PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Effect of Miedzian 50 WP and grapefruit extract on the healthiness and communities of soil microorganisms of pea (Pisum sativum L.)

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Wpływ Miedzianu 50 WP i wyciągu z grejpfruta na zdrowotność i zbiorowiska mikroorganizmów glebowych grochu (Pisum sativum L.)
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
W badaniach określono wpływ ekstraktu z grejpfruta i fungicydu Miedzian 50 WP na zdrowotność grochu oraz na kształtowanie się populacji mikroorganizmów w ryzosferze tej rośliny. Liczba roślin wyrosłych z nasion zaprawianych Grevitem 200 SL bywa zbliżona, a nawet przewyższa, ale nie statystycznie istotnie, liczbę roślin uzyskanych po zastosowaniu fungicydu Miedzian 50 WP. Wartość indeksu porażenia roślin była najmniejsza po wykorzystaniu Grevitu 200 SL, ale statystycznie nie różniła się od tej dla Miedzianu 50 WP. Z porażonych roślin izolowano m. in. Alternaria alternata, F. culmorum, F. oxysporum, F. solani, Phoma eupyrena, Pythium irregulare, Rhizoctonia solani i Sclerotinia sclerotiorum. Z ryzosfery izolowano m. in. Alternaria alternata, Fusarium spp., Gliocladium spp., Mucor spp., Penicillium spp., R. solani, S. sclerotiorum i Trichoderma spp. Liczebność bakterii ryzosferowych w kombinacjach z Grevitem 200 SL i Miedzianem 50 WP byáa istotnie większa, aniżeli w kombinacji kontrolnej. Odwrotna zależność wystąpiła w przypadku liczebność grzybów, ale statystycznie mniej grzybów wystąpiło w kombinacji z Grevitem 200 SL. Mikroorganizmy antagonistyczne dominowały w ryzosferze roślin wyrosłych z nasion zaprawianych Grevitem 200 SL.
PL
W badaniach określono wpływ ekstraktu z grejpfruta i fungicydu Miedzian 50 WP na zdrowotność grochu oraz na kształtowanie się populacji mikroorganizmów w ryzosferze tej rośliny. Liczba roślin wyrosłych z nasion zaprawianych Grevitem 200 SL bywa zbliżona, a nawet przewyższa, ale nie statystycznie istotnie, liczbę roślin uzyskanych po zastosowaniu fungicydu Miedzian 50 WP. Wartość indeksu porażenia roślin była najmniejsza po wykorzystaniu Grevitu 200 SL, ale statystycznie nie różniła się od tej dla Miedzianu 50 WP. Z porażonych roślin izolowano m. in. Alternaria alternata, F. culmorum, F. oxysporum, F. solani, Phoma eupyrena, Pythium irregulare, Rhizoctonia solani i Sclerotinia sclerotiorum. Z ryzosfery izolowano m. in. Alternaria alternata, Fusarium spp., Gliocladium spp., Mucor spp., Penicillium spp., R. solani, S. sclerotiorum i Trichoderma spp. Liczebność bakterii ryzosferowych w kombinacjach z Grevitem 200 SL i Miedzianem 50 WP byáa istotnie większa, aniżeli w kombinacji kontrolnej. Odwrotna zależność wystąpiła w przypadku liczebność grzybów, ale statystycznie mniej grzybów wystąpiło w kombinacji z Grevitem 200 SL. Mikroorganizmy antagonistyczne dominowały w ryzosferze roślin wyrosłych z nasion zaprawianych Grevitem 200 SL.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.23-33,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Phytopathology and Mycology, University of Life Sciences in Lublin, Leszczynskiego 7, 20-069 Lublin, Poland
Bibliografia
 • Afsharmanesh H., Ahmadzadeh M., Javan-Nikkhah M., Behboudi K., 2010. Characterization of the antagonistic activity of a new indigenous strain of Pseudomonas fluorescens isolated from onion rhizosphere. J. Plant Pathol. 92(1), 187–194.
 • Bais H.P., Park S.W., Weir T.L., Callaway W., Vivanco J.M., 2004. How plants communicate using the underground information superhighway. Trends Plant Sci. 9, 26–32.
 • Brand S.C., Antonello L.M., Muniz M.F.B., Blume E., Santos V.J., Reiniger L.R.S., 2009. Sanitarny and physiological quality of soybean seeds treated with bioprotector and fungicide. Rev. Brasileira Sem. 31(4), 87–94.
 • Dakora F.D., 1995. Plant flavonoids: Biological molecules for useful exploitation. Aust. J. Plant Physiol. 22, 87–99.
 • Farhan H.N., Hameed A.T., Aobad H.M., 2010. The biological activity of some Pseudomonas sp. isolates on growth of three plant pathogenic fungi under incubator conditions. Adv. Environ. Biol. 4(1), 53–57.
 • Hirsch A.M., Bauer WD., Bird D.M., Cullimore J., Tyler B., Yoder J.I., 2003. Molecular signals and receptors: controlling rhizosphere interactions between plants and other organisms. Ecology 84, 416.
 • Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Winiarczyk K., Baturo A., Łukanowski A., 2008. Colonization of root tissues and protection against fusarium wilt of rye (Secale cereale) by nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. Biolog. Control 45, 297–307.
 • Jaroszuk-Ściseł J., Kurek E., Rodzik B., Winiarczyk K., 2009. Interactions between rye (Secale cereale) root border cells (RBCs) and pathogenic and nonpathogenic rhizosphere strains of Fusarium culmorum. Mycolog. Res. 113, 1053–1061.
 • Koo B.J., Adriano D.C., Bolan N.S., Barton C.D., 2005. Root exudates and microorganisms. In: Hillel D., editor. Encyclopedia of Soils in the Environment. Amsterdam, Elsevier Academic Press, 421–428.
 • Kurzawińska H., Mazur S., 2009. The evaluation of Pythium oligandrum and chitosan in control of Phytophthora infestans (Mont.) de Bary on potato plants. Folia Hortic. 21/2, 13–23.
 • Mańka K., Mańka M., 1992. A new method for evaluating interaction between soil inhibiting fungi and plant pathogen. Bull OILB/SROP. 15, 73–77.
 • Martyniuk S., Masiak D., Stachyra A., Myśków W., 1991. Populacje drobnoustrojów strefy korzeniowej różnych traw i ich antagonizm w stosunku do Gaeumannomyces graminis var. tritici. Pam. Puá. Prace IUNG 98, 139–144
 • Mazur S., Kurzawińska H., 2010. Nowe możliwości ochrony cyklamena perskiego przed chorobami. Zesz. Prob. PostĊp. Nauk Rol. 554, 119–125.
 • Mazur S., Wojdyáa A., 2010. Protection of pedunculate oak against powdery mildew and its effect on plant growth. Ecolog. Chem. Eng. A. 17(9), 1141–1146.
 • Mohamed H.A.A., Wafaa M.H., Attallah A.G., 2010. Genetic enhancement of Trichoderma viride to overproduce different hydrolytic enzymes and their biocontrol potentiality against root rot and white mold diseases in bean plants. Agric. Biol. J. North America 1(3), 273–284.
 • Orlikowski L.B., 2001. Effect of grapefruit extract on development of Phytophthora cryptogea and control of foot rot of gerbera. J. Plant Prot. Res. 41, 288–294.
 • Orlikowski L.B., Skrzypczak Cz., 2003. Biocides in the control of soil-borne and leaf pathogens. Hortic. Veget. Grow. 22, 426–433.
 • Patkowska E., 2005. The effect of Oxafun T on the healthiness of pea (Pisum sativum L.) and on the formation of communities of rhizosphere microorganisms of this plant. Ecol. Chem. Eng./Chem. InĪ. Ekolog. 12(4), 441–450.
 • Patkowska E., 2009. Effect of bio-products on bean yield and bacterial and fungal communities in the rhizosphere and non-rhizosphere. Pol. J. Environ. Stud. 18(2), 255–263.
 • Patkowska E., 2010. Use of chemical dressing and post-culture liquids of antagonistic bacteria in the protection of runner bean (Phaseolus coccineus L.). Ecol. Chem. Eng. A 17(9), 1153–1160.
 • Patkowska E., 2012. Bioróżnorodność mikroorganizmów zasiedlających soję, Glycine max (L.) Merrill, oraz podatność roślin różnych odmian na porażenie przez grzyby ze szczególnym uwzględnieniem Phomopsis sojae Lehman. Rozpr. Nauk. UP w Lublinie, 360, 196. Patkowska E., Błażewicz-Woźniak M., 2013. May the post-culture liquids of bacteria influence on soybean (Glycine max (L.) Merrill) healthiness? Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 12(3), 171–182. Patkowska E., Konopiński M., 2008. Pathogenicity of selected soil-borne microorganisms for scorzonera seedlings (Scorzonera hispanica L.). Folia Hort. 20/1, 31–42.
 • Patkowska E., Konopiński M., 2011. Cover crops and soil-borne fungi dangerous towards the cultivation of salsify (Tragopogon porrifolius var. sativus (Gaterau) Br.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 10(2), 167–181.
 • Patkowska E., Pięta D., 2010. Use of chemical dressing and post-culture liquids of antagonistic fungi in the protection of runner bean (Phaseolus coccineus L.) from soil-borne fungi. Ecol. Chem. Eng. A 17(9), 1161–1169.
 • Pedersen A.L., Ekelund F., Johansen A., Winding A., 2010. Interaction of bacteria-feeding soil flagellates and Pseudomonas spp. Biol. Fert. Soils 46(2), 151–158.
 • Pięta D., Kęsik T., 2007. The effect of conservation tillage on microorganism communities in the soil under onion cultivation. EJPAU, Horticulture, v. 10, Issue 1. http://www.ejpau.media.pl
 • Pięta D., Patkowska E., Pastucha A., 2005. The protective effect of biopreparations applied as the dressing for common bean (Phaseolus vulgaris L.) and pea (Pisum sativum L.). Acta Sci. Pol., Hortorum Cultus 4(2), 59–67.
 • Rezende A.A., Juliatti F.C., 2010. Soybean seeds treatment with fluquinconazole in the control of the Asian rust. Biosci. J. 26(1), 84–94.
 • Scherm H., Christiano R.S.C., Esker P.D., Ponte E.M., Godoy C.V., 2009. Quantitative review of fungicide efficacy trials for managing soybean rust in Brazil. Crop Prot. 28(9), 774–782.
 • Steinkellner S., Lendzemo V., Langer I., Schweiger P., Khaosaad T., Toussaint J.P., Vierheilig H., 2007. Flavonoids and strigolactones in root exudates as signals in symbiotic and pathogenic plant-fungus interactions. Molecules 12, 1290–1306.
 • Steinkellner S., Mammerler R., Vierheilig H., 2008. Germination of Fusarium oxysporum in root exudates from tomato plants challenged with different Fusarium oxysporum strains. Eur. J. Plant Pathol. 122, 395–401.
 • Tamás L., Budìková S., Huttová J., Mistrìk I., Šimonoviüová M., Široká B., 2005. Aluminuminduced cell death of barley-root border cells is correlated with peroxidase- and oxalate oxidase-mediated hydrogen peroxide production. Plant Cell Rep. 24, 189–194.
 • Tomalak M., Sosnowska D., Lipa J., 2010. Tendencje rozwoju metod biologicznych w ochronie roślin. Progr. in Plant Prot./Post. w Ochr. Rośl. 50(4), 1650–1660.
 • Weller D.M., 2007. Pseudomonas biocontrol agents of soilborne pathogens: Looking back over 30 years. Phytopathology 97, 250–256.
 • Zhang J.X., Xue A.G., 2010. Biocontrol of sclerotinia stem rot (Sclerotinia sclerotiorum) of soybean using novel Bacillus subtilis strain SB24 under control conditions. Plant Pathol. 59(2), 382–391.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f4c554f-a2ee-4f27-ae74-de86dfb770db
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.