PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 1 |
Tytuł artykułu

Zróżnicowanie aktywności rolników w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” w województwie wielkopolskim

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Differentiation of counties in terms of obtaining EU funding under the measure „Diversification into non-agricultural activities” in the Wielkopolska Province
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Podstawowym instrumentem wsparcia przekształceń strukturalnych, ekonomicznych i społecznych w rolnictwie oraz przetwórstwie produktów rolnych w okresie programo­wania, finansowanym z udziałem środków UE jest „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013" (PROW 2007-2013). Program ten obejmuje m.in. działania przezna­czone na wsparcie podejmowania lub rozwijania pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich. Jednym z nich jest działanie 311 - „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej". W ramach tego programu na terenie województwa wielkopol­skiego przeprowadzono pięć naborów wniosków. Wystąpiły różnice w aktywności produ­centów w układzie powiatów uczestniczących w działaniu 311. Najbardziej aktywni w po­zyskiwaniu środków unijnych w Wielkopolsce byli rolnicy z powiatów: kaliskiego oraz poznańskiego (od 499 do 386 wniosków). Najwyższą pomoc w postaci wypłaty środków finansowych otrzymali beneficjenci z powiatów: kaliskiego, poznańskiego, gostyńskiego, krotoszyńskiego, konińskiego, ostrowskiego, średzkiego, ostrzeszowskiego, gnieźnień­skiego oraz wolsztyńskiego. Średnia wartość (zł) udzielonego wsparcia na jedno wielko­polskie gospodarstwo rolne w ramach działania 311 PROW 2007-2013 wyniosła 5 439 zł.
EN
The main instrument support structural transformation, economic and social condi­tions in agriculture and processing of agricultural products in the programming period, financed from EU funds is "Rural Development Programme 2007-2013" (RDP 2007­2013). This program includes activities designed to support up or develop non-agricul­tural activities in rural areas. One of them is the effect of 311 - "Diversification into non­-agricultural activities". As part of this program in Wielkopolska, five calls for proposals. There were differences in the activity of producers in the system of districts participating in the action 311. Most active in obtaining EU funds in Wielkopolska were farmers from the districts of Kalisz and Poznań (from 499 to 386 applications). The maximum aid in the form of disbursement of the funds received from the county district beneficiaries: Kalisz, Poznań, Gostyń, Krotoszyn, Konin, Ostrów, Środa, Ostrzeszów, Gniezno and Wolsztyn. Average value (zł) support granted for 1 Greater farm under Measure 311 RDP 2007-2013 amounted to 5 439 zł.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
1
Opis fizyczny
s.36-51,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Rynku i Marketingu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Poznań
Bibliografia
 • 1. ARiMR (2011): Działanie 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" Poradnik dla beneficjentów. Warszawa;
 • 2. Czubak W. (2012): Wykorzystanie funduszy Unii Europejskiej wspierających inwestycje w gospodarstwach rolnych. Wydawnictwo UP JARD, Poznań, nr 3 (25), 57-67;
 • 3. Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M. (2013): Zróżnicowanie regionalne w pozyskiwaniu środków unijnych w ramach wybranych działań PROW 2007-2013 w Wielkopolsce. Roczniki naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.15, z. 2;
 • 4. Goryńska-Goldmann E., Wojcieszak M., Gazdecki M. (2013): Absorpcja środków w ramach wybranych działań PROW 2007-2013 w Wielkopolsce i jej regionalne zróżnicowanie. Roczniki naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.15, z. 2;
 • 5. MRiRW (2007): Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013). Materiał informacyjno-promocyjny, Warszawa;
 • 6. Parzuchowski L. (2008):Wiejskie przedsiębiorstwa. Nowe Życie Gospodarcze 16, Warszawa;
 • 7. PROWieści miesięcznik dotyczący Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Warszawa, 9(10);
 • 8. Europejski Trybunał Obrachunkowy (2013): Sprawozdanie specjalne pt. Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie środków przy reali­zacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej? Luksemburg 6 (2013);
 • 9. Rosa A. (2012): Unijne fundusze jako źródło wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, Roczniki naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.14, z. 2;
 • 10. Rudnicki R. (2012): Zróżnicowanie przestrzenne wniosków złożonych w ramach działania PROW 2007-2013 „Tworzenie i rozwój nikroprzedsiębiorstw". Roczniki nauko­we SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.14, z. 3;
 • 11. Runowski H., Ziętara W., (red), (2010): Poradnik dla rolnika w zakresie prowadzenia rachunkowości rolnej i zarządzania gospodarstwem rolnym, P.P. EVAN, Warszawa, s. 5;
 • 12. Wrzochalska A. (2011): Aktywność rolników w pozyskiwaniu funduszy na przykładzie działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" - pierwsze rezultaty wdrażania PROW 2007-2013, Roczniki naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.13, z. 2;
 • 13. Wyszkowska Z., Sztoldman M. (2011): Wpływ funduszy unijnych na rozwój pozarolniczej działalności gospodarczej w Polsce, Roczniki naukowe SERiA, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, t.13, z. 1;
 • 14. http://www.arimr.gov.pl, 17.07.2013
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2fc2a5d1-46cc-4658-8df4-33f220cfa122
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.