PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 3 |
Tytuł artykułu

Dietary gender differences in terms of the risk of atherogenesis in Poland

Warianty tytułu
PL
Międzypłciowe różnice w sposobie żywienia w aspekcie zagrożenia aterogenezą w Polsce
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Introduction. Diet plays an important role in prevention of atherosclerosis. The objective of the study was to assess differences in the dietary intake and nutritional status in women and men in terms of atherogenesis risk. Material and methods. The study involved 41 women and 49 men aged 40+. The nutrient intake was assessed using 7-day dietary records. The nutritional status was estimated on the basis of antropometric measurements and biochemical blood parameters. The differences between diets and the nutritional status depending on sex was evaluated by oneway analysis of variance. The dependencies between the nutritional status and the diet factors were assessed using multiple regression. Results and discussion. It was found that a significant proportion of the women and men were overweight or obese, had lipid disorders and impaired fasting glucose. Diets of women and men were poorly balanced. A significant correlation between the level of energy from protein, as well as the energy supply and the LDL cholesterol concetration was found in the women. A positive correlation between energy from protein as well as total energy in the diet and body weight, was observed in women and men. Moreover, protein intake was positively correlated with BMI and waist circumference among the men. In the men, the level of serum triglycerides correlated with an increase in dietary cholesterol and a decrease in energy value. Conclusion. This study indicates that an inadequate diet among both men and women represents a real health danger of developing atherosclerotic plaque.
PL
Wstęp. Dieta odgrywa istotną rolę w zapobieganiu miażdżycy. Celem badania była ocena różnic w sposobie żywienia oraz stanie odżywienia kobiet i mężczyzn w aspekcie ryzyka miażdżycy. Materiał i metody. W badaniu wzięło udział 41 kobiet i 49 mężczyzn w wieku 40+. Spożycie składników odżywczych oceniono metodą bieżącego notowania (zapis 7-dniowy). Stan odżywienia określono na podstawie pomiarów antropometrycznych i parametrów biochemicznych krwi. Różnice między składem diety i stanem odżywienia, zależne od płci, oceniono za pomocą jednoczynnikowej analizy wariancji. Zależności pomiędzy stanem odżywienia a czynnikami żywieniowymi stwierdzono za pomocą regresji wielokrotnej. Wyniki i dyskusja. Znaczna część kobiet i mężczyzn miała nadwagę bądź otyłość, zaburzenia lipidowe i nieprawidłowe stężenie glukozy na czczo. Diety kobiet i mężczyzn były źle zbilansowane. U kobiet stwierdzono istotną korelację między poziomem energii z białka i podażą energii a cholesterolem frakcji LDL. Pozytywną korelację pomiędzy energią z białek i całkowitą podażą energii a masą ciała stwierdzono u kobiet i mężczyzn. Ponadto spożycie białka było skorelowane dodatnio z BMI oraz obwodem talii u mężczyzn. Także u mężczyzn, poziom triacylogliceroli w surowicy korelował ze wzrostem spożycia cholesterolu i zmniejszaniem wartości energetycznej. Wnioski. Badanie wskazuje, że niewłaściwa dieta zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet jest realnym zagrożeniem zdrowia, powodując rozwój blaszki miażdżycowej.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
3
Opis fizyczny
p.257-267,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Human Nutrition and Hygiene, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznan, Poland
autor
 • Department of Human Nutrition and Hygiene, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 31, 60-624 Poznan, Poland
Bibliografia
 • Al-Kaabba, A. F., Al-Hamdan, N. A., Tahir, A. E., Abdalla, A. M, Saeed, A. A., Hamza, M. A. (2012). Prevalence and correlates of dyslipidemia among adults in Saudi Arabia: results from a National Survey. Open J. Endocr. Metab. Dis., 2(4), 89-97.
 • Asplund, K. (2002). Antioxidant vitamins in the prevention of cardiovascular disease: a systematic review. J. Int. Med., 251(5), 372-392.
 • Bersot, T. P., Pepin, G. M., Mahley, R. W. (2003). Risk determination of dyslipidemia in populations characterized by low levels of high-density lipoprotein cholesterol. Am. Heart J., 146(6), 1052-1059.
 • Bronkowska, M., Sadowska, B. (2007). Ocena sposobu żywienia kobiet w okresie okołomenopauzalnym w aspekcie zagrożenia chorobami cywilizacyjnymi - spożycie wybranych składników pokarmowych [Assessing the eating habits of perimenopausal women from the point of view of hazards by the disease of civilization - the intake of some selected nutrients]. Żywn. Nauka Techn. Jakość, 6(55), 359-368 [in Polish],
 • Cai, L., Zhang, L., Liu, A, Li, S., Wang, P. (2012). Prevalence, awareness, treatment, and control of dyslipidemia among adults in Beijing, China. J. Atheroscler. Thromb., 19(2), 159-168.
 • De Backer, G., Ambrosioni, E., Borch-Johnsen, K., Cifkova, R., Dallongeville, J., Ebrahim,..., Wood, D. (2003). European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines. European guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice (constituted by representatives of eight societies and by invited experts). Eur. J. Cardiovasc. Prev. Rehabil., 10(4), SI-10.
 • Friedewald, W. T., Levy, R. I., Fredrickson, D. S. (1972). Estimation of the concentration of low-density lipoprotein cholesterol in plasma, without use of the preparative ultracentrifuge. Clin. Chem., 18(6), 499-502.
 • García-Alcalá, H., Genestier-Tamborero, C. N., Hirales-Tamez, O., Salinas-Palma, J., Soto-Vega, E. (2012). Frequency of diabetes, impaired fasting glucose, and glucose intolerance in high-risk groups identified by a F1NDRJSC survey in Puebla City, Mexico. Diabetes Metab. Syndr. Obes., 5, 403-406.
 • Garriguet, D. (2008). Under-reporting of energy intake in the Canadian Community Health Survey. Health Report, 19(4), 37-45.
 • Gąsiorowska, D., Korzeniowska, K., Jabłecka, A. (2008). Homocysteina [Homocysteine], Farm. Współ., 1, 169- 175 [in Polish].
 • Główczyńska, R., Pietrasik, A., Starczewska, M. E., Filipiak, K. J., Opolski, G. (2005). Czynniki ryzyka zdarzeń sercowo-naczyniowych w populacji pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej [Risk factors of cardiovascular evens in primary care patients]. Przew. Lek., 6, 52-57 [in Polish],
 • Janghorbani, M., Amini, M., Willett, W. C., Mehdi Gouya, M., Delavari, A., Alikhani, S., Mahdavi, A. (2007). First nationwide survey of prevalence of overweight, underweight, and abdominal obesity in Iranian adults. Obesity (Silver Spring), 15(11), 2797-2808.
 • Jarosz, M. (2012). Normy żywienia dla populacji polskiej - nowelizacja [Nutrition standards for the population of Polish - amendment]. Warszawa: IŻŻ [in Polish].
 • Jarosz, M., Klosiewicz-Latoszek, L., Charzewska, J., Białkowska, M. (2010) Diagnozowanie zaburzeń stanu odżywiania w praktyce lekarskiej i pielęgniarskiej [Diagnosis of nutritional status disorders in medical practice and care]. Warszawa: IŻŻ [in Polish].
 • Jenkins, D. J., Wolever, T. M., Rao, A. V., Hegele, R. A., Mitchell, S. J., Ransom, T. P.,..., Wiirsch, P. (1993). Effect on blood lipids of very high intakes of fiber in diets low in saturated fat and cholesterol. N. Eng. J. Med., 329 (1), 21-26.
 • Klein, S., Allison, D. B., Heymsfield, S. B., Kelley, D. E., Leibel, R. L., Nonas, C., Kahn, R. (2007). Waist circumference and cardiometabolic risk: a consensus statement from Shaping America’s Health: Association for Weight Management and Obesity Prevention; NAASO, The Obesity Society; the American Society for Nutrition; and the American Diabetes Association. Am. J. Clin. Nutr., 85(5), 1197-1202.
 • Klosiewicz-Latoszek, L., Szostak, W. B., Podolec, P., Kopeć, G., Pająk, A., Kózek, E.,..., Sieradzki, J. (2008). Polish forum for prevention guidelines on diet. Kardiol. Pol, 66(7), 812-814.
 • Konukoglu, D, Serin, O, Ercan, M, Turhan, M. S. (2003). Plasma homocysteine levels in obese and non-obese subjects with or without hypertension; its relationship with oxidative stress and copper. Clin. Biochem, 36(5), 405—408.
 • Kritchevsky, D. (1995). Dietary protein, cholesterol and atherosclerosis: a review of the early history. J. Nutr, 125 (suppl. 3), 589S-593S.
 • Macintosh, M, Miller, C. (2001). A diet containing food rich in soluble and insoluble fiber improves glycemic control and reduces hyperlipidemia among patients with type 2 diabetes mellitus. Nutr. Rev, 59(2), 52-55.
 • Maniecka-Bryła, I, Bryła, M, Maciak, A. (2010). Rozpowszechnienie zaburzeń lipidowych wśród uczestników programu profilaktycznego wczesnego wykrywania chorób układu krążenia w mieście średniej wielkości [Prevalance of lipid metabolism disorders among participants of the programme for early prophylaxis of cardiovascular diseases in a medium-size town]. Med. Ogóln, 16(45), 372-390 [in Polish],
 • McCarty, M. F. (2000). The origins of western obesity: a role for animal protein? Med. Hypotheses, 54 (3), 488—494.
 • Mendis, S, Puska, P, Norrving, B. (2011). Global atlas on cardiovascular disease prevention and control. Geneva: World Health Organization.
 • National cholesterol education program (NCEP) expert panel on detection,evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III). (2002). Third report of the national cholesterol education program (NCEP) expert panel on detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in adults (Adult Treatment Panel III) final report. Circulation, 17, 106(25), 3143-3421.
 • Ogden, C. L., Carroll, M. D., Kit, B. K., Flegal, K. M. (2013). Prevalence of obesity among adults: United States, 2011-2012. NCHS Data Brief, 131, 1-8.
 • Ótles, S., Ozgoz, S. (2014). Health effects of dietary fiber. Acta Sci. Pol. Technol. Aliment., 13(2), 191-202.
 • Pająk, A., Wiercińska, E., Polakowska, M., Kozakiewicz, K., Kaczmarczyk-Chałas, K., Tykarski, A., ..., Zdrojewski, T. (2005). Rozpowszechnienie dyslipidemii u mężczyzn i kobiet w wieku 20-74 lat w Polsce. Wyniki programu WOBASZ [Prevalence of dyslipidemia in men and women between the ages of 20-74 in Poland. Results of the WOBASZ program]. Kardiol. Pol., 63, 6 (supl. 4), S620-S625 [in Polish],
 • Podolec, R, Karch, I., Pajak, A., Kopeć, G., Broda, G., Drygas, W., ..., Cieśliński, A. (2006). Przegląd polskich badań epidemiologicznych w kardiologii [Review of epidemiologie studies in cardiology in Poland]. Kardiol. Pol., 64(9), 1031-1037 [in Polish],
 • Reiner, Z., Catapano, A. L., De Backer, G., Graham, I., Taskinen, M. R., Wiklund, O. Wood, D. (2011). ESC/ EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis Society (EAS). Eur. Heart. J., 32(14), 1769-1818.
 • Report of joint WHO/FAO Expert Consultation (2003). Diet, nutrition and the prevention of chronic diseases. Genewa: WHO Technical Reports Series 916.
 • Scheidt-Nave, C., Du, Y., Knopf, H., Schienkiewitz, A., Ziese, T., Nowossadeck, E., ..., Busch, M. A. (2013). Prevalence of dyslipidemia among adults in Germany: results of the German Health Interview and Examination Survey for Adults (DEGS1). Bundesgesundheitsbla., 56(5-6), 661-667.
 • Skeaff, C. M, Miller, J. (2009). Dietary fat and coronary heart disease: summary of evidence from prospective cohort and randomised controlled trials. Ann. Nutr. Me- tab., 55(1-3), 173-201.
 • Terlikowska, K. M., Dobrzyńska, B., Witkowska, A., Zujko, M. E. (2012). Sposób żywienia a ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego wśród kobiet w wieku 40—73 lat. Cz. 1. Podstawowe składniki odżywcze, sacharoza, błonnik [The diet and risk of cardiovascular disease in perimenopausal women. Part 1. Basic nutrients, saccharose, fiber]. Bromat. Chem. Toksykol., 45, 3, 669-674 [in Polish].
 • Trichopoulou, A., Gnardellis, C., Benetou, V., Lagiou, P., Bamia, C., Trichopoulos, D. (2002). Lipid, protein and carbohydrate intake in relation to body mass index. Eur. J. Clin. Nutr., 56(1), 37-43.
 • Van Raaij, J. M., Katan, M. B., Hautvast, J. G., Hermus, R. J. (1981). Efects of casein versus soy protein diets on serum cholesterol and lipoproteins in young healthy volunteers. Am. J. Clin. Nutr., 34(7), 1261-1271.
 • Vaskonen, T. (2003). Dietary minerals and modification of cardiovascular risk factors. J. Nutr. Biochem., 14(9), 492-506.
 • Waśkiewicz, A., Sygnowska, E. (2008). Jakość żywienia dorosłych mieszkańców Polski w aspekcie ryzyka chorób układu krążenia - wyniki badania WOBASZ [The quality of adult Polish population nutrition with recpect to cardiovascular disease - WOBASZ study]. Bromat. Chem. Toksykol., 3(41), 395-398 [in Polish].
 • Waśkiewicz, A., Sygnowska, E., Jasiński, B., Kozakiewicz, K., Biela, U., Kwaśniewska, M., Głuszek, J., Zdrojewski, T. (2005). Wartość energetyczna i odżywcza diety dorosłych mieszkańców Polski. Wyniki programu WOBASZ [The value of a nutririous and energetic diet for adult inhabitants of Poland. Results of the WOBASZ program], Kardiol. Pol., 63, 6 (supl. 4), S663-S669 [in Polish].
 • Wichlińska-Lipka, M., Nyka, W. M. (2008). Rola homo- cysteiny w patogenezie chorób układu nerwowego [The role of homocysteine in the pathogenesis of diseases of the nervous system]. For. Med. Rodz., 3(2), 223-228 [in Polish],
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f9eb917-14de-4616-8a44-89464b382fa6
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.