PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2013 | 23 | 1 |
Tytuł artykułu

Wpływ oleju rzepakowego na właściwości optyczne filmów skrobiowych

Warianty tytułu
EN
The effect of rapeseed oil addition on optical properties of starch films
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem przeprowadzonej pracy badawczej było -wyjaśnienie -wpływu dodatku oleju rzepakowego na -właściwości optyczne filmów ze skrobi natywnej pszennej. Filmy utworzono z 5% -wodnych roztworów powłokotwórczych skrobi natywnej pszennej z dodat¬kiem 50% glicerolu (jako plastyfikatora) -względem masy skrobi oraz dodatkiem oleju rzepakowego w ilości 0, 1, 2, 3%. Zmie¬rzono barwę filmów w systemie CIE L*a*b* z zastosowaniem -wyróżników barwy takich jak bezwzględna różnica barwy, nasy¬cenie barwy i indeks nasycenia. Policzono również nieprzezroczystość przy długości fali 600 nm. Zaobserwowano zmianę bar¬wy oraz zwiększanie nieprzezroczystości filmów modyfikowanych dodatkiem oleju rzepakowego.
EN
The aim of this work was to analyse the effect of rapese- ed oil addition on optical properties of wheat starch films. Films were prepared from 5% of starch film-forming water solutions and 50%glycerol as plasticizer (w/w of starch) and rapeseed oil was added to the solutions at concentration of 0, 1, 2, 3%. Colour in the CIEL*a*b* system was measured and colour discriminants were calculated: total colour diffe¬rence, colour saturation and saturation index. Moreover the opacity at wavelength of 600 nm was calculated. Changing in colour parameters and discriminants was observed and decreased opacity of starchfilms 'with rapeseed oil addition.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
23
Numer
1
Opis fizyczny
s.23-26,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
autor
 • Katedra Inżynierii Żywności i Organizacji Produkcji, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa
Bibliografia
 • [1] ANONIM l999. Barwa ijakość. Heidelberg Druckma-schinen AG, Kurfursten-Anlage, 52-60.
 • [2] CHEN CH.H., KUO W.S., LAI L.S. 2009. Effect of surfactants on water barrier and physical properties of tapioca starch/decolorized hsian-tsao leaf gum films. Food Hydrocoll., 23, 714-721.
 • [3] FLORES S., FAMA L., ROJAS A.M., GOYANES S., GERSCHENSON L. 2007. Physical properties of tapioca-starch edible films: Influence of filmmaking and potassium sórbate. Food Research Int., 40, 257-265.
 • [4] FU Z., WANG L., LI D., WEI Q., ADHIKARI B. 20ll. Effects of high-pressure homogenization on the properties of starch-plasticizer dispersions and their films. Carbohydrate Polymers, 86, 202-207.
 • [5] GALUS S., LENART A. 2012. Wpływ emulsji tłusz-czowej na 'właściwości optyczne filmów serwatkowych. Acta Agrophysica, 19(1), 29-36.
 • [6] GHANBARZADEH B., ALMASI H., ENTEZA- MI A.A. 20l0. Physical properties of edible modified starch/carboxymethyl cellulose films. Innovate Food Sei. Emerg. Tech., 11, 697-702.
 • [7] GHOSH V., ZIEGLER G.R, ANANTHESWARAN R.C. 2005. Moisture migration through chocolate- flavored confectionery coatings. Journal of Food Engi¬neering., 66, 177-186.
 • [8] GUILBERT S., GONTARD N., GORRIS L.G.M. l996. Prolongation of the shelf-life of perishable food products using biodegradable films and coatings. LWT - Food Sei. and Technology, 29, 10-17.
 • [9] HAN, J. H., & FLOROS, J. D. 1997. Casting antimi-crobial packaging films and measuring their physical properties and antimicrobial activity. J. Plastic Film and Sheet, 13, 287-298.
 • [10] JIMÉNEZ A., FABRAM.J., TALENS P., CHIRALT A. 20l2. Effect of re-crystallization on tensile, optical and water vapour barrier properties of corn starch films containing fatty acids. Food Hydrocoll., 26, 302-310.
 • [11] LIN Q., XIAO H., FU X., TIAN W., LI L., YU F. 20ll. Physico-chemical properties of flour, starch, and modified starch of two rice varieties. Agricultural Sei. in China, 10(6), 960-968.
 • [12] LÓPEZ O.V., GARCÍA M.A., ZARITZKY N.E. 2008. Film forming capacity of chemically modified corn starches. Carbohydrate Polymers, 73, 573-581.
 • [13] MARTINS J.T., CERQUEIRA M.A., BOURBON A.I., PINHEIRO A.C., SOUZA B.W.S., VICENTE A.A. 20l2. Synergistic effects between K-carrageenan and locust bean gum on physiochemical properties of edible films made thereof. Food Hydrocoll. 29,280-289.
 • [14] MOLENDA M., STASIAK M., HORABIK J., FOR-NAL J., BLASZCZAK W., ORNOWSKI A. 2006. Microstructure and mechanical parameters of jive types of starch. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences, 15/56 (2), 161-168.
 • [15] MONEDERO F.M., FABRA M.J., TALENS P., CHIRALT A. 2009. Effect of oleic acid-beeswax mix-tures on mechanical, optical and Water barrier proper¬ties of soy protein isolate based films. Journal of Food Engineering, 91(4), 509-515.
 • [16] REIS K.C., SMITH J.P., CARVALHO C.W.P., WELLNER N., YAKIMETES I. 2008. Characte-rization of polyhydroxybutyrate-hydroxyvalerate (PHB-HV)Zmaize starch blend films. Journal of Food Engineering, 89, 361-369.
 • [17] SOUZA B.W.S., CERQUEIRA M.A., TEIXEIRA J. A., VICENTE A.A. 2010. The use of electric fields of edible coatings and films development and produc-tion: A review. Food Eng. Rev., 2, 244-255.
 • [18] VIÑA S.Z., MUDGRIDGE A., GARCÍA M.A., FERREYA R.M., MARTINO M.N., CHAVES A.R., ZARITZKY N.E. 2007. Effects of polyvinylchloride films and edible starch coatings on quality aspects of refrigerated Brussels sprouts. Food Chemistry, 103, 701-709.
 • [19] WU H.X., LIU C.H., CHEN J.G., CHANG P.R., CHEN Y., ANDERSON D.P. 2009. Structure and properties of starch/a-zirconium phosphate nanocom- posite films. Carbohydrate Polymers, 77, 358-364.
 • [20] YANG L., PAULSON A.T. 2000. Mechanical and vapor barrier properties of edible gellan films. Food Research International, 33, 563-570.
 • [21] ZAVAREZE E.R, PINTO V.Z., KLEIN B., HALAL S.L.M.E., ELIAS M.C., PRENTICE-HERNAN¬DEZ C., DIAS A.R.G. 2012. Development of oxidi¬sed and heat-moisture treated potato starchfilm. Food Chemistry, 132 (1), 344-350.
Uwagi
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f2c8d38-024e-4192-89ea-82cd773cae77
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.