PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2013 | 66 | 3 |
Tytuł artykułu

Estimation of winter rye (Secale cereale L.) susceptibility to infection by powdery mildew (Blumeria graminis F. sp. secalis)

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena stopnia porażenia mączniakiem prawdziwym (Blumeria graminis f. sp. secalis) żyta ozimego (Secale cereale L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
In cold and wet years, powdery mildew (Blumeria graminis) causes losses in the yield of winter rye (Secale cerale L.) amounting to 20%. In order to control the incidence of this disease and reduce the use of fungicides, it is recommendable to grow winter rye cultivars that are resistant or tolerant to infection by Blumeria graminis. The first step in the programmes of resistance-oriented cultivation of winter rye is the choice of adequate components for crossing. Such components should be characterized by resistance to powdery mildew infection, a trait which would be passed onto the new genotypes to be obtained. The paper discusses the outcome of research aimed at selecting inbred lines of winter rye distinguishable by the lowest susceptibility to infection by Blumeria graminis. The evaluation covered 233 winter rye genotypes which had been inoculated with a field population of the pathogen mentioned. The level of infection was defined in a five-point scale from 0 to 4 (the authors’ own scale). Next, the results were analyzed statistically. The genotypes under study were divided using Duncan’s test into homogeneous groups. Seven such groups were distinguished. The first homogeneous group, of the lowest level of infection, comprised five inbred lines of rye. These lines can serve as components for crossing experiments in programmes of resistance-oriented breeding.
PL
Mączniak prawdziwy (Blumeria graminis) w zimnych i wilgotnych latach powoduje straty w plonie żyta ozimego (Secale cerale L.) sięgające 20%. W celu ograniczenia występowania tej choroby i stosowania środków ochrony roślin zaleca się uprawiać odmiany żyta ozimego odporne lub tolerancyjne na porażenie przez Blumeria graminis. Pierwszym etapem w programach hodowli odpornościowej żyta ozimego jest dobranie odpowiednich komponentów do krzyżowań. Komponenty te powinny charakteryzować się odpornością na porażenie mączniakiem prawdziwym, aby cechę tę przekazać wyprowadzanym nowym genotypom. W pracy przedstawiono wyniki badań służących wyselekcjonowaniu linii wsobnych żyta ozimego o najmniejszej podatności na porażenie przez Blumeria graminis. Ocenie poddano 233 genotypy żyta ozimego, które inokulowano polową populacją patogena. Stopień porażenia oceniano w skali 0–4. Następnie wyniki opracowano statystycznie. Badane genotypy podzielono testem Duncana na grupy jednorodne. Wyznaczono 7 grup jednorodnych. Do pierwszej grupy jednorodnej o najniższym stopniu porażenia zaliczono 5 linii wsobnych żyta. Linie te mogą posłużyć jako komponenty do krzyżowań w programach hodowli odpornościowej.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
66
Numer
3
Opis fizyczny
p.49-53,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Genetics, Plant Breeding and Seed Production, Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Plac Grunwaldzki 24A, 53-363 Wroclaw, Poland
autor
 • Department of Biotechnology, University of Zielona Gora, Prof.Z.Szafrana 1, 65-516 Zielona Gora, Poland
Bibliografia
 • Jorgensen J.H. Erysiphe graminis, powdery mildew of cereals and grasses. Ad. Plant Pathol. 1988; 6: 138–157.
 • Rzepka D., Łapiński M., Bojarczuk J. Odporność na mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis D.C. f. sp. secalis Marschal) mieszańców międzygatunkowych żyta. / The resistance of interspecific rye hybrids to powdery mildew (Erysiphe graminis D.C. f. sp. secalis Marschal). Hod. Rośl., Aklim. Nas. 1990; 34, 5/6, 73–85. (in Polish)
 • Rzepka-Plevnes D., Bojarczuk J. Trwałość odporności na mączniaka prawdziwego (Erysiphe graminis D.C. f. sp. secalis Marschal) w populacjach mieszańców międzygatunkowych żyta. / The persistence of resistance to powdery mildew (Erysiphe graminis D.C. f. sp. secalis Marschal) in populations of interspecific rye hybrids. Hod. Rośl., Aklim. Nas. 1995; 39(6): 51–65. (in Polish)
 • Schlegel R. Rye (Secale cereale L.): A Younger Crop Plant with a Bright Future. [In:] R.J. Singh (ed.), Genetic Resources, Chromosome Engineering, and Crop Improvement: 2006; 365–394. http://dx.doi.org/10.1201/9780203489260.ch12
 • Wakuliński W., Zamorski CZ., Nowicki B., Schollenberger M., Mierzwa-Mróz E., Mikulski W. et al. Grzyb Blumeria graminis (DC) Speer poważnym zagrożeniem dla pszenżyta. / Fungus Blumeria graminis (DC) Speer as serious risk for triticale in Poland. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Rośl. 2005; 45: 505–510. (in Polish)
 • Wakuliński W., Zamorski CZ., Nowicki B. Podatność odmian i linii hodowlanych pszenżyta na porażenie przez Blumeria graminis (DC) Speer. / Susceptibility of triticale breeding lines and cultivars to infection by Blumeria graminis (DC) Speer. Prog. Plant Prot. / Post. Ochr. Roślin 2007; 47: 361–365. (in Polish)
 • Bennett F.G.A. The expression of resistance to powdery mildew infection in winter wheat cultivars. I. Seedling resistance. Ann. Appl. Biol. 1981; 98: 295–303. http://dx.doi.org/10.1111/j.1744-7348.1981.tb00762.x
 • Hsam S.L.K., Zeller F.J. Breeding for powdery mildew resistance in common wheat (Triticum aestivum L.). [In]: R.R. Belanger, W.R. Bushnell, A.J. Dik, T.L.W. Carver (eds). The Powdery Mildews. A Comprehensive Treatise. The American Phytopathologyological Society, 2002; 219–238.
 • Góral T. Ocena odporności rodów pszenicy ozimej i pszenżyta ozimego na fuzariozę kłosów powodowaną przez Fusarium culmorum oraz odporności pszenżyta ozimego na mączniaka prawdziwego (Blumeria graminis) w 2005 roku. / Evaluation of resistance of winter wheat and winter triticale breeding lines to Fusariumhead blight caused by Fusarium culmorum and resistance of winter triticale to powdery mildew (Blumeria graminis) in 2005. Short communication. Biul. Inst. Hod. Aklim. Rośl. 2006; 242: 79–88. (in Polish)
 • Kubicka H. Dziedziczenie cech u żyta (Secale cereale L.). [In:] A.G. Górny (ed.). Zarys Genetyki Zbóż. Tom 1. Jęczmień, pszenica i żyto. Wyd. IGR PAN Poznań: 2004; 329–424. (in Polish)
 • Heun M., Friebe B., Bushuk W. Chromosomal Location of the Powdery Mildew Resistance Gene of Amigo Wheat. Phytopathology, 1990; 80: 1129–1133. http://dx.doi.org/10.1094/Phyto-80-1129
 • Heun M., Friebe B. Introgression of Powdery Mildew Resistance from Rye into Wheat. Phytopathology, 1990; 80: 242–245. http://dx.doi.org/10.1094/Phyto-80-242
 • Jia J., Devos K.M., Chao S., Miller T.E., Reader S.M., Gale M.D. RFLP-based maps of the homoeologous group-6 chromosomes of wheat and their application in the tagging of Pm12, a powdery mildew resistance gene transferred from Aegilops speltoides to wheat. Theor. Appl. Genet. 1996; 92: 559–565. http://dx.doi.org/10.1007/BF00224558
 • Friebe B., Heun M., Tuleen N., Zeller F.J., Gill B.S. Cytogenetically monitored transfer of powdery mildew resistance from rye into wheat. Crop Sci. 1994; 34: 621–625. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1994.0011183X003400030003x
 • Lutz J., Hsam S.L.K., Limpert E., Zeller F.J. Chromosomal location of powdery mildew resistance genes in Triticum aestivum L. (common wheat). 2. Genes Pm2 and Pm19 from Aegilops squarrosa L. Heredity, 1995; 74: 152–156. http://dx.doi.org/10.1038/hdy.1995.22
 • Jakobson I., Peusha H., Timofejeva L., Järve K. Adult plant seedling resistance to powdery mildew in a Triticum aestivum x triticum militinae hybrid line. Theor. Appl. Genet. 2006; 112: 760–769.
 • Rong J.K., Millet E., Manisterski J., Feldman M. A new powdery mildew resistance gene: Introgression from wild emmer into common wheat and RFLP-based mapping. Euphytica, 2000; 115: 121–126.
 • Shi A.N., Leath S., Murphy J.P. A Major Gene for Powdery Mildew Resistance Transferred to Common Wheat from Wild Einkorn Wheat. Phytopatology, 1998; 88: 144–147. http://dx.doi.org/10.1094/PHYTO.1998.88.2.144
 • Ortelli S., Winzeler M., Winzeler P., Fried M., Nosberger J. Leaf rust resistance gene Lr9 and winter wheat yield reduction. Crop Sci. 1996; 36: 1590–1595. http://dx.doi.org/10.2135/cropsci1996.0011183X003600060030x
 • The T.T., Latter B.D.H., Mcintosh R.A., Ellison F.W., Brennan P.S., Fisher J. et al. Grain yield of near isogenic lines with added genes for stem rust resistance. In: Miller T. E., Koebner R.M.D. editors. Proceedings of the 7th International Wheat Genetics Symposium: 1988; 901–906.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2fb84cc6-21c8-491b-9b2c-2893b44cbe3e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.