PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 550 |
Tytuł artykułu

Wpływ temperatury w początkowym okresie wzrostu na plonowanie termo- i nietermoneutralnych odmian łubinu wąskolistnego

Warianty tytułu
EN
Effect of temperature at early growth period of thermo- and non-thermoneutral cultivars of narrow-leaved lupin
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Czynnikiem I rzędu były zróżnicowane genotypy łubinu wąskolistnego: termoneutralne - ‘Sonet’ i ‘Graf’ oraz nietermoneutralne - ‘Wersal’ i ‘Boruta’, a czynnikiem II rzędu - dwa poziomy warunków termicznych zastosowane w okresie od siewu do fazy siewki: optymalna dla jarowizacji (noc: 2°C, dzień: 12°C) oraz podwyższona, niepowodująca jarowizacji (noc: 14°C, dzień: 24°C). Po tym okresie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej, gdzie utrzymywano je do fazy dojrzałości pełnej. Rośliny termoneutralnych odmian łubinu wyrosłe z siewek utrzymywanych w niskiej temperaturze charakteryzował mniej bujny wzrost i wytwarzały mniejszą masę organów wegetatywnych i większą generatywnych niż rośliny odmian nietermoneutralnych. Rośliny wszystkich odmian łubinu dostarczały większych plonów nasion i wytwarzały większy plon strączyn, gdy siewki, z których wyrosły, przeszły okres niskich temperatur. Różnice w plonie organów generatywnych termoneutralnych odmian łubinu spowodowane brakiem jarowizacji były zdecydowanie mniejsze niż odmian nietermoneutralnych.
EN
The studies were conducted at a growth chamber and greenhouse of the Institute of Soil Science and Plant Cultivation - National Research Institute, Puławy. Plants were grown at Mitscherlich pots filed with mixture of 5 kg soil and 2 kg sand. The first factor constituted of different genotypes of narrow-leaved lupin: thermoneutral - ‘Sonet’ and ‘Graf’ and non-thermoneutral - ‘Wersal’ and ‘Boruta’, while the second factor were two levels of thermal conditions applied in the period from sowing to seedling stage: optimal for vernalization (night: 2°C, day: 12°C) and higher, which do not cause plant vernalization (night 14°C, day 24°C). After this period the pots with plants were transferred to greenhouse up to full maturity of plants. Plants of thermoneutral cultivars grew from seedlings kept at low temperature were characterized by less luxuriant growth and produced lower vegetative mass but greater generative organs, than the plants of non-thermoneutral cultivars.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
550
Opis fizyczny
s.97-104,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
 • Brebaum S., Boland G.J. 1995. Sweet lupin: A potential crop for Ontario. Can. J. Plant Sci. 75: 841-849.
 • Christiansen J. 1999. Potential for lupin cultivation in Denmark. Proc. of the International Conference „Lupin in Polish and European Agriculture”. Przysiek, 2-3 IX 1999: 8-11.
 • Christiansen J.L., Jørnsgård B. 2002. Influence of day length and temperature on number of main stem leaves and time to flowering in lupin. Ann. Appl. Biol. 140: 29-35.
 • Clapham W.M., Sawicka E.J., Muranyi R. 1994. Variation and thermosensitivity in seven mutant of Lupinus albus cv. Hetman. Proc. 7th Inter. Inter. Lupin Conf. Evora, Portugal: 365-367.
 • COBORU 2008. Listo opisowa odmian: 77-99.
 • Gladstones J.S., Atkins C., Hamblin J. 1998. Lupins as crop plant. Biology, production, utilization. CAB International: 465 ss.
 • Jasińska Z., Kotecki A. 1993. Rośliny strączkowe. PWN, Warszawa: 206 ss.
 • Landers K.F. 1995. Vernalization responses in narrow-leafed lupin (Lupinus angusti-folius L.) genotypes. Aust. J. Agric. Res. 46(5): 1011-1025.
 • Mikołajczyk J., Bromberek S., Wróblewska R. 1984. Varietes thermoneutres du Lupin blue. Proc. 3rd Inter. Lupin Conf. La Rochelle, France: 568-569.
 • Podleśny J., Podleśna A. 2003. Wpływ różnych poziomów wilgotności gleby na rozwój i plonowanie dwóch różnych genotypów łubinu białego (Lupinus albus L.). Biul. IHAR 228: 315-322.
 • Podleśny J., Strobel W. 2006. Wpływ terminu siewu na kształtowanie wielkości i jakości plonu zróżnicowanych genotypów łubinu wąskolistnego. Acta Agrophys. 142, 8(4): 23-933.
 • Prusiński J. 1997. Rola kompleksu glebowego, terminu siewu, rozstawy rzędów i obsady roślin w kształtowaniu plenności łubinu żółtego (Lupinus luteus L.). Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 446: 253-259.
 • Putnam D.H., Simmons S.R., Hardman L.L. 1993. Vernalization and date of seeding effects on yield and components of white lupin. Crop Sci. 33: 1076-1083.
 • Römer P. 1999. Present state and prospects of lupins in the European Union. Proc. of the International Conference „Lupin in Polish and European agriculture”. Przysiek, 2-3 IX 1999: 6-7.
 • Sadowski S., Pańka D., Sowa A. 1996. Wpływ terminu siewu na skład mikroflory korzeni łubinu białego odmiany Wat, w: Łubin - kierunki badań i perspektywy użytkowe. PTŁ, Poznań: 414-424.
 • Stawiński S., Spychała K. 1999. Reaction of thermoneutral and thermosensitive genotypes in three lupin species to date sowing. E. Van Santen, M. Wink, S. Weissman, P. Roemer (eds). Proc. of the 9th International Lupin Conference „Lupin - an ancient crop for the New Millenium”. Klink/Müritz, 20-24 VI 1999: 424-425.
 • Szukała J., Maciejewski T. 1999. Wpływ rozstawy rzędów i obsady roślin na plonowanie i wartość siewną samokończącej odmiany łubinu białego. Proc. of the International Conference „Lupin in Polish and European agriculture”. Przysiek, 2-3 IX 1999: 124-131.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-3025dd62-1255-48c9-afcf-344d93b23c75
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.