PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 2[36] |
Tytuł artykułu

Ocena wkładu Unii Europejskiej w realizację inwestycji w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska. Przykład gmin województwa wielkopolskiego

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Evaluating the contribution of the European Union in investments in municipal economy and environmental protection. Example of communes in the Wielkopolskie voivodship
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
EN
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.303-311,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • Aschauer, D. A. (1989). Is Public Expenditure Productive? J. Monet. Econ. Region. Dev., 23.
 • Bank Danych Lokalnych GUS, http://www.gus.gov.pl
 • Kosiedowski, T. (red.). (2005). Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: Wyd. Dom Organizatora TOiR.
 • Kozłowski, W. (2012). Zarządzanie gminnymi inwestycjami infrastrukturalnymi. Warszawa: Difin.
 • Masik, G. (2010). Wpływ polityki lokalnej na warunki i jakość życia. Warszawa: Wyd. Nauk. Scholar.
 • Ratajczak, M. (1999). Infrastruktura w gospodarce rynkowej. Poznań: Wyd. AE w Poznaniu.
 • Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu. Pobrano z http:// www.poznan.rio.pl
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfi kacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. 2010 poz. 207
 • Sierak, J., Górniak, R. (2011). Ocena efektywności i finansowanie projektów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego współfi nansowanych funduszami Unii Europejskiej. Warszawa, Ofi c. Wyd. SGH w Warszawie.
 • Rada Ministrów (2001). Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa. Informacja o wykonaniu budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku (s. 6 i nast.). Warszawa.
 • Standar, A. (2014). Rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa wielkopolskiego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Pr. Nauk. UE Wroc., 331.
 • Standar, A., Puślecki, Z. W. (2011). Ocena zastosowania środków polityki regionalnej Unii Europejskiej przez samorządy gminne województwa wielkopolskiego. Poznań: Wyd. UP w Poznaniu.
 • Stawasz, D. (2005). Infrastruktura techniczna a rozwój miasta. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Śmiechowicz, J. (2011). Ewolucja wydatków jednostek samorządu terytorialnego w Polsce na tle procesu decentralizacji zadań publicznych. Warszawa: Difin.
 • Ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku (1990), art. 7. Dz.U. 1990 nr 16 poz. 95.
 • Ustawa o wprowadzeniu zasadniczego trójstopniowego podziału terytorialnego państwa. Dz.U. 1998 nr 96 poz. 603.
 • Ustawa z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Dz.U. 1998 nr 95 poz. 602.
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o fi nansach publicznych. Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-30fc2f60-ff73-4f27-b7c6-06fda9088420
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.