PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 19 | 3 |
Tytuł artykułu

The content of selected macroelements in the dry weight of permanent grassland sward, grass yields and its agricultural value

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zawartość wybranych makroelementów w suchej masie runi trwałych użytków zielonych oraz ich plonowanie i wartość rolnicza
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Permanent grassland is a valuable source of valuable natural raw material for production of fodders. The fodder value of sward depends on the grass yield volume, agricultural value (UVN), content of minerals, etc. The present paper discusses the results of a study conducted in 2009-2011, on permanent grassland situated in the valley of the Por River. Samples of the plant material were taken before the first cut from selected, representative areas. They were used to assess, with basic analytical and statistical methods, the yielding, agricultural value (UVN) and chemical composition of hay. The content of P, K, Ca and Mg was determined in the dry weight of the sward by Flame Atomic Absorption Spectroscopy (FAAS), while the total content of N was established by the Kjeldahl’s method. For easier interpretation of the results, the classified syntaxons (Matuszkiewicz 2006) were ranked into higher syntaxonomic units. The present research showed a fairly good content of P, Mg and Ca in the analyzed dry weight of plants, enough to satisfy the nutritional demand of ruminants. However, the total content of N and K in the plant samples was insufficient. The agricultural value (UVN) of the dry weight of plants and the yield volume of the examined phytocenoses were varied, which was statistically verified. The high value of variability coefficients also testifies to the considerable differentiation of all the analyzed features within particular syntaxonomic units.
PL
Trwałe użytki zielone stanowią cenne źródło naturalnych pełnowartościowych surowców do produkcji pasz. Wartość paszową runi określa się m.in. pod względem zawartości składników mineralnych, wartości rolniczej (LWU) oraz wysokości plonu. W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w latach 2009-2011 na trwałych użytkach zielonych w dolinie rzeki Por. Na wytypowanych, reprezentatywnych powierzchniach, przed zbiorem pierwszego pokosu, pobrano próby materiału roślinnego. Stanowiły one materiał do oceny plonowania, wartości rolniczej (LWU) i składu chemicznego siana. W suchej masie runi określono zawartość P, K, Ca, Mg metodą płomieniowej atomowej spektrofotometrii absorpcyjnej (FAAS) oraz ogólną zawartość N metodą Kjeldahla. W celu łatwiejszej interpretacji wyników sklasyfikowane syntaksony (Matuszkiewicz 2006) uszeregowano w nadrzędne jednostki syntaksonomiczne. Wykazano dość dobrą pod względem potrzeb żywieniowych przeżuwaczy zawartość P, Mg oraz Ca w analizowanej suchej masie roślinnej, jednak ogólna zawartość N i K w badanych próbach roślinnych była niewystarczająca. Wartość rolnicza (LWU) suchej masy roślinnej oraz wysokość plonów badanych fitocenoz kształtowały się na zróżnicowanym poziomie, co potwierdziły analizy statystyczne. Wysoka wartość współczynników zmienności świadczy również o znacznym zróżnicowaniu wszystkich analizowanych cech w obrębie poszczególnych jednostek syntaksonomicznych.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
19
Numer
3
Opis fizyczny
p.853-863,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Plant Biology, University of Life Sciences in Lublin, Szczebrzeska 102, 22-400 Zamosc, Poland
autor
 • Chair of Grassland and Landscape Forming, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • Chair of Grassland and Landscape Forming, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • Baryła R., Kulik M. 2006. Content of nitrogen and basic mineral components in pasture sward in different years of its utilization. Ann. UMCS, Sect. E, 61: 157-164. (in Polish)
 • Baryła R., Sawicka J., Kulik M., Lipińska H. 2009. Content of components in some grass species irrigated with purified sewage. J. Elementol., 14(1): 5-12.
 • Borowiec J., Urban D. 1992. An initial assessment of the directions of changes in the chemism of the soil and vegetation of the meadows in the Lublin region. Ann. UMCS, Sect. E, 47: 171-182. (in Polish)
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 1996. Qualitative sward evaluation of permanent meadows. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 442: 41-49. (in Polish)
 • Falkowski M., Kukułka I., Kozłowski S. 2000. Chemical properties of meadow plants. Wyd. UP Poznań, 132. (in Polish)
 • Filipek J. 1973. A project of classification of meadow and pasture plants on the basis of the numbers of the utility value. Post. Nauk Rol., 4(20): 59-68. (in Polish)
 • Kasperczyk M., Szewczyk W. 2007. Alterations in meadow grass production for different amounts of precipitation and different types of fertilizer. Acta Agroph., 90(2): 371-378. (in Polish)
 • Kiryluk A. 2005. Species diversity and plant chemism in melioration ditches. J. Elementol., 10 (2): 333-340. (in Polish)
 • Kolczarek R., Ciepiela G. A., Jankowska J., Jodełka J. 2008. Influence of different forms of nitrogen fertilization on the content of macrolements (K, Na) in meadow sward. Part I. J. Elementol., 13(3): 341-349.
 • Kozłowski S. 1996. Sward nutritive values of permanent meadows. Rocz. AR Poznań, Rol., 47: 29-43. (in Polish)
 • Kozłowski S., Swędrzyński A. 1996. Herbal meadows in the context of fodder and landscape. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 442: 269-276. (in Polish)
 • Kulik M. 2009. Effect of different factors on chemical composition of grass-legumes sward. J. Elementol., 14(1): 91-100.
 • Mastalerczuk G. 2007. Nutrient content in organs of meadow plants in different conditions of management intensity. Łąkarstwo w Polsce, 9: 131-140. (in Polish)
 • Matuszkiewicz W. 2006. A guide for marking plant communities in Poland. PWN, Warszawa, 540. (in Polish)
 • Niedźwiecki E., Protasowicki M., Meller E., Malinowski R., Sammel A. 2009. Content of potassium and magnesium in organic soils and meadow vegetation of Szczecin Pomerania. J. Elementol., 14(2): 331-340.
 • Sabiniarz A., Kozłowski S. 2009. Forage aspects of the Czersk Meadows. Łąkarstwo w Polsce, 9: 155-163. (in Polish)
 • Stępień A., Pawluczuk J. 2011. The effect of different habitat conditions on the content of macroand microelements in meadow plants on organic soils. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, 4(36): 197-208. (in Polish)
 • Trzaskoś M. 1998. Differentiation of the botanical composition and fodder value of sward from lowland and submontane herbal meadows. Zesz. Nauk. AR Kraków, 330, Sesja Nauk., 54: 75-85. (in Polish)
 • Urban D, Miłosz A.I., Michalska R. 2003. The content of macroelements in meadow soil and vegetation of selected peat objects of the Polesie National Park. Ann. UMCS, Sect. E, 58: 167-175. (in Polish)
 • Wesołowski P., Trzaskoś M., Brysiewicz A. 2011. Botanical composition and the content of some chemical elements in plants of the litoral zone of Lake Starzyc. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie, 11, 1(33): 331-345. (in Polish)
 • Wesołowski P., Trzaskoś M., Konieczny R. 2009. Floristic composition and the content of macroand microelements in rush vegetation of the litoral zone of Lake Resko. Woda-Środowisko -Obszary Wiejskie, 9, 1(25): 171-183. (in Polish)
 • Wiśniowska-Kielian B., Kasperczyk M. 1999. Changes in the content of mineral components in plants and soil depending on the method of meadow management. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 467: 679-687. (in Polish)
 • Wyłupek T. 2006. Economic value of plant communities Huczwa River valley. Ann. UMCS, Sect. E, 61: 215-223. (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-30800a7c-819a-4e3a-81ab-470b216d8582
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.