PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2017 | 32 | 1 |
Tytuł artykułu

Evaluation of yield, morphology and quality of fruits of cherry silverberry (Elaeagnus multiflora Thunb.) biotypes under conditions of north-eastern Poland

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Ocena planowania, morfologii i jakości owoców biotypów oliwnika dlugoszypułkowego (Elaeagnus multiflora Thunb.) w warunkach północno-wschodniej Polski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The study evaluated three biotypes of cherry silverberry (obtained from the Institute for Fruit Growing in Samokhvalovitchy in Belarus) for cultivation under the conditions of north-eastern Poland in comparison to the form reproduced and cultivated at the University of Warmia and Mazury in Olsztyn. It was demonstrated that the natural conditions of Olsztyn permit cultivation of the examined cherry silverberry biotypes, although the yield was not high. The 01-1999 biotype from the Polish selection was characterized by a higher yield and weight of fruit, as well as by a higher fruit weight-to-stone weight ratio in comparison to biotypes selected in Belarus. The fruit of the examined biotypes also significantly differed in their chemical composition. Fruits of the 9-19-1996 biotype were characterized by high dry matter content, low acidity and a high sugar-to-acid ratio. The 9-24-1996 biotype fruits were characterized by the highest content of vitamin C. Both fruits and stones of cherry silverberry contained fat rich in n-3 and n-6 fatty acids. In cherry silverberry fruits, this ratio ranged from 1.2:1 to 1.4:1 in the pulp and from 1.4:1 to 1.8:1 in the stone.
PL
W pracy oceniono przydatność do uprawy w warunkach północno-wschodniej Polski 3 biotypów oliwnika długoszypułkowego otrzymanych z Instytutu Sadownictwa w Samochwałowiczach na Białorusi w porównaniu z formą rozmnożoną i uprawianą w UWM w Olsztynie. Wykazano, że warunki przyrodnicze Olsztyna umożliwiają uprawę badanych biotypów oliwnika wielokwiatowego, jednak plony nie należały do wysokich. Biotyp 01-1999 polskiej selekcji charakteryzował się wyższym plonowaniem oraz masą owoców, a także wyższym stosunkiem masy owocu do masy pestki niż biotypy wyselekcjonowane na Białorusi. Owoce badanych biotypów różniły się istotnie pod względem zawartości składników chemicznych. Owoce biotypu 9-19-1996 charakteryzowały się wysoką zawartością suchej masy, niską kwasowością i wysokim współczynnikiem kwasowocukrowym. Z kolei owoce biotypu 9-24-1996 charakteryzowały się najwyższą zawartością witaminy C. Zarówno owoce, jak i pestki oliwnika odznaczały się tłuszczem bogatym w kwasy tłuszczowe z grupy n-3 i n-6. W owocach oliwnika stosunek ten wynosił od 1,2:1 do 1,4:1 w miąższu oraz od 1,4:1 do 1,8:1 w pestce.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
32
Numer
1
Opis fizyczny
p.61-70,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, R.Prawocheńskiego 21, 10-720 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Food Plant Chemistry and Processing, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
 • Institute for Fruit Growing, National Academy of Sciences of Belarus, Belarus
 • Department of Horticulture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Plant Physiology, Genetics and Biotechnology, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromatografii gazowej. PN-EN ISO 5508.
 • BACZIŁO A., SZAŁKIEWICZ M. 1996. Kultura łocha w Biełorusi. Problemy proizwodstwa i piererabotki małorasprostraniennych płodowych i łagodnych kultur. Minsk, pp: 48–49.
 • BIENIEK A., KAWECKI Z., PIOTROWICZ-CIEŚLAK A.I. 2002. Zawartość niektórych składników organicznych w owocach mniej znanych roślin sadowniczych. Biul. Nauk., 14: 11–17.
 • BIENIEK A., KAWECKI Z., ŁOJKO R., STANYS V. 2005. Owocodajne drzewa i krzewy chłodniejszych stref klimatycznych. Wyd. UWM, Olsztyn.
 • Bugała W. 2000. Drzewa i krzewy. Wyd. PWRiL, Warszawa.
 • GORBUNOW JU., UDACZINA E. 1999. Gumi. Perspektiwnoje jagodnoje rastienije. Sad i Ogorod., 5: 45.
 • HRYNIEWICKI T. 2008. Drzewa i krzewy. Vademecum miłośnika przyrody. Wyd. Mulico Oficyna Wydawnicza, Warszawa.
 • ISACZKIN A.W., WOROBIEW B.N. AŁADINA O.N. 2003. Sortowoj katalog jagodnych kultur Rossii. AST. Asterm, Moskwa.
 • KAPICZNIKOWA N.G., WYSZINSKAJA M.J., GUMENIUK W.T. 2005. Wasz urożajnyj sad. Uniwersal Press, Mińsk.
 • KAWECKI Z., BIENIEK A., SZAŁKIEWICZ M. 2004. Stepień porastania siemian łocha mnogocwietkowego (Elaeagnus multiflora Thunb.) pri raznych sposobach stratyfikacji. Płodowodstwo, 15: 168–160.
 • KAWECKI Z., ŁOJKO R., PILAREK B. 2007. Mało znane rośliny sadownicze. Wyd. UWM, Olsztyn.
 • KOŁBASINA E. 2003. Jagodnyje liany i redkije kustarniki. Izdatielskij Dom MSP, 112.
 • LEE M.S., LEE Y.S., PARK O.J. 2010. Cherry silver berry (Elaeagnus multiflora) extracts exert Antiinflammatory effects by inhibiting COX-2 and Akt signals in HT-29 colon cancer cells. Food Sci. Biotechnol., 19(6): 1673–1677.
 • PIŁAT B., ZADERNOWSKI R., CZAPLICKI S., VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Technologów Przetwórstwa Owoców i Warzyw pt: Trendy w technologii owoców, warzyw i grzybów. Rogów 16–17 maja 2013. Charakterystyka owoców oliwnika. E-poster materiały konferencyjne, p. 42.
 • Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie cukrów. PN-90/A-75101/07.
 • Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie kwasowości ogólnej. PN-90/A-75101/04.
 • Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie zawartości suchej masy metodą wagową. PN-90/A-75101/03.
 • Przetwory owocowe i warzywne. Przygotowanie próbek i metody badań fizykochemicznych. Oznaczanie witaminy C. PN-90/A-75101/11.
 • RADIUK A.F., RADIUK W.A. 1997. Płodowo jagodnyj sad. Urażaj, Mińsk, p. 527.
 • State Register of Breeding Achievements Approved for Use, vol. 1. 2016. Varieties of Plants. Moscow. FGBNU “Rosinformagrotekh”.
 • SENETA W., DOLATOWSKI J. 2012. Dendrologia, PWN, Warszawa.
 • SĘKOWSKI B. 1993. Pomologia systematyczna, vol. II, PWN, Warszawa.
 • SZAŁKIEWICZ M., KAWECKI Z. 2003. Oliwnik wielokwiatowy (Elaeagnus multiflora Thunb.) – nowa roślina sadownicza. Biul. Nauk., 22: 285–290.
 • WASIUK E. 2000. Łoch mnogocwietkowyj kak płodowaja kultura. Materiały z VIII Międzynarodowej Konferencji sadowniczej pt. Sowremennyje naucznyje issliedowanija w sadowodstwie. Jałta, part 2: 34–36.
 • World reference base for soil resources 2014. 2014. World Soil Resources Reports No. 106. IUSS working group WRB. FAO, Rome, p. 203.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f56ec81-f9ba-4fd7-9dca-caa559a4ba1d
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.