszawa: Wyd. Nauk. PWN.
  • Skrypt przygotowany przez Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH w Krakowie. (1998). Kompleksowe wykorzystanie informacji ze zdjęć lotniczych, część III, Kraków-Sieradz: WODGK w Sieradzu.
  • Węgrzyn, Z., Krzyworzeka, M. (1995). Wirtualne mapy wektorowo – ortofotograficzne dla prac projektowych. Vol. 3. Kraków: Archiwum Fotogrametrii Kartografii i Teledetekcji.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3233db5d-8619-4a92-910b-fc3604496d7f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.