PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 11 | 4 |
Tytuł artykułu

Corporate social responsibility of business in the natural and urban areas of the Lublin province

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw w działalności gospodarczej na terenach cennych przyrodniczo i zurbanizowanych województwa lubelskiego
Języki publikacji
EN PL
Abstrakty
EN
Subject and purpose of work: The purpose of the study was to compare the behavior of companies located in the areas of nature value and in their proximity with companies located in urbanized areas in the Lublin Region in terms of Corporate Social Responsibility (CSR). Materials and methods: The study was conducted by means of the diagnostic survey method, using direct interviews. Results and conclusions: Companies located in valuable natural or close to natural areas tend to undertake ecological and environmental investments (27.68%), care for the common good (54.46%), and treat employees well (54.46%) as compared with the companies located in urban areas (10.72%, 25.89% and 25.89%, respectively). Sensitivity to nature is primarily the result of the company’s direct contact with nature, the recognition of the importance of protecting it, as well as of good treatment of employees, that is it results mainly from the combination of business and personal relationships with employees. Firms located in urban areas are much more likely to support charitable donations (22.33%), which is a result of higher returns by these companies and more frequent requests for financial assistance. Further research in this regard should concern factors that make the entrepreneurs more willing to implement CSRs in their companies.
PL
Przedmiot i cel pracy: Celem badań było porównanie zachowań przedsiębiorstw zlokalizowanych na obszarach cennych przyrodniczo i w ich pobliżu z przedsiębiorstwami zlokalizowanymi na terenach zurbanizowanych pod kątem społecznej odpowiedzialności (CSR). Materiały i metody: Badania przeprowadzoną metodą sondażu diagnostycznego, przy pomocy wywiadów bezpośrednich. Wyniki i wnioski: Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach cennych przyrodniczo lub w ich pobliżu zdecydowanie częściej podnajmują inwestycje ekologiczne i na ochronę środowiska (27,68%), dbają o dobro wspólne (54,46%) i dobrze traktują pracowników (54,46%), niż przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach zurbanizowanych (odpowiednio: 10,72%; 25,89% i 25,89%). Wrażliwość przyrodnicza wynika głównie z faktu bezpośrednich kontaktów przedsiębiorstwa z przyrodą i zauważenia jak ważna jest jego ochrona, podobnie dobre traktowanie pracowników głównie wynika z łączenia relacji biznesowych i osobistych z pracownikami. Przedsiębiorstwa zlokalizowane na terenach zurbanizowanych zdecydowanie częściej natomiast wspierają akcje charytatywne (22,33%), co jest wynikiem osiągania wyższych zysków przez te przedsiębiorstwa i częstszymi prośbami o taką pomoc. Dalsze badania w tym zakresie powinny dotyczyć czynników jakie wpływają na to, że przedsiębiorcy chętniej będą w rozwoju swoich firm wprowadzać CSR.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
11
Numer
4
Opis fizyczny
p.81-89,fig.,ref.
Twórcy
 • University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 15, 20-950 Lublin, Poland
Bibliografia
 • 1. Bilińska, K. (2013). Wykorzystanie koncepcji CRS w działalności sieci handlu detalicznego. Handel wewnętrzny – rynek – przedsiębiorstwo – konsumpcja - marketing, 3, 72-79.
 • 2. Bowen, H. R. (1953). Social Responsibilities of the Businessman. New York: Harper & Row.
 • 3. Carroll, A. B. (1979). A three-dimensional conceptual model of corporate performance. Academy of Management Review, 4(4), 497-505. https://doi.org/10.5465/amr.1979.4498296 https://doi.org/10.2307/257850
 • 4. Gautam, R., Singh, A. (2010). Corporate social responsibility practices in India: A study of top 500 companies. Global Business & Management Research, 2(1), 41-56.
 • 5. GUS (2017). Bank danych lokalnych. Pobrano z: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start
 • 6. Handelman, J.M., Stephen, J.A. (1999). The role of marketing actions with a social dimension: Appeals to the Intuitional Environment. Journal of Marketing, 63, 33-48. https://doi.org/10.2307/1251774
 • 7. Hildebrand, Ch. (2000). Probleme und Tendezen bei der Entwickl ung eines einheitlichen Unweltgutezeichens fur das Hotel, und Gaststattendewerbe, Diplomarbeit, Fachhochshule Munchen. Studiengang Tourismus, Zusammenarbeit mit Herbert Hamele, ECOTRANS, unpublished, Referenced in FEMATOUR.
 • 8. Kiron, D., Kruschwitz, N., Haanaes, K., Streng, V., Velken I. (2012). Sustainability nears a tipping point mit Sloan. Management Review, 53(2), 52-64.
 • 9. Lim, J.S., Greenwood, C.A. (2017). Communicating corporate social responsibility (CSR): Stakeholder responsiveness and engagement strategy to achieve CSR goals. Public Relations Review, 1(6), 186-192. https://doi.org/10.1016/j.pubrev.2017.06.007
 • 10. Lindgreen, A., Swaen, V., Maon, F. (2009). Introduction: Corporate social responsibility implementation. Journal of Business Ethics, 85, 251-256. https://doi.org/10.1007/s10551-008-9732-1
 • 11. Nazari, J.A., Hrazdil O.K., Mahmoudian, F. (2017). Assessing social and environmental performance through narrative complexity in CSR reports. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(2), 166-178. https://doi.org/10.1016/j. jcae.2017.05.002
 • 12. Pedersen, E. R. (2006b). Between Hopes and Realities: Reflections on the Promises and Practices of Corporate Social Responsibility (CSR). Copenhagen: PhD School of Technologies of Managing/Copenhagen Business School.
 • 13. Pedersen, E. R., Neergaard, P. (2006a). The bottom line of CSR: A different view. In: B. Measuring, F. Hond, G.A. Bakker., P. Neergaard (eds), Forthcoming in Managing Corporate Social Responsibility in Action (p. 55-62). Hampshire: Ashgate Publishing.
 • 14. Rabiański, R. (2011). Biznes odpowiedzialny społecznie. Zagadnienia, korzyści, praktyki, In: Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Norweski Mechanizm Finansowy (p. 1-30). Warszawa: Minister Spraw Zagranicznych RP.
 • 15. Rogowski, R. (2003). Znaczenie wartości moralnych w działalności gospodarczej przedsiębiorcy. In: L. Kaliszczak, S. Marczuk (eds.), Społeczne i ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości – subregion tarnobrzeski w procesie zmian (s. 11-25). Tarnobrzeg: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu.
 • 16. Rok, B. (2004). Odpowiedzialny biznes. Warszawa: Wydawnictwo Forum Odpowiedzialności Biznesu.
 • 17. Rok, B. (2009), Czy przywództwo etyczne w działalności gospodarczej jest możliwe? Prakseologia, 149, 187-203.
 • 18. Rybak, M. (2004). Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN.
 • 19. Sen, S., Bhattacharya, C.B. (2001). Does doing good always lead to doing better? Consumer reactions to corporate social responsibility. Journal of Marketing Research, 38, 225-243. https://doi.org/10.1509/jmkr.38.2.225.18838
 • 20. Sokołowska, A. (2013). Społeczna odpowiedzialność małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja – ocena – kierunki doskonalenia. Wroclaw: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • 21. Soroka, A., Mazurek-Kusiak, A. (2014), The importance of corporate social responsibility of enterprises in business. Acta Scientiarum Polonorum Oeconomia, 12(2), 117-125.
 • 22. Walsh, J.P., Weber K., Margolis, J.D. (2003). Social issues and management: our lost cause found. Journal of Management, 29, 860–882.https://doi.org/10.1016/S0149-2063_03_00082-5 https://doi.org/10.1016/S0149-2063(03)00082-5
 • 23. Zwolińska-Ligaj, M. (2015). Społeczna odpowiedzialność biznesu w sektorze biogospodarki na obszarach przyrodniczo cennych województwa lubelskiego. Economic and Regional Studies/Studia Ekonomiczne i Regionalne, 8(1), 92-111.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-31cdd95a-2948-4b35-a645-829a71d0cf4f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.