PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2014 | 26 | 1 |
Tytuł artykułu

Effects of hydrogen peroxide treatment on the germination, vigour and health of Zinnia elegans seeds

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ traktowania nadtlenkiem wodoru na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion Zinnia elegans
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The high infestation ratę of zinnia (Zinnia elegans Jacq.) seeds with fungi, especially pathogenic Alternaria zinniae, has freąuently resulted in a poor germination capacity associated with a high number of abnormal diseased seedlings. The effect of hydrogen peroxide (H,0,) treatment on the germination, vigour and health of zinnia seeds was investigated. Two samples of zinnia seeds - sample I, characterised with a Iow germination capacity (39.5%) and a high level of seed infection with ,4. zinniae (76%), and sample II, with a high germination capacity (87%) and free from this pathogen - were tested. For treatment, seeds were soaked in 3%, 6%, 9% and 12% H202 Solutions for 10, 20, 30 and 60 min. Initially, the Controls were seeds soaked in distilled water for 10, 20, 30 and 60 min, and then the results of selected treatments were compared with results obtained for untreated seeds and seeds treated with a fungicide (20% carbendazim and 45% thiram). The fungi Alternaria spp. and Fusarium spp. were freąuently identified on tested seeds. The concentration of hydrogen peroxide affected the ąuality of zinnia seeds to a higher extent than the treatment time. However, all of the treatments applied, regardless oftime and concentration of H00,, positively affected seed health, significantly reducing seed infestation by fungi in both samples. Moreover, the lowest level of A. zinniae infection was observed if seeds were soaked in 6% and 9% H,0, Solutions for 60 and 20 min, respectively. Higher concentrations of H202 (9% and 12%) negatively influenced seed germination and vigour, especially in sample II. These findings suggested that the treatment of zinnia seeds with hydrogen peroxide can effectively improve germination mostly in samples heavily infected with pathogens, which means that it should be preceded by seed health evaluation.
PL
Znaczące zasiedlenie nasion cynii (Zinnia elegans Jacq.) przez grzyby, zwłaszcza przez patogena Alternaria zinniae, często skutkuje pogorszeniem zdolności kiełkowania nasion. W doświadczeniu badano wpływ nadtlenku wodoru (H202) na kiełkowanie, wigor i zdrowotność nasion cynii. Testowano dwie próby nasion: próbę I - charakteryzującą się niską zdolnością kiełkowania (39.5%) i wysokim poziomem porażenia nasion przez A. zinniae (76%) oraz próbę II - odznaczającą się wysoką zdolnością kiełkowania (87%) i wolną od tego patogena. Nasiona traktowano poprzez moczenie w 3%, 6%, 9% i 12% roztworach H,0, przez 10, 20, 30 i 60 min. Kontrolę stanowiły początkowo nasiona moczone w wodzie destylowanej przez 10, 20, 30 i 60 min, a następnie wyniki wybranych wariantów traktowania porównywano z wynikami uzyskanymi dla nasion nietraktowanych i nasion traktowanych fungicydem, zawierającym 20% karbendazymu i 45% tiuramu. Na nasionach najczęściej identyfikowano grzyby rodzajów Alternaria i Fusarium. Stężenie nadtlenku wodoru w większym stopniu wpływało na jakość nasion cynii niż czas traktowania. Niemniej, zastosowane traktowanie, bez względu na czas jego trwania i stężenie H,0„ korzystnie wpływało na zdrowotność nasion obu prób, znacząco ograniczając ich zasiedlenie przez grzyby. Ponadto, najniższy poziom infekcji przez A. zinniae obserwowano po traktowaniu nasion 6% i 9% roztworem H202 przez odpowiednio 60 i 20 min. Nadtlenek wodoru w wyższych stężeniach (9% i 12%) negatywnie wpływał na kiełkowanie i wigor nasion, zwłaszcza u próby II. Można wnioskować, że traktowanie nasion cynii nadtlenkiem wodoru skutecznie poprawia ich kiełkowanie głównie u prób silnie porażonych przez patogeny, co oznacza, że powinno być ono poprzedzone oceną zdrowotności nasion.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
26
Numer
1
Opis fizyczny
p.19-29,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Deparment of Phytopathology, Seed Science and Technology, Poznan University of Life Sciences, Szamotulska 28, Baranowo, 62-081 Przezmierowo, Poland
Bibliografia
 • CHIEN C.T., LIN T.P., 1994. Mechanism of hydrogen peroxide in improving the germination of Cinnamonum camphora seed. Seed Sci. Technol. 22: 231-236.
 • CONNER P.J., 2008. Effects of stratifkation, germination temperaturę and pre-treatment with gibberellic acid and hydrogen peroxide on germination of ‘Fry’ muscadine (Vitis rotundifolia) seed. HortSci. 43(3): 853-856.
 • DIMOCK A.W., OSBORN J.H., 1943. An Alternaria disease of zinnia. Phytopathology 33: 372-381.
 • DUVAL J.R., NESMITH D.S., 2000. Treatment with hydrogen peroxide and seedcoat removal or clipping improve germination of ‘Genesis’ triploid watermelon. HortScience 35: 85-86.
 • GEETHA H.M., SHETTY H.S. 2002. Induction of resistance in pearl millet against downy mildew disease caused by Sclerospora graminicola using benzothiadiazole, calcium chloride and hydrogen peroxide - a comparative evaluation. Crop Prot. 21(8): 601-610.
 • GROOT S.P.C., VAN DER WOLF J.M., JALINK H., LANGERAK C.J., VAN DEN BULK R.W., 2004. Challanges for the production of high ąuality organie seeds. Seed Testing International 127: 12-15.
 • HUARTE R., GARCIA M.D., 2009. Tripsacum daciyloides (L.) L. (Poaceae) caryopsis dormancy and germination responses to scarification, hydrogen peroxide and phytohromes. Seed Sci. Technol. 37: 544-553.
 • ISTA, 2012. International Rules for Seed Testing. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.
 • JALINK H., VAN DER SCHOOR R., 1999. Seed Calculator 2.1. License number: 100200122. Plant Research International, Wageningen, the Netherlands.
 • JASKANI M.J., KWON S.W., KIM D.H., ABBAS H., 2006. Seed treatments and orientation affects germination and seedling emergence in tetraploid watermelon. Pakistan J. Bot. 38(1): 89-98.
 • KLEIN J.D., WOOD L.A., GENEVE R.L., 2008. Hydrogen peroxide and color sorting improves germination and vigor of eastern gamagrass (Tripsacum dactyloideś) seeds. Acta Hortic. 782: 93-97.
 • ŁACICOWA B., FILIPOWICZ A., WAGNER A., 1979. The fungi pathogenic for Zinnia elegans L. Acta Mycol. 15(1): 11-20 (In Polish).
 • ŁACICOWA B., KIECANA I., PIĘTA D., 1991. Mycoflora of ornamental plants seeds. I. Mycoflora of zinnia (.Zinnia elegans L.) and sweet pea seeds (Lathyrus odoratus L.). Rośliny Ozdobne, Prace ISiK, Seria B 16: 109-116 (In Polish)
 • LEHRER R.I., 1969. Antifungal effects of peroxidase Systems. J. Bacteriol. 99(2): 361-365.
 • MACHADO J.C., LANGERAK C.J., JACCOUD-FILHO D.S., 2002. Seed-borne Fungi: A Contribution to Routine Seed Health Analysis. International Seed Testing Association. Bassersdorf, Switzerland.
 • MATHUR S.B., KONGSDAL O., 2003. Common laboratory seed health testing methods for detecting fungi. International Seed Testing Association, Bassersdorf, Switzerland.
 • NAREDO M.E.B., JULIANO A.B., Lu B.R., GUZMAN DE E, JACKSON M., 1998. Responses to seed dormancy- breaking treatments in rice species (Oryza L.). Seed Sci. Technol. 26: 675-689.
 • NARIMANOV A.A., 2000. Presowing treatment of seeds with hydrogen peroxide promotes germination and development of plants. Biologia (Bratislava) 55(4): 425-428.
 • NEUMANN M., TROTTER D., KOLOTELO D., 1997. Seed sanitation method to reduce seedborne Fusarium levels on conifer seed. Surrey, BC: British Columbia Ministry of Forests, Seed and Seedling Extension Topics 10(1&2): 18-23.
 • OGAWA K., IWABUCHI M., 2001. A mechanism for promoting the germination of Zinnia elegans seeds by hydrogen peroxide. Plant Celi Physiol. 42(3): 286- 291.
 • PENG M., KUC J., 1992. Peroxidase-generated hydrogen peroxide as a source of antifungal activity in vitro and on tobacco leaf disks. Phytopathology 82: 696- 699.
 • RICHARDSON M.J. 1990. An annotated list of seed-borne diseases. International Seed Testing Association. Zurich. Switzerland.
 • ROSADA D., 2012. Effects of hydrogen peroxide and organie acids on germination, vigour and health of China aster (Callistephus chinensis Nees.) seeds. MSc thesis, Poznań University of Life Sciences, Poland (In Polish with English summary).
 • SAPERS G.M., SITES J.E., 2003. Efficacy of 1% hydrogen peroxide wash in decontaminating apples and cantaloupe melons. J. Food Sci. 68(5): 1793-1797.
 • SASAKI K., KISHTAMI S., FUMITAKA A., SATO T., 2005. Promotion of seedling growth of seeds of rice (Oryza sativa L. cv. Hitomebore) by treatment with H,02 before sowing. Plant Prod. Sci. 8(5): 509-514.
 • SMILANICK J.L., GOATES B.J., DENIS-ARRUE R., SIMMONS G.F., PETERSON G.L., HENSON D.J. ET AL., 1994. Germinability of Tilletia spp. after hydrogen peroxide treatment. Plant Dis. 78: 861-865.
 • SŁUPINSKA E., 2012. Effects of hydrogen peroxide and organie acids on germination, vigour and health of onion (Allium cepa L.) seeds. MSc thesis, Poznań University of Life Sciences, Poland (In Polish with English summary).
 • SZOPIŃSKA D., TYLKOWSKA K., DENG CH.J., GAO Y., 2012. Comparison of modified blotter and agar ineubation methods for detecting fungi in Zinnia elegans seeds. Seed Sci. Technol. 40: 32-42.
 • SZOPIŃSKA D., TYLKOWSKA S., 2009. Effect of osmopriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds. Phytopathologia 54: 33-44.
 • SZOPIŃSKA D., WOJTASZEK A., 2011. Effect of hydropriming on germination and location of fungi in Zinnia elegans Jacq. seeds. Nauka Przyr. Technol. 5, 6, 117.
 • THOMAS E.L., 1979. Myeloperoxidase, hydrogen peroxide, chloride antimicrobial system: Nitrogen- chlorine derivatives of bacterial components in bacterial action against Escherichia coli. Infect. Immun. 23(2): 522-531.
 • WAHID A., SEHAR S., PERVEEN M., GELANI S., BASRA S.M.A., FAROOQ M., 2008. Seed pre-treatment with hydrogen peroxide improves heat tolerance in maize at germination and seedling growth stages. Seed Sci. Technol. 36(3): 633-645.
 • Wu W.S., YANG Y.H., 1992. Alternaria blight, a seed- transmitted disease of zinnia in Taiwan. Plant Pathol. Buli. 1: 115-123.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-30e4e436-44a5-4287-b58e-69abc9c9fe92
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.