PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 3/III |

Tytuł artykułu

Racjonalne użytkowanie oraz ochrona gruntów rolnych w Polsce i na Ukrainie

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

EN
Rational usage and protection of farmlands in Poland and Ukraine

Języki publikacji

PL

Abstrakty

PL
Celem niniejszego artykułu jest przestawienie podstawowych zasad ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami w Polsce i na Ukrainie, a także wskazanie różnic i podobieństw w tym względzie. w konkluzji przeprowadzonych rozważań autorzy stwierdzili, że przeciętna jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej jest różna w obu krajach. Na Ukrainie gleby pod względem jakości są zdecydowanie lepsze niż w Polsce. Ponadto inna jest struktura agrarna gruntów w obu krajach. Na Ukrainie dominują gospodarstwa duże o dużych polach uprawnych, często użytkowanych jako grunty orne. w strukturze agrarnej rolnictwa w Polsce dominuje sektor prywatny (indywidualny). Ta różnica w strukturze agrarnej rolnictwa w obu krajach powoduje inne przesunięcie akcentów w odniesieniu do ochrony i racjonalnego użytkowania gruntów. Na Ukrainie ochrona koncentruje się na dużych areałach gruntowych, ich właściwej powierzchni i kształcie, stopniu ich zaorania, aby zmniejszyć niekorzystne skutki erozji gleb. w Polsce z kolei należy bezwzględnie chronić grunty najlepsze. Zdaniem autorów przedstawione w artykule zagadnienia stanowić mogą podstawę do wymiany doświadczeń i wzajemnej edukacji, traktując zasady ochrony i racjonalnego gospodarowania gruntami swojego sąsiada, jako źródło inspiracji i innowacji.
EN
The aim of this article is to present the basic rules of protection and rational usage of lands in Poland and Ukraine, and to point out the differences and similarities in this issue. In the summary concerning this problem the authors said, that the average quality of agricultural lands varies in both countries. When we take into consideration the soil quality, in Ukraine the soil is much better than in Poland. Besides, the agrarian structure is different in both countries. In Ukraine there is a large number of big farms with big farmlands, often used as crop fields. In the Polish structure of farmlands most of the farms are private (individual). This difference has an impact on the strategy of environmental protection and land usage there. In Ukraine the protection is based on large farmlands, their proper shape and area, the level of tillage, to avoid the danger of soil erosion. In Poland the most important is protecting the best lands, according to their quality. In authors’ opinion, the issues presented in the article can be a basis for the experience exchange and teaching, treating the rules of protection and economic usage of lands of their neighbor, as the source of inspiration and innovation.

Wydawca

-

Rocznik

Numer

Opis fizyczny

s.17-30,rys.,bibliogr.

Twórcy

autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków
autor
 • Katedra Katastru Ziemskiego, Narodowy Uniwersytet Rolniczy we Lwowie, Velikoho 1, 80381 Lwów, Ukraina
autor
 • Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, ul.Balicka 253c, 30-149 Kraków

Bibliografia

 • Hernik J. (2005). Model zarządzania przeciwerozyjną ochroną gleb. Acta Agrophysica, 2005, 5(1), 31-38.
 • Кулинич П.Ф. Правові проблеми охорони і використання земель сільськогосподарського призначення в Україні. Київ: Логос. (2011). 688 с.
 • Курильців Р.М. Механізм формування раціонального використання та охорони земель на регіональному рівні. Львів: Каменяр. (2007). 155 с.
 • Mały Rocznik Statystyczny Polski. (2012). Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, Rok LV.
 • Skłodowski P., Bielska A. (2009). Właściwości i urodzajność gleb Polski – podstawą kształtowania relacji rolno-środowiskowych. Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach; t.9, z.4(28), str. 203-214.
 • Witek T. i inni. (1981). Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej Polski według gmin. IUNG, Puławy.
 • Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. nr 121, poz. 1266 z 2004 r. z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z 2003 r. z późniejszymi zmianami).
 • Закон України вiд 22.05.2003. «Про охорону земель» № 858-IV (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 39, с. 349).
 • Закон України вiд 24.06.2004. «Про екологічну мережу України» № 1864-IV (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 45, с.502).

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-3036c887-b6c0-4fda-bdf6-ce5902ff9a38
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.