PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

Wpływ wiosennych roztopów śniegu na dopływ wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków bytowych

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Impact of spring snowmelt on inflows to the household sewage treatment plant
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań było określenie, w jakim zakresie występujące w okresie wiosennym roztopy śniegu wpływają na podwyższenie dopływu wód przypadkowych do oczyszczalni ścieków w systemach kanalizacji rozdzielczej. Badania prowadzono od 1stycznia 2010 do 30 marca 2010 roku w czterech wybranych systemach kanalizacyjnych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego. W ramach badań prowadzono pomiary godzinowej temperatury powietrza atmosferycznego oraz dobowe pomiary przepływających ścieków.    Intensywne roztopy śniegu w roku 2010 rozpoczęły się 19 lutego, a zakończyły 4 marca. Średni udział wód przypadkowych w dopływie ścieków do poszczególnych oczyszczalni w okresie roztopów wynosił od 36,6 do 58,1%. Największe dopływy wód przypadkowych wystąpiły w dniu 1 marca (średnia dobowa temperatura powietrza 6,6°C), a ich udziały w stosunku do przepływu średniego dobowego przy pogodzie bezdeszczowej wyniosły odpowiednio: 56,8% w kanalizacji A, 74,3% w kanalizacji B, 54,7% w kanalizacji C i 76,5% w kanalizacji D. Przedstawione liczby wskazują, że we wszystkich analizowanych systemach kanalizacyjnych ponad 50% przepływu dobowego stanowiły wody przypadkowe wywołane roztopami śniegu. W okresie największych roztopów śniegu, tj. od 19 lutego do 3 marca 2010 roku, do badanych systemów kanalizacyjnych dopłynęły wody przypadkowe w ilości: 3641 m3 w kanalizacji A, 6926 m3 w kanalizacji B, 1854 m3 w kanalizacji C i 5846 m3 w kanalizacji D. Za przyczynę dopływu wód roztopowych do kanalizacji uznano otwory we włazach studzienek rewizyjnych oraz nielegalne podłączenia rynien dachowych lub wpustów podwórzowych do kolektorów sanitarnych.
EN
The aim of the study was to define the scope of the spring snowmelt impact on the increase of inflow to the separated sewer system sewage treatment plant. The research was carried out from 1st January 2010 to 31st March 2010 in four selected sewer systems located in the Lesser Poland voivodeship. Hourly air temperature and daily sewage flow measurements were performed. Intensive snowmelts in 2010 began on 19th February and ended on 4th March. The average inflow percentage in the sewage discharge to each treatment plant during the snowmelt season reached from 36.6% to 58.1%. The highest inflows occurred on 1st March (average daily air temperature – 6.6°C), and their percentage compared to the average daily flow at the rainless weather reached respectively: 56.8% in the sewer system A, 74.3% in the sewer system B, 54.7% in the sewer system C and 76.5% in the sewer system D. These numbers indicate that inflow caused by the snowmelts constituted over 50% of the daily flow in all analysed sewer systems. The following amount of inflow was discharged into the analysed sewer systems during the greatest snowmelts, i.e. from 19th February to 3rd March 2010: 3641 m3 into the sewer system A, 6926 m3 into the sewer system B, 1854 m3 into the sewer system C and 5846 m3 into the sewer system D. Openings in the inspection chamber manholes as well as illegal connections of gutters and yard inlets to the sanitary sewers were considered as the cause of melt-water discharge into the sewer systems.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
s.27-34,tab.,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al.Mickiewicza 24/28, 30-059 Kraków
Bibliografia
 • Błażejewski R., 2003. Kanalizacja wsi. PZITS Oddz. Wielkopolski Poznań.
 • Ellis B., Bertrand-Krajewski J.-L., 2010. Assessing Infiltration and Exfiltration on the Performance of Urban Sewer Systems. IWA Publishing London.
 • Franz T., 2007. Spatial classification methods for efficient infiltration measurements and transfer of measuring results. Dissertation Institut für Siedlungs- und Industriewasserwirtschaft, TU Dresden. Dresdner Bericht 28.
 • Franz T., Rutsch M., Krebs P., Frehmann T., Bertrand-Krajewski J.-L., Cardoso M.A., Ellis B., Giulianelli M., Gujer W., Pliska Z., Pollert J., Pryl K., 2007. Untersuchung und Bewertung von In- und Exfiltration undichter Abwasserkanäle. Das EU-Forschungsprojekt APUSS. KA Abwasser Abfall 54(4), 353–361.
 • Hayes P.A., 1996. Total Catchment Management for Sanitary Sewer Overflows in Sydney, Australia. National Conference on Sanitary Sewer Overflows (SSOs). Environmental Protection Agency Washington, 520–528.
 • Heidrich Z., Kalenik M., Podedworna J., Stańko G., 2008. Sanitacja wsi. Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp. z o.o. Warszawa.
 • Kaczor G., 2009. Otwory we włazach kanalizacyjnych jako jedna z przyczyn przedostawania się wód przypadkowych do kanalizacji sanitarnej. Infrastr. Ekol. Ter. Wiej. 9, 155–163.
 • Kaczor G., Bergel T., 2008. Wpływ wód przypadkowych na ładunki zanieczyszczeń dopływających do oczyszczalni i odprowadzanych do odbiornika. Przem. Chem. Sigma-Not 87(5), 476–478.
 • Kaczor G., Satora S., 2003. Problem wód przypadkowych w wiejskich systemach kanalizacyjnych województwa małopolskiego. Inż. Rol. 3(45), 2, 35–46.
 • Karpf C., Krebs P., 2005. Assessment of Extraneous Water Inflow in Separated Sewer Networks. Proc. 10th ICUD Conference, Copenhagen, Danmark, 21–26 August.
 • Kroiss H., Prendl, L., 1996. Einfluss von Fremdwasser auf Abwasserreinigungsanlagen. Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft 140, 71–90.
 • Kuliczkowski A., Zwierzchowski D., Kania M., 2004. Nieprawidłowości hydrauliczno-eksploatacyjne kanałów badanych techniką video. Gaz Woda Tech. Sanit. 1, 24–28.
 • Łomotowski J., Szpindor A., 1999. Nowoczesne systemy oczyszczania ścieków. Arkady Warszawa.
 • Michalska A., Pecher K.H., 2000. Betriebliche und kostenmäßige Auswirkung des Fremdwassers auf Kanalisation und Kläranlage. Gewässerschutz – Wasser – Abwasser 177, 1–27.
 • Pecher R., 1998. Fremdwasseranfall im Kanalnetz -ein wasserwirtschaftliches Problem? Korrespondenz Abwasser 12 (45), 2250–2258.
 • Strategien zur effizienten Fremdwassererkennung und Schadensbehebung in Abwasserkanälen Handlungsanleitung für eine effektive Eigenkontrolle, 2005. Ministerium für Landwirtschaft, Naturschutz und Umwelt. Freistaat Thüringen. www.thueringen.de (11.2010).
 • Tchobanoglous G., Burton F., Stensel D., 2003. Wastewater Engineering. Treatment and Reuse. Metcalf & Eddy. McGraw-Hill Boston.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-31d78fa3-cef9-43a9-b0e8-17d71aeb7633
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.