PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 49 | 3 |
Tytuł artykułu

Wpływ walki z chwastami na bioróżnorodność agrofitocenoz

Warianty tytułu
EN
The influence of weed control on agrophytocenosis biodiversity
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
49
Numer
3
Opis fizyczny
s.982-995,bibliogr.
Twórcy
 • Instytut Warzywnictwa im.Emila Chroboczka, ul.Konstytucji 3 Maja 1/3, 96-100 Skierniewice
 • Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań
Bibliografia
 • Adamczewski K. 1988. Zalety i wady chemicznego zwalczania chwastów. Materiały 28. Sesji Nauk.Inst. Ochr.Roślin cz.1: 95-109
 • Adamczewski K. 2000. Rozwój metod zwalczania i perspektywy ograniczenia chwastów. Prog.Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 101–112.
 • Adamczewski K. 2008. Zjawisko odporności chwastów na herbicydy. Ochrona Roślin nr 1: 14:15
 • Adamczewski K., Dobrzański A. 1997. Regulowanie zachwaszczenia w integrowanych programach ochrony roślin. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 37 (1): 58–66.
 • Adamczewski K., Dobrzański A. 2006. Chemiczne zwalczanie chwastów – teraźniejszość i przyszłość. Fragm. Agron. 4 (92): 7–25.
 • Adamczewski K., Matysiak K., Kierzek R. 2007. Resistance of Apera spica venti biotypes to sulfonylurea herbicides and distribution in Poland. 14 European Weed Research Society Symposium. Hamar, Norway, 17–21 June 2007, s. 145.
 • Adamiak E. 2007. Struktura zachwaszczenia i produktywność wybranych agrocenoz zbóż ozimychi jarych w zależności od systemu następstwa roślin i ochrony łanu. Rozprawy i Monografie 129. Wyd. UWM Olsztyn, 146 ss.
 • Alam S.M, Ala S.A., Azmi A.R., Khan M.A., Ansari R. 2001. Allelopathy and its role in Agriculture. J. Biol. Sci.: 308–315.
 • Anyszka Z., Dobrzański A. 1998. Influence of reduced rates and split application of herbicides on weed control and on yield in carrots (Daucus carota L.). Veget. Crops Res. Bull. 49: 49–61.
 • Barberi P. 2002. Weed management on organic agriculture we addressing the right issues? Weed Res. 42: 177–193.
 • Bhowmik P.C. 1997. Weed biology: importance to weed management. Weed Sci. 45: 349–356.
 • Balcerkiewicz S., Pawlak G. 2003. Rośliny lecznicze w zbiorowiskach segetalnych Polski. Pam. Puł. 134: 15–21.
 • Boczek J. 1977. Typy powiązań pomiędzy owadami a roślinami. Post. Nauk Rol. 1: 35–52.
 • Boczek J. 1984. Rozstawa roślin, zachwaszczenie i współrzędna uprawa, a porażenie roślin przez szkodliwe owady. Wiad. Entomol. 5 (1–2): 17–24.
 • Bond W., Turner R.J., Grundy A.C. 2003. A review of non-chemical weed management, s. 81.
 • Borowiec S. 2003. Roślinność segetalna jako bioindykatory. s. 7–11. W: „Rośliny Segetalne. Bioindykacja – Chorologia – Zmienność”. Wyd. Pomorska Akademia Pedagogiczna, Słupsk.
 • Dekker J. 1997. Weed diversity and weed management. Weed Sci. 45: 357–363.
 • Dobrzański A. 1994. Integracja metod ochrony warzyw przed chwastami z uwzględnieniem możliwości ograniczenia zużycia herbicydów. Materiały 34. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 105–110.
 • Dobrzański A. 1996. Krytyczne okresy konkurencji chwastów a racjonalne stosowanie herbicydów w uprawie warzyw. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 36 (1): 110–116.
 • Dobrzański A. 1998. Rola różnych metod ochrony przed chwastami w integrowanym systemie produkcji warzyw. W: „Ekologiczne Aspekty Produkcji Ogrodniczej”. Ogólnopol. Konf. Nauk. Poznań, 17–18 listopada 1998. Wyd. AR Poznań: 85–93.
 • Dobrzański A. 1999. Ochrona Warzyw Przed Chwastami. PWRiL, Warszawa, 199 ss.
 • Dobrzański A. 2004. The problem of weeds and weed control management in onion. Now.Warz./Veg. Crops News 39: 43–52.
 • Dobrzański A. 2007. Wpływ regulowania zachwaszczenia roślin ogrodniczych na różnorodność biologiczną. Zesz. Nauk. Wydz. Ogrodn. Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach 7: 60–75.
 • Dobrzański A. 2008. Dawki dzielone i mikrodawki herbicydów w integrowanej ochronie przed chwastami (cz. I). Ochrona Roślin nr 1: 14–15.
 • Dobrzański A., Adamczewski K. 2006. Perspektywy wykorzystania nowych narzędzi i maszyn do regulacji zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej produkcji roślinnej. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (1): 11–18.
 • Dobrzański A., Anyszka Z. 2006. Ściółki z folii biodegradowalnej do regulowania zachwaszczenia w integrowanej i ekologicznej uprawie warzyw. Now. Warz./Veg. Crops News 43: 75–80.
 • Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 1997. Niektóre aspekty wtórnego zachwaszczenia w uprawie warzyw. W: „Zachwaszczenie wtórne roślin okopowych i ściernisk”. XXI Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu „Rejonizacja chwastów segetalnych w Polsce”. Wrocław, 22–23 września 1997. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa K (13): 89–101.
 • Dobrzański A., Anyszka Z., Pałczyński J. 2003. Biomasa chwastów w zależności od gatunku roślin warzywnych i sposobu uprawy. Pam. Puł. 134: 52–58.
 • Dobrzański A., Pałczyński J. 2007a. Porównanie zachwaszczenia w ekologicznej i nieekologicznej uprawie fasoli. Pam. Puł. 145: 17–25.
 • Dobrzański A., Pałczyński J. 2007b. Nowy sposób ochrony cebuli przed chwastami zredukowanymi dawkami oksyfluorofenu. Now. Warz./Veg. Crops News 44: 15–27.
 • Domańska H. 1980. Chwasty i Ich Zwalczanie. PWRiL, Warszawa, 314 ss.
 • Domaradzki K., Rola H. 2002. Wpływ długoletniej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 42 (1): 228–233.
 • Domaradzki K., Badowski M., Rola H., Sekutowski T. 2007. Zróżnicowanie florystyczne agrofitocenoz zbóż na Dolnym Śląsku w rożnych systemach gospodarowania. Pam. Puł. 145: 25–42.
 • Dzieżyc J. 1962. Wpływ siedliska na rozwój chwastów s. 18–25. W: „Zwalczanie Chwastów”. PWRiL, Warszawa, 233 ss.
 • Ellenberg H. 1950. Unkrautgemeinschaften als Zeiger für Klima und Boden. Landwirtsch. Pflanzensoz. I, Eugen Ulmer Verlag, Stuttgart/Ludwigsburg, 141 ss.
 • Firebank L.G. 1999. The diversity of arable plants-past present and some futures. The BCPC – Weeds 1: 251–259.
 • Froud-Williams R.J. 2002. Weed competition. s. 16–38. W: „Weed Management Handbook” (E.L. Naylor, red.). Blackwell Publishing.
 • Gadomski G., Ciarka D., Gawroński S.W. 1996. Molecular survey of Polish resistant biotypes of weeds. Proc. 2nd International Weed Congress. Copenhagen, Denmark, 25–28 June 1996: 547–550.
 • Gerowitt B., Bertke E., Hespelt S.K, Tute C. 2003. Toward a multifunctional agriculture-weeds as ecological goods? Weed Res. 43: 227–235.
 • Gołębiowska H. 2007. Bioróżnorodność zachwaszczenia kukurydzy oraz chemiczne sposoby jego zwalczania. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (3): 96–107.
 • Grundy A.C., Bond W., Burston S. 1999. Weed suppression by crops. The BCPC – Weeds 3: 957–963.
 • Heemst H.D.J. van. 1985. The influence of weed competition on crop yield. Agric. Systems 18: 81–93.
 • Hochół T. 2003. Chwasty czy rośliny towarzyszące uprawom. Pam. Puł. 134: 89–95.
 • Kuźniewski E., Domaradzka-Jezierska A. 2007. Zachwaszczenie upraw roślin okopowych w wybranych gospodarstwach ekologicznych i konwencjonalnych opolszczyzny. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (3): 182–186.
 • Krawczyk R., Adamczewski K. 2007. Wpływ mikrodawek herbicydów na zwalczanie i plon buraka cukrowego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 47 (3): 159–163.
 • Mańka M. 2000. Pojęcie bioróżnorodności w fitopatologii. Post. Nauk Rol. 5: 3–16.
 • Markow M. 1978. Agrofitocenologia – Nauka o Zbiorowiskach Roślinnych Pól Uprawnych. PWRiL, Warszawa, 267 ss.
 • Marshall E.J.P. 2002. Weeds and biodiversity. s. 55–91. W: “Weed Management Handbook” (E.L. Naylor, red.). Blacwell Publishing.
 • Marshall E.J.P., Brown V.K, Boatman N.D., Lutman P.J.W., Squire G.R., Ward L.K. 2003. The role of weeds in supporting biological diversity within the crop fields. Weed Res. 43: 77–89.
 • Melander B., Rasmussen I.A., Barberi P. 2005. Integrating physical and cultural methods of weed control – examples from European Research. Weed Sci. 53: 369–381.
 • Miklaszewska K., Adamczewski K. 2004. Czy chwasty są dobrem ekologicznym? Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 44 (1): 241–247.
 • Naylor R.E.L. 2002. Weed population dynamics. s. 63–74. W: “Weed Management Handbook” (E.L. Naylor, red.). Blackwell Publishing.
 • Pobożniak M. 2007. Effect of weedy background on occurrence and effectiveness of Aphidophagus syrphid larvae in reduction of black bean aphid (Aphis fabae Scop.). Veg. Crops Res. Bull. 67: 103–116.
 • Pruszyński S., Wolny S. 2007. Przewodnik Dobrej Praktyki Ochrony Roślin. Wyd. IV. Inst. Ochr. Roślin, Poznań, 80 ss.
 • Rola J., Rola H. 2000. Dorobek polskich placówek naukowych w zakresie ekologii chwastów, rejestracji ich rozmieszczenia i oceny szkodliwości. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 40 (1): 93–100.
 • Rola J., Rola H. 2001. Pozytywne i negatywne aspekty stosowania herbicydów w uprawach rolniczych w Polsce w latach 1950–2000. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 41 (1): 47–57.
 • Rola J., Rola H., Latowski K., Borowiec S., Kutyna I. 1992. Występowanie Wybranych Gatunków Chwastów w Uprawach Rolniczych w Makroregionie Południowo-Zachodnim. IUNG Puławy, R (292)/3, 90 ss.
 • Roberts A. 2004. The role of agriculture technologies & biodiversity conservation a collection of case studies. Draft publication produced for the IUCN World Conservation Congress, Bangkok, Thailand, 17–25 November 2004, Crop Life International, Belgium, 11 ss.
 • Sanyal D., Bhowmik P.C., Anderson R.L, Shresta A. 2008. Revisiting the perspective and progress of integrated weed management. Weed Sci. 56: 161–167.
 • Smith J.G. 1976. Influence of crop background on aphids and other phytophagus insects on brussel sprouts. Ann. Appl. Biol. 83: 1–13.
 • Storkey J. 2007. The case for conserving weeds. 14 European Weed Research Society Symposium.Hamar, Norway, 17–21 June 2007, s. 194.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta. Agr. Silv. 34: 127–130.
 • Trzcińska-Tacik H. 2003. Znaczenie różnorodności gatunkowej chwastów segetalnych. Pam. Puł.145: 15–21.
 • Twardowski J.P., Pastuszko K . 2008. Siedliska brzeżne w agrocenozie pszenicy ozimej jako rezerwuary pożytecznych biegaczowatych (Col. Carabidae). J. Res. Appl. Agricul. Engin. 53 ( 4): 123–127.
 • Tymrakiewicz W. 1959. Ekologiczne grupy chwastów polnych. W: „Atlas Chwastów” (W. Tymrakiewicz, red.). PWRiL, Warszawa, 449 ss.
 • United Nation. 1992. Convention on Biological Diversity. Concluded at Rio de Janeiro on 5 June 1992. United Nation Treaty Series. Vol. 1760, I-30619: 143–382.
 • Warcholińska U. 1980. Wykorzystanie zbiorowisk chwastów do oceny siedlisk polnych dla potrzeb rolnictwa. Acta Agrobot. 31 (1): 154–171.
 • Weaver S.E. 1984. Critical period of weed competition. In three vegetable crops in relation to management practices. Weed Res. 24: 317–325.
 • Weber R., Hryńczuk B. 2004. Effect of long-term fallow tillage method on weed abundance in the first three years of fallow being brought into cultivation. EJPAU, Series Agronomy 7 (2): 23–37.
 • Wilson E.O.1988. Biodiversity. National Academy Press. Washington DC, 583 ss.
 • Woźnica Z., Idziak R., Waniorek W. 2006. Możliwości zastosowania mikrodawek herbicydów do odchwaszczania buraka cukrowego. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 46 (2): 223–225.
 • Zimdahl R.L. 1980. Weed-Crop Competition a Review. International Plant Protection Centre, Oregon State Univ. Corvalis, USA, 195 ss.
 • Zoschke A., Quadranti M . 2002. Integrated weed management: quo vadis? Weed Biol. and Management 2: 1–10.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2f1eece0-1fd7-4481-8bb6-67a6a5dc54dd
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.