PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2016 | 62 | 2 |
Tytuł artykułu

Postrzeganie designu w opinii pokolenia Y uczelni ekonomicznych

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Design perception viewed by generation Y at business schools
RU
Vosprijatie dizajjna vo vzgljadakh pokolenija Y ehkonomicheskikh vuzov
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Design to narzędzie innowacji mogące pomóc przedsiębiorcom w zdobyciu przewagi konkurencyjnej. Standardy techniczne na świecie wyrównują się, a w takiej sytuacji właśnie wzornictwo może być wyróżnikiem produktu. Celem pracy jest dokonanie analizy i oceny designu w opinii młodzieży akademickiej, skupionej wokół szkół ekonomicznych w Polsce i za granicą. W artykule wykorzystano wyniki badań ankietowych oraz własne spostrzeżenia. Zauważono, że pokolenie Y ma mglistą wiedzę na temat zarządzania designem. Nie zauważa korzyści z obcowania z designem zarówno z perspektywy użytkownika, jak i przyszłego producenta. W Polsce design to domena szkół artystycznych i wydziałów architektury. Tymczasem to właśnie z wydziałów zarządzania pochodzi w większości przyszła kadra zarządzająca, która będzie musiała zmierzyć się z interdyscyplinarnymi zespołami projektowymi, szukaniem przewagi konkurencyjnej i tworzeniem innowacji, zapewniającej sukces przedsiębiorstwu, a w takiej sytuacji właśnie wzornictwo może być wyróżnikiem produkt.
EN
Design is a tool of innovation, that can help entrepreneurs to gain a competitive advantage. Technical standards have become balanced, thus design can be a distinguishing mark. The aim of this study is to analyse and assess the concept of design viewed by students from business schools in Poland and abroad. There are survey results and author’s own observations in this article. It has been noticed that Generation Y has vague knowledge about design management. They do not notice the benefits of using design both from the perspective of a user and a potential producer. In Poland, design is a domain of art schools and faculties of architecture. Meanwhile, top managers emerge mostly from management faculties and they are supposed to cooperate with interdisciplinary project teams and seek competitive advantage and create innovations, ensuring success of the company.
RU
Дизайн – инструмент инновации, который может помочь предпринимателям получить конкурентное преимущество. Технические стандарты в мире сглаживаются, и в такой ситуации именно дизайн может быть детерминантом продукта. Цель работы – провести анализ и оценить дизайн, восприни- маемый академической молодежью, сосредоточенной вокруг экономических школ в Польше и за рубежом. В статье использовали результаты опросов и собственные наблюдения. Заметили, что у поколения Y туманные знания об управлении дизайном. Оно не замечает выгоды из общения с дизайном как из перспективы пользователя, так и будущего производителя. В Польше дизайн – область художественных школ и факультетов архитектуры, тогда как именно из факультетов управления происходит большинство будущих управленческих кадров, которым придется справляться с интердисциплинарными проектными коллективами, поиском конкурентного преимущества и созданием инновации, обеспечивающей успех предприятию.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
62
Numer
2
Opis fizyczny
s.114-125,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Gdański, ul.Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot
Bibliografia
 • Balcerzak P. (2007), O wzornictwie przemysłowym. Definicje, procedury, korzyści, http://spfp.org.pl/uploads/2012/07/O-WZORNICTWIE-DEFINICJE.pdf [dostęp: 03.11.2015].
 • Brown T. (2008), Design thinking, “Harvard Business Review”, Vol. 86, Iss. 6.
 • Danish Design Centre (2011), Case Studies in Design Policy & Programmes, Design Wales.
 • Design creates Value (2007), National Agency for Enterprise, Kopenhaga.
 • Dziadkiewicz A., Nieżurawska J. (2014), Design on a learning process for SME managers (for different generations), (w:) Creating Entrepreneurial Mindset, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Horsens.
 • Fleischer M. (2003), Corporate Identity i Public Relations, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji we Wrocławiu, Wrocław.
 • Foglieni F., Maffei, S., Villari, B. (2014), A Research Framework for Service Evaluation, In Proceedings, 4th ServDes. Conference on Service Design and Innovation.
 • Kopertyńska W. (2012), Czynniki determinujące pracowników pokolenia Y, „Organizacja i Kierowanie”, nr 1A(149).
 • National Agency for Enterprise (2003), The Economic Effects of Design, Kopenhaga.
 • Plink D. (2009), Retention Y. What is the key to retention of Generation Y, CRF Institute, Top Employers CRF Awarded by CRF.com
 • Popek J. (2004), Kiedy myślę wzornictwo, „Sprawy Nauki”, Biuletyn MNiI, Wydanie 4.
 • Sangiorgi D., Prendiville A. (2014), A Theoretical Framework for Studying Service Design Practices: First Steps to a Mature Field, “Design Management Journal”, Vol. 9, Iss. 1.
 • http://archiwum-ukie.polskawue.gov.pl/HLP%5Cfiles.nsf/0/85DC340702F71722C12571B8004E818F/$file/20060429_Kierunki.pdf?Open [dostęp: 03.11.2015].
 • http://www.icsid.org/about/about/articles31.htm [dostęp: 03.11.2015].
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f39eaa1-021a-47d0-9973-710a8389a7e8
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.