PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 18 |
Tytuł artykułu

Uwarunkowania siedliskowe, walory przyrodnicze, wartość gospodarcza i użytkowa zbiorowisk szuwarowych na terenach zalewanych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Habitat conditions, nature value, economic value and useful of rush communities in flooded areas
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Phytosociological and habitat studies of rush communities were conducted in the Noteć Bystra and Noteć Leniwa river valley in the years 2010–2014. These communities are of varied nature value and form valuable ecosystems of high landscape value. Their development, floristic diversity, nature and agricultural value are connected primarily with their moisture content, resulting from the habitat mosaic and land use intensity. The calculated floristic diversity index (H’) ranged from 1.2 to 2.7, while valuation results provided by the method proposed by Oświt showed that communities with moderately high and high nature value predominate in the area. Most examined communities are of poor and mediocre economic and utility value, as evidenced by the calculated fodder value score FVS=1.7–4.1.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
18
Opis fizyczny
s.85-97,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
autor
 • Katedra Łąkarstwa i Krajobrazu Przyrodniczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Dojazd 11, 60-632 Poznań
Bibliografia
 • Borysiak J., 1994. The structure of the alluvial land vegetation in the middle and lower course of the Warta River. Adam Mickiewicz University Press. Poznań, 254.
 • Braun-Blanquet J., 1954. Pflanzensoziologie. Springer Verl., Wien, 885.
 • Brzeg A., Wojterska M., 1996. Przegląd systematyczny zbiorowisk roślinnych Wielkopolski wraz z oceną stopnia ich zagrożenia. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią, ser. B – Botanika, 45, 7–40.
 • Ellenberg H., Weber H., Dull R., Wirth V., Werner W., Paulissner D., 1992. Zeigerwerte von Pflanzen in Mitteleuropa. Scripta Geobotanica, 18, 5–258.
 • Filipek J., 1973. Projekt klasyfikacji roślin łąkowych i pastwiskowych na podstawie liczb wartości użytkowej. Postępy Nauk Rolniczych, 4, 59–68.
 • Grzelak M., Bocian T., 2006. Zróżnicowanie geobotaniczne zbiorowisk seminaturalnych doliny Noteci Bystrej oraz ich rola w krajobrazie. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, LXI, sectio E, 257–266.
 • Grzelak M., Murawski M., 2013. Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa szuwaru mozgowego w dolinie Noteci. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 58, 3, 183–188.
 • Grzelak M., Kryszak A., Spychalski W., 2003. Charakterystyka geobotaniczna zbiorowisk szuwarowych związku Phragmition w wybranych dolinach rzecznych Wielkopolski. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań, 62, 15–23.
 • Grzelak M., Gaweł E., Janyszek M., Diatta J.B., Gajewski P., 2014. The effect of biotope and land use on floristic variation, nature and economic value of marsh sedge rushes. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12, 2, 1201–1204.
 • Grzelak M., Gaweł E., Barszczewski J., Knioła A., Murawski M. 2015a. Waloryzacja przyrodniczo-użytkowa i siedliskowa szuwaru turzycy zaostrzonej. Fragmenta Agronomica, 32, 1, 41–49.
 • Grzelak M., Gaweł E., Murawski M., Runowski S., Knioła A. 2015b. Charakterystyka przyrodniczo-użytkowa zbiorowisk ze związku Phragmition i Magnocaricion w dolinie Noteci Bystrej. Fragmenta Agronomica, 32, 3, 24–31.
 • Grzelak M., Mackiewicz D., Murawski M., Janyszek S., Runowski S., Knioła A., 2015c. Phytocenoses with a considerable share of Deschampsia caespitosa (L.) P. Beauv. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 60, 3, 106–108.
 • Kaczmarek Z., Grzelak M., Gajewski P., 2010. Warunki siedliskowe oraz różnorodność florystyczna ekologicznych siedlisk przyrodniczych w Dolinie Noteci. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, 55, 3, 142–147.
 • Kałamucka W., 2009. Zagospodarowanie turystyczne dolin rzecznych w obszarach chronionych województwa lubelskiego. Problemy Ekologii Krajobrazu, XXV, 105–115.
 • Kryszak A., Grynia M., Budziński M., 2001. Zbiorowiska łąkowe terasy zalewowej doliny Warty w okolicach Konina. Prace Komisji Nauk Rolniczych i Komisji Nauk Leśniczych, PTPN, 91, 67–76.
 • Matuszkiewicz W., 2014. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Oświt J., 1992. Identyfikacja warunków wilgotnościowych za pomocą wskaźników roślinnych (metoda fitoindykacji). W: Hydrogeniczne siedliska wilgotnościowe. Biblioteka Wiadomości IMUZ, 79, 39–66.
 • Oświt J., 2000. Metoda przyrodniczej waloryzacji mokradeł i wyniki jej zastosowania na wybranych obiektach. Materiały Informacyjne nr 35. Falenty, Wydawnictwo IMUZ, 36.
 • Ratajczak-Szczerba M., 2011. Charakterystyka geomorfologiczna obszaru położonego wzdłuż Doliny Środkowej Noteci. Landform Analysis, 16, 99–106.
 • Ratajczak-Szczerba M., 2013. Geo- i bioróżnorodność doliny środkowej Noteci i doliny dolnej Gwdy szansą rozwoju geoturystyki. Acta Geographica Silesiana, 14. WNoZ UŚ, Sosnowiec, 71–86.
 • Riis T., Biggs B.J.F., 2003. Hydrologic and hydraulic control of macrophyte establishment and performance in streams. Limnology and Oceanography, 48, 1488–1497.
 • Szafer W., Kulczyński S., Pawłowski B., 1988. Rośliny polskie. PWN, Warszawa, 1019.
 • Trzaskoś M., Kamińska G., Winkler L., Malinowski R., 2005. Walory przyrodnicze zbiorowisk trawiastych wilgotnych i mokrych siedlisk Kostrzyneckiego Rozlewiska. Łąkarstwo w Polsce, 8, 193–206.
 • Trąba C., Wolański P., 2000. Zawartość niektórych składników pokarmowych w runi łąk zespołu Caricetum gracilis w Kotlinie Zamojskiej. Materiały Seminaryjne IMUZ, 116–122.
 • Wilkaniec Z., Szymaś B., Wyrwa F., 1996. Łąki trwałe jako baza pokarmowa i siedliskowa dla pszczół. Rocznik Akademii Rolniczej w Poznaniu, 284, Rolnictwo 47, 105–110.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3108b00e-681e-4066-af8c-35922f573746
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.