PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 67 | 4 |
Tytuł artykułu

Nowe stanowisko dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus w Niecce Nidziańskiej

Warianty tytułu
EN
A new location of Dictamnus albus in the Nida Basin (S Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę nowego stanowiska dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus L. koło Książa Wielkiego na Garbie Wodzisławskim (Niecka Nidziańska). Stanowisko położone jest w pasie ciepłolubnych zarośli ze związku Berberidion (klasa Rhamno-Prunetea) i okrajków z klasy Trifolio-Geranietea sanguinei, występujących na skraju świetlistej dąbrowy. Populacja liczy 5 kęp, w których 3–4 pędy w latach 2007–2009 corocznie kwitły i owocowały
EN
False dittany Dictamnus albus L. is one of the rarest components of our flora. It is a protected and endangered species in Poland. At present it occurs at only four natural sites. In May 2007, a new location of D. albus was found near Książ Wielki in the Nida Basin (EF 21 square of the ATPOL grid). D. albus grows in thermophilous shrubs in a community from the alliance of Berberidion (the class of Rhamno-Prunetea) and the class of Trifolio-Geranietea sanguinei in the ecotone zone of oak woods (the class of Querco-Fagetea) and xerothermic grassland (the class of Festuco-Brometea). The population consisted of 5 tufts. In 2007–2009, 3–4 flowering and fruiting shoots were found. The location is threatened by secondary succession processes. It should be included in an environmental monitoring programme and active protection treatment
Wydawca
-
Rocznik
Tom
67
Numer
4
Opis fizyczny
s.361-365,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Botaniki, Instytut Biologii, Uniwersytet J.Kochanowskiego w Kielcach, ul. Świętokrzyska 15, 25-406 Kielce
autor
Bibliografia
 • Abromeit J., Jentzsch A., Vogel G. i in. 1898-1940. Flora von Ost-und Westpreussen. Preuss. Bot. Verein Königsberg i. Pr., Berlin; Bot. Verl. Berlin-Königsberg.
 • Ceynowa M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Stud. Soc. Sci. Toruń 8 (4): 1-155.
 • Dziubałtowski S. 1916. Stosunki geobotaniczne nad dolną Nidą. Pam. Fizyogr. Dz. III B. 23: 107-202.
 • Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und österreichischen Antheils, enthaltend die wildwaschsenden, verwilderten und angebauten Phanerogamen und Gefäss-Cryptogamen. J. U. Kern’s Verl., Breslau.
 • Gertig H. 1955. Dyptam jesionolistny (Dictamnus albus L.) roślina reliktowa na ziemiach polskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 11 (2): 13-21.
 • Gostyńska M. 1959. Reliktowa roślinność zboczy Kulina pod Włocławkiem. Zesz. Nauk. Uniw. A. Mickiewicza, Ser. Biol. 2: 3-26.
 • Kobendza R. 1912. Dyptam biały (Dictamnus fraxinella Pers.). Ziemia 3: 525-526.
 • Kobendza R. 1937. Roślinność bliższych i dalszych okolic Włocławka. Ziemia 27 (1-2): 12-23.
 • Kobendza R., Szymkiewicz D. 1918. Spis roślin okolic Szpetala Dolnego. Pam. Fizjogr. 25: 1-21.
 • Łuszczyńska B. 2000. Zagrożone i chronione elementy flory kserotermicznej Garbu Pińczowskiego i terenów przyległych. Biul. Ogr. Bot. 9: 65-75.
 • Meusel H., Jäger E., Rauschert S., Weinetr E. 1978. Vergleichende Chorologie der Zentraleuropäischen Flora. 2 (Karten). Gustav Fischer, Jena.
 • Nowak T. 1999. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych na terenie wschodniej części Garbu Tarnogorskiego (Wyżyna Śląska). Materiały i Opracowania. Tom 2. Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska, Katowice: 7-103.
 • Nowak T., Bula R. 2006. Stanowisko dyptamu jesionolistnego Dictamnus albus L. w Dąbrowie Górniczej (Wyżyna Śląska). W: Mirek Z. i in. (red.). Materiały ogólnopolskiej konferencji naukowej: Rzadkie, ginące i reliktowe gatunki roślin i grzybów. Problemy zagrożenia i ochrony różnorodności flory Polski. Kraków 30-31 maja 2006. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, AR w Krakowie im. H. Kołłątaja.
 • Nowak T., Waluda J. 2000. New locality of Dictamnus albus (Rutaceae) in Poland. Fragm. Flor. Geobot. 45 (1-2): 524-526.
 • Olaczek R. 2001. Dictamnus albus L. - dyptam jesionolistny. W: K. Zarzycki, R. Kaźmierczakowa (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 239-241.
 • Piękoś-Mirek H., Mirek Z. 2006. Flora Polski. Rośliny chronione. Multico, Warszawa.
 • Pomarnacki L. 1965. Dyptam w rezerwacie „Grabowiec”. Chrońmy Przyr. Ojcz. 21 (4): 46-47.
 • Preuss H. 1912. Die pontischen Pflanzenbestände in Weichselgebiet. W: Conwentz H., Beiträge zur Naturdenkmalpflege. Bd. 2. Gebrüder Borntraeger, Berlin.
 • Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz. U. Nr 168 (2004), poz. 1764.
 • Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Ochr. Przyr. 29: 269-329.
 • Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B. 1986. Rośliny polskie. PWN, Warszawa.
 • Zając A. 1978. Założenia metodyczne „Atlasu rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce”. Wiad. Bot. 22 (3): 145-155.
 • Zając A., Zając M. 2001. Distribution atlas of vascular plants in Poland (ATPOL). Nakł. Prac. Chorol. Komp. Inst. Bot. UJ, Kraków.
 • Zarzycki K., Szeląg Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. W: Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Szeląg (red.), Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences, Cracow: 9-20.
 • Zarzycki K., Trzcińska-Tacik H., Różański W., Szeląg Z., Wołek J., Korzeniak U. 2002. Ecological indicator values of vascular plants of Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences. Kraków: 183.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-31d9c32b-4d6c-4b8d-94a9-b48e20a4d652
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.