PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 61 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena sposobu żywienia dzieci i młodzieży z wybranego domu dziecka

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of children and teenagers daily food rations in one the orphanages
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem pracy była ocena zawartości podstawowych składników pokarmowych, wybranych składników mineralnych i witamin w całodziennych racjach pokarmowych dzieci i młodzieży w wieku 7-18 lat, w czterech porach roku, zamieszkujących jeden z poznańskich domów dziecka. Badaniami objęto okres od lipca 2007 roku do maja 2008 roku. Sposób żywienia oceniano w oparciu o raporty magazynowe (jadłospisy dekadowe). Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono nieprawidłowy rozkład energii dostarczanej wraz z poszczególnymi składnikami. W badaniach stwierdzono zbyt wysoką podaż energii (o 24%), białka (o 102%), tłuszczu (o 28%) i cholesterolu (o 45%) oraz cynku (o 47%), miedzi (o 71%), witaminy A (o 102%) i witamin z grupy B (od 44% do 163%). Zbyt niskie spożycie dotyczyło potasu i wapnia (o 20%) oraz witaminy C (o 19%). Badania nie wykazały istotnych statystycznie zależności pomiędzy zawartością poszczególnych składników pokarmowych w diecie a porą roku.
EN
The studies on content of basic nutrients, selected minerals and vitamins in daily food rations among children and teenagers aged 7 to 18, living in one of the Poznań orphanage, in four seasons were carried out in the period between July 2007 and May 2008. The eating habits were assessed on the basis of stock reports (ten-day menu). On the basis of the obtained findings the improper distribution of energy provided with individual components was stated. The content of energy differed from the recommended values (about 24%), proteins (about 102%), fat (about 28%) and cholesterol (about 45%). The study showed too high intake level of zinc (about 47%), copper (about 71%), vitamin A (102%), B-group vitamins (44% to 163%) and too low intake of potassium, calcium and vitamin C (about 20%). The research did not find any statistically significant relationships between the consumption of individual nutrient elements and seasons.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
61
Numer
2
Opis fizyczny
s.183-189,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Ochrony Żywienia, Katedra Żywienia Człowieka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, ul.Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
autor
autor
Bibliografia
 • 1. Augustyniak U., Brzozowska A.: Sposób żywienia młodzieży w Polsce na podstawie piśmiennictwa z ostatnich 10 lat (1990-2000). Roczn. PZH 2002, 53, 399-406.
 • 2. Białokoz-Kalinowska I., Zagórecka E., Piotrowska- -Jastrzębska J.: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku szkolnym z terenu miasta i okolic Białegostoku. Ped. Pol. 2000, 8, 643-653.
 • 3. Błaszczyk A., Chlebna-Sokół D., Frasunkiewicz J.: Ocena spożycia wybranych witamin i składników mineralnych w grupie dzieci łódzkich w wieku 10-13 lat. Ped. Współ. 2005, 7/4, 275-279.
 • 4. Chwojnowska Z., Charzewska J., Chabros E., Wajszczyk B., Rogalska-Niedźwiedź M., Jarosz A.: Zawartość wapnia i fosforu w dietach młodzieży warszawskich szkół podstawowych. Roczn. PZH 2002, 53, 157-165.
 • 5. Czeczelewski J., Huk E., Jusiak R., Raczyński G.: Sposób żywienia, stan odżywienia i wydolność fizyczna dzieci na przykładzie jednej ze szkół w Białej Podlaskiej. Żyw. Człow. Metab. 1995, 22, 174-183.
 • 6. Duda G., Maruszewska M., Przysławski J., Gertig H.: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych młodzieży szkół średnich. Cz. II. Witaminy. Bromat. Chem. Toksykol. 1998, 31, 369-374.
 • 7. Duda G., Przysławski J., Suliburska J.: Assessment of dietary intake and selected parameters of nurtitional status in school children. Pol. J. Food Nutr. 2003, 12/53, 94-98.
 • 8. Gronowska-Senger A., Drywień M., Hamułka J.: Analiza stanu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym w oparciu o istniejące piśmiennictwo z lat 1980-1995. Roczn. PZH 1998, 49, 377-383.
 • 9. Ilow R., Regulska-Ilow B., Szymczak J.: Ocena sposobu żywienia chłopców ze szkół średnich z Głogowa i Lubina. Cz. II. Ocena ilościowa. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32, 43-50.
 • 10. Ilow R., Regulska-Ilow B., Szymczak J.: Ocena sposobu żywienia dziewcząt ze szkół średnich z Głogowa i Lubina. Cz. II. Ocena ilościowa. Bromat. Chem. Toksykol. 1999, 32, 27-33.
 • 11. Jakubik N., Krzych-Fałta E., Samoliński B. i wsp.: Ocena jadłospisów dzieci w wieku szkolnym pod kątem zapotrzebowania na składniki mineralne i witaminy. Pielęgniarstwo Pol. 2006, 25, 32-36.
 • 12. Jarosz M., Bułhak-Jachymczyk B.: Normy żywienia człowieka. Podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
 • 13. Kiliańska A., Chlebna-Sokół D., Kulińska-Szukalska K.: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych dzieci łódzkich w wieku szkolnym - składniki podstawowe. Przegl. Pediatr. 2008, 38, 20-24.
 • 14. Kunachowicz H., Nadolna I., Iwanow K., Przygoda B.: Wartość odżywcza wybranych produktów spożywczych i typowych potraw. Wyd. Lek. PZWL, Warszawa 2008.
 • 15. Lizoń M., Bieżanowska-Kopeć R., Leszczyńska T., Bodziarczyk I.: Zawartość witamin z grupy B w całodziennych racjach pokarmowych młodzieży gimnazjalnej. Żyw. Nauka Tech. Jakość 2007, 25, 344-349.
 • 16. Maruszewska M., Duda G., Gertig H., Przysławski J.: Ocena wartości odżywczej całodziennych racji pokarmowych młodzieży szkół średnich. Bromat. Chem. Toksykol. 2003, 36, 2007-2012.
 • 17. Maruszewska M., Przysławski J.: Wybrane składniki pokarmowe w żywieniu młodzieży poznańskich szkół średnich. Żyw. Człow. Metab. Supl. 2005, 32, 650-654.
 • 18. Nicklas T., Farris R., Myers L., Berenson G.: Dietary fiber intake of children and young adults: The Bogalusa Heart Study. J. Am. Diet. Assoc. 1995, 95, 209-214.
 • 19. Ostrowska A., Szewczyński J., Gajewska M.: Wartość odżywcza całodziennych racji pokarmowych uczniów szkół średnich z województwa mazowieckiego. Część II. Składniki mineralne i witaminy. Żyw. Człow. Metab. 2003, 30, 367-371.
 • 20. Paradowska-Stankiewicz I., Grzybowski A.: Dobowe spożycie makro- i mikroskładników przez uczniów klas IV-VI z wybranych łódzkich szkół podstawowych a zagrożenia dla zdrowia. Cz. 1. Żyw. Człow. Metab. Supl. 2005, 32, 641-645.
 • 21. Przysiężna E., Klisz P., Orkusz A.: Oszacowana zawartość składników mineralnych w racjach pokarmowych młodzieży szkolnej. Żyw. Żyw. Zdr. 2002, 11, 132-140.
 • 22. Przysiężna E., Wasilewska A.: Realizacja norm żywieniowych na wybrane składniki mineralne i grupy produktów spożywczych w dietach studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Bromat. Chem. Toksykol. 2008, 41, 151-158.
 • 23. Przysławski J., Gertig H., Bolesławska I., Duda G., Maruszewska M.: Analiza zmian poziomu i struktury spożycia wybranych składników mineralnych występujących w racjach pokarmowych różnych grup ludności. Cz. I. Całodzienne racje pokarmowe dzieci w wieku szkolnym. Żyw. Człow. Metab. 1998, 25, 122-131.
 • 24. Skibniewska K., Markiewicz K., Radzymińska M., Mozolewski W.: Dzienne pobranie żelaza i manganu przez dzieci i młodzież. Roczn. PZH Supl. 2004, 55, 47-61.
 • 25. Smorczewska-Czupryńska B., Ustymowicz-Farbiszewska J., Kozłowska M., Karczewski J.: Ocena wartości energetycznej, zawartości kwasów tłuszczowych, cholesterolu i błonnika w dietach młodzieży gimnazjalnej zamieszkałej na terenie woj. podlaskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2006, 39, 223-227.
 • 26. Smorczewska-Czupryńska B., Ustymowicz-Farbiszewska J., Kozłowska M., Karczewski J., Filon J.: Analiza stanu odżywienia witaminami grupy młodzieży gimnazjalnej z Białegostoku i okolic. Bromat. Chem. Toksykol. Supl. 2005, 38, 123-127.
 • 27. Sochacka-Tatara E., Jacek R., Sowa A., Musiał A.: Ocena sposobu żywienia dzieci w wieku przedszkolnym. Probl. Hig. Epidemiol. 2008, 89, 389-394.
 • 28. Szczerbiński R., Karczewski J., Szpak A., Karczewska Z.: Podstawowe składniki odżywcze racji pokarmowych młodzieży mieszkającej w internatach na terenie powiatu sokólskiego. Bromat. Chem. Toksykol. 2007, 40, 300- 302.
 • 29. Szponar L., Sekuła W., Rychlik E., Ołtarzewski M., Figurska K.: Badania indywidualnego spożycia żywności stanu odżywienia w gospodarstwach domowych. Wyd. IŻŻ 101, Warszawa 2003.
 • 30. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Nutrition mode and nutritional status of boys and man in Poland. Żyw. Człow. Metab. Supl. 1996, 23, 3-27.
 • 31. Szponar L., Wolnicka K., Rychlik E.: Nutrition mode and nutritional status of girls and woman in Poland. Żyw. Człow. Metab. Supl. 1996, 23, 38-70.
 • 32. Turlejska H., Pelzner U., Konecka-Matyjek E.: Zasady racjonalnego żywienia - zalecane racje pokarmowe dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia zbiorowego. Wyd. Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 2004.
 • 33. Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J., Fiłon J.: Ocena zawartości cynku i żelaza w całodziennych racjach pokarmowych studentów studiów niestacjonarnych AMB. Bromat. Chem. Toksykol. 2008, 41, 35-40.
 • 34. Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J., Lach J.: Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z okolic Białegostoku. Roczn. PZH 2003, 54, 409-415.
 • 35. Ustymowicz-Farbiszewska J., Smorczewska-Czupryńska B., Karczewski J., Lach J.: Zawartość witamin antyoksydacyjnych w racjach pokarmowych dzieci szkół podstawowych z miasta Białegostoku. Probl. Hig. Epidemiol. 2001, 82, 208-213.
 • 36. Wajszczyk B., Chabros B., Chwojnowska Z., Rogalska- -Niedźwiedź M., Charzewska J.: Wpływ wybranych czynników społecznych na sposób żywienia młodzieży w wieku pokwitania. W: Fizjologiczne uwarunkowania postępowania dietetycznego. Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Wyd. SGGW, Warszawa 2004, 698-703.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3098c5e0-7f1c-454e-9381-9be8487db97b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.