PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 52 |
Tytuł artykułu

Effect of cow's breed and feeding season on the content of bioactive whey protein of milk produced according to principles of the biodynamic farming

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ rasy krów i sezonu żywienia na zawartość bioaktywnych białek serwatkowych w mleku produkowanym według zasad biodynamicznego rolnictwa
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of this study was to determine genetic effect of cow breed and feeding season on content of bioactive whey protein of cow's milk. In the selected biodynamic dairy farm, cows of two different breeds, i.e. Brown Swiss (BS) and Holstein-Friesian black and white (HF) were kept under the same environment conditions. The samples of milk were collected twice (in summer and winter) from 30 cows (in the same for number from BS and HF). Content of following whey protein: P-lactoglobuline (P-LG), a-lactoalbumine (a-LA), lactoferrin (Lf), lacto-peroxidase (Lp), lisozyme (Lz) and bovine serum albumine (BSA) were determined used RP-HPLC technique. The studies showed a significant effect of breed and feeding season on the content of whey proteins in milk. The average content of whey proteins in milk of cows ranged from 0.73% for the HF breed in winter to 0.84% for the BS breed in summer. Important differences weren't stated in the content of lactoferrin and lactopero-xidase in the milk, and for her the content fluctuated from 0.201 to 0.259 g/l and from 0.111 to 0.154 g/l appropriately at examined breeds. There were no statistically significant differences in the level of a-lactoalbumine in the milk of cows. Its content was ranged from 1.663 to 1.994 g/l. Statistically important differences were shown in conducted experience for the breeds and the feeding season (P < 0.01) for the content of P-lacto-globuline from BS cows in the period of summer feeding was 5.38 g/l, however reduced to the level herself by the winter 4.62 g/l. The similar trend was shown in the milk of HF cows in the summer season the concentration of this white was 4.60 g/l, and in the winter season underwent lowering up to 4.41 g/l. The experiment demonstrated statistically significant differences for the breed and feeding season for the content of P-lactoglobuline in cow's milk.
PL
Wpływ rasy krów i sezonu żywienia na zawartość bioaktywnych białek serwatkowych w mleku produkowanym według zasad biodynamicznego rolnictwa. Celem pracy było określenie zawartości białek serwatkowych w mleku w zależności od rasy i sezonu żywienia. W wybranym gospodarstwie specjalizującym się w produkcji mleka według zasad rolnictwa biodynamicznego utrzymywane są w tych samych warunkach środowiskowych dwie rasy krów, tj. Brown Swiss (BS) i Polska Holsztyńsko-Fryzyj-ska (PHF). Próbki mleka od 30 krów (w tej samej liczbie od BS i PHF), były pobierane dwukrotnie w sezonie żywienia letniego i zimowego. Przy wykorzystaniu wysokosprawnej chromatografii cieczowej w odwróconym układzie faz RP--HPLC oznaczono następujące białka serwatkowe: P-laktoglobulinę (P-LG), a-laktoalbuminę (a-LA), laktoferynę (Lf), laktoperoksydazę (Lp), lizozym (Lz) i bydlęcą albuminę serum (BSA). W badaniach wykazano istotny wpływ rasy (P < 0,05) i sezonu żywienia (P < 0,01) na zawartość białek serwatkowych w mleku. Wykazano większą ogólną zawartość białek serwatkowych w mleku obu ras bydła w okresie żywienia letniego w porównaniu z żywieniem alkierzowym. Średnia zawartość białek serwatkowych w mleku krów wahała się od 0,73% dla rasy PHF zimą do 0,84% dla rasy BS latem. Nie stwierdzono istotnych różnic w kształtowaniu się zawartości laktoferyny i laktopero-ksydazy w mleku, a ich zawartość wahała się od 0,201 do 0,259 g/l i od 0,111 do 0,154 g/l odpowiednio w mleku badanych ras. Nie stwierdzono również statystycznie istotnych różnic w poziomie a-laktoalbuminy w mleku badanych krów. Jej zawartość kształtowała się na poziomie wartości referencyjnych w zakresie od 1,663 do 1,994 g/l. W przeprowadzonym doświadczeniu wykazano statystycznie istotne różnice dla rasy i sezonu żywienia (P < 0,01) dla zawartości P-laktoglobuliny. Koncentracja P-laktoglobuliny w mleku krów rasy BS w okresie żywienia letniego wynosiła 5,38 g/l, jednakże zimą obniżyła się do poziomu 4,62 g/l. Podobną tendencję wykazano w mleku krów rasy PHF. W sezonie letnim stężenie tego białka wynosiło 4,60 g/l, a w sezonie zimowym uległo obniżeniu do 4,41 g/l.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Opis fizyczny
p.85-90,ref.
Twórcy
 • Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Animal Science Department, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Science, Jastrzebiec, Postepu 1, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
 • Animal Science Department, Institute of Genetics and Animal Breeding, Polish Academy of Science, Jastrzebiec, Postepu 1, 05-552 Wolka Kosowska, Poland
autor
 • Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Cattle Breeding Department, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • BARLOWSKA J., SZWAJKOWSKA M., LITWIŃCZUK Z., KRÓL J., 2011: Nutritional value and technological suitabil­ity of milk from various animal species used for dairy production. Comp. Rev. Food Sci. Food Saf. 10 (6), 291-302.
 • BRODZIAK A., BARŁOWSKA J., KRÓL J., LITWIŃCZUK Z., 2012: Effect of breed and feeding system on content of selected whey protein in cow’s milk in spring­summer and autumn-winter seasons. Ann. Anim. Sci. 12, 2, 261-269.
 • De MARCHI M., BITTANTE G., DAL ZOTTO R., DALVIT C., CASSANDRO M., 2008: Effect of Holstein Friesian and Brown Swiss breeds on quality of milk and cheese. J. Dairy Sci. 91, 4092-4102.
 • KUCZYŃSKA B., PUPPEL K., METERA E., PIEŚNI AK J., GRODZKA A., SA­KOWSKI T., 2011: Technological use­fulness of milk from Brown Swiss and Holstein-Friesian black and white cows kept in a certified organic farm. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. - SGGW, Anim. Sci. 49, 69-76.
 • McINTOSH G.H., ROYLE PJ., Le LEU R.K., REGESTER G.O., JOHNSON M.A., GRINSTED R.L., KENWARD R.S., SMITHERS G.W., 1998: Whey proteins as functional food ingredients? Int. Dairy J. 8, 425-434.
 • METERA E., SAKOWSKI T., SŁONIEW- SKI K., REMBIAŁKOWSKA E., KUCZYŃSKA B., 2010: Wpływ systemu produkcji na zawartość substancji bio­aktywnych w mleku krów - przegląd pi­śmiennictwa. Przeg. Hod. 2, 1-4.
 • REKLEWSKA B., BERNATOWICZ E., REKLEWSKI Z., NAŁĘCZ- TARWA- CKA T., KUCZYŃSKA B., ZDZIAR­SKI K., OPRZĄDEK A., 2003: Content of biological active components in milk of cows depending on system and season of feeding. Zesz. Nauk. Przegl. Hod. 68, 1, 85-98.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f7b6c3d-dce7-4b58-b3a4-9f320cf3726f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.