PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 12 | 2 |
Tytuł artykułu

The effect of sex, storage time and muscle type on the quality French Lop rabbit meat

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ płci, czasu przechowywania i rodzaju mięśnia na jakość mięsa królików rasy baran francuski
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The aim of the study was to analyse the effect of sex, storage time and muscle type (m. longissimus dorsi and m. biceps femoris) on quality traits of the meat of French Lop rabbits. The muscles were obtained from 12 males and 12 females slaughtered at the age of 90 days. The characteristics analysed included pH, colour parameters, water holding capacity and proximate composition. No effect of sex or muscle type was found (P>0.05) on the pH of the meat in any of the periods analysed. The storage time differentiated (P≤0.01) between pH45min and pH24h and between pH45min and pH7days. None of the colour parameters was influenced by sex (P>0.05), but they were significantly affected by storage time (P≤0.01). Redness and yellowness were also influenced by the type of muscle (P≤0.01). The rabbit meat stored for 7 days was characterised by higher drip loss than the meat stored for 24 hours (1.31-1.49% vs. 3.34-3.57%, P≤0.05). The m. biceps femoris of both sexes had a greater capacity to hold water as measured by the pressure method than m. longissimus dorsi (P≤0.01). There was no effect of sex or muscle type (P>0.05) on the level of cooking loss. Sex and muscle type also had no influence (P>0.05) on the proximate composition of French Lop meat.
PL
Celem pracy było określenie wpływu płci, czasu przechowywania i rodzaju mięśnia (m. longissimus dorsi i m. biceps femoris) na cechy jakościowe mięsa królików rasy baran francuski. Mięśnie pozyskano z tusz 12 samców i 12 samic ubitych w wieku 90 dni. Badania obejmowały pomiar pH, parametrów barwy wg CIE L*a*b*, wodochłonności oraz oznaczenie składu chemicznego. Nie stwierdzono wpływu płci i rodzaju mięśnia na pH (P>0,05) w 45 minut, 24 godziny i 7 dni po uboju. Stwierdzono wpływ czasu przechowywania na pH mięśni (P≤0,01) w przyjętych terminach pomiaru po uboju. Parametry barwy mięsa króliczego nie były zróżnicowane w zależności od płci, stwierdzono natomiast istotny wpływ czasu przechowywania (P≤0,01) oraz wpływ rodzaju mięśnia na indeks czerwieni i żółci (P≤0,01). Mięso królicze przechowywane przez 7 dni charakteryzowało się wyższym wyciekiem naturalnym w porównaniu do mięsa badanego 24 godziny po uboju (1,31-1,49% w porównaniu do 3,34-3,57%; P≤0,05). U obu płci mięsień biceps femoris cechował się większą wodochłonnością (cm2) (P≤0,01) w porównaniu do m. longissimus dorsi. Nie wykazano wpływu rodzaju mięśnia oraz płci (P>0,05) na wielkość wycieku termicznego. Nie stwierdzono również wpływu rodzaju mięśnia oraz płci (P>0,05) na skład chemiczny mięsa królików rasy baran francuski.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
12
Numer
2
Opis fizyczny
p.45-59,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Product Quality Assessment, Poznan University of Life Sciences, Zlotniki, Sloneczna 1, 62-002 Suchy Las, Poland
Bibliografia
 • 1. APATA E.S., ENIOLORUNDA O.O., AMAO K.E., OKUBANJO A.O., 2012 –Quality evaluation of rabbit meat as affected by different stunning methods. International Journal of Agricultural Sciences 2 (1), 054-058.
 • 2. BARABASZ B., BIENIEK J., 2003 – Króliki. Towarowa produkcja mięsna. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne, s. 6-7.
 • 3. BARRÒN G., ROSAS G., SANDOVAL C.H., BONILLA O., REYES G., RICO D., CARDONA L., ZAMORA F., 2004 – Proceedings of 8th World Rabbit Congress, Puebla, Mexico, 1349-1353.
 • 4. BIANCHI M., PETRACCI M., CAVANI C., 2006 – Effect of dietary inclusion of dehydrated Lucerne and whole linseed on rabbit meat quality. World Rabbit Science 14, 247-258.
 • 5. BIANCHI M., PETRACCI M., CAVANI C., 2009 – The influence of linseed on rabbit meat quality. World Rabbit Science 17, 97-107.
 • 6. BIENIEK J., MAJ D., DEREWICKA O., BONCZAR Z., 2012 – Wskaźniki użytkowości mięsnej królików burgundzkich i ich mieszańców z białymi nowozelandzkimi. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 80, 154-163.
 • 7. CARRILHO M.C., CAMPO M.M., OLLETA J.L., BETTRAN J.A., LÓPEZ M., 2009 – Effect of diet, slaughter weight and sex on instrumental and sensory meat characteristics in rabbit. Meat Science 82, 37-43.
 • 8. CHWASTOWSKA-SIWIECKA I., KONDRATOWICZ J., WINARSKI R., ŚMIECIŃSKA K., 2011 – Wartość rzeźna oraz wybrane cechy jakościowe mięsa królików ras mięsnych. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 2 (75), 136-147.
 • 9. CHWASTOWSKA-SIWIECKA I., SKIEPKO N., GUGOŁEK A., POMIANOWSKI J.F., 2015 – Zmiany ubytków masy i właściwości fizykochemicznych mięsa króliczego przechowywanego chłodniczo w różnych warunkach modyfikowanej atmosfery. Wiadomości Zootechniczne, R.LIII (3), 9-19.
 • 10. DAL BOSCO A., CASTELLINI C., BERNARDINI M., 1997 – Effect of transportation and stunning method on some characteristics of rabbit carcasses and meat. World Rabbit Science 5 (3), 115-119.
 • 11. DALLE ZOTTE A., PRINA Z., METZGER SC., SCABÓ A., RADNAI J., BIRÓ-NÉMETH E., ORORA Z., SCENDRÓ Z., 2009 – Response of fattening rabbits reared under different housing conditions. 2. Carcass and meat quality. Livestock Science 122 (1), 39-47.
 • 12. DASZKIEWICZ T., GUGOŁEK A., JANISZEWSKI P., CHWASTOWSKA-SIWIECKA I., KUBIAK D., 2011 – Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej pochodzącego z różnych elementów tuszki. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (76), 153-161.
 • 13. FAOSTAT, 2013 – http://faostat.fao.org/
 • 14. FOURNIER A., 2008 – Króliki. Poradnik hodowcy. Wydawnictwo RM, Warszawa, 20-21.
 • 15. GAŠPERLIN L., POLAK T., RAJAR A., SKVAREA M., LENDER B., 2006 – Effect of genotype, age at slaughter and sex on chemical composition and sensory profile of rabbit meat. World Rabbit Science 14, 157-166.
 • 16. Główny Urząd Statystyczny (GUS), 2011 – Powszechny Spis Rolny 2010. Zwierzęta gospodarskie i wybrane elementy metod produkcji zwierzęcej. http://www.stat.gov.pl.
 • 17. GONDRET F., COMBES S., LARZUL C., DE RACHAMBEAU H., 2005 – The influence of divergent selection for body weight at 63 days of age in rabbits on muscle characteristics at a same age or at similar weight. Archiv Tierzucht 48, SI, 98-104.
 • 18. GRAU R., HAMM R., 1952 – Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung in Fleisch. Fleichwirtschaft 4, 295-297.
 • 19. HONIKEL K.O., 1998 – Reference methods for the assessment of physical characteristics of meat. Meat Science 49, 447-457.
 • 20. KOWALSKA D., 2006 – Wartość dietetyczna mięsa króliczego. Wiadomości Zootechniczne, R. XLIV, 3, 72–77.
 • 21. KOWALSKA D., 2015 – Właściwości fizykochemiczne mięsa królików żywionych mieszankami paszowymi natłuszczanymi olejem rzepakowym przy różnym poziomie witaminy E, w zależności od metody ich pakowania i przechowywania. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 11 (1), 61-73.
 • 22. KOWALSKA D., 2015 – Wpływ dodatku oleju rzepakowego i rybnego do dawek pokarmowych na zawartość poszczególnych kwasów tłuszczowych w tłuszczu combra i stopień otłuszczenia tuszek króliczych. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 11 (3), 69-78.
 • 23. KOWALSKA D., PIECHOCKA K., 2014 – Wpływ tempa wzrostu na otłuszczenie tuszy oraz profil kwasów tłuszczowych w mięsie i tłuszczu królików. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 10 (3), 49-59.
 • 24. KOWALSKA D., POŁTOWICZ K., BIELAŃSKI P., NIEDBAŁA P., KOBYLARZ P., 2012 – Porównanie jakości mięsa królików, nutrii i kurcząt. Roczniki Naukowe Zootechniki 39 (2), 237-248.
 • 25. LEFAUCHEUR L., 2006 – Myofibre typing and its relationship to growth performance and meat quality. Archiv Tierzucht 49, SI, 4-17.
 • 26. ŁABECKA S., 1990 – Niektóre właściwości fizykochemiczne mięsa królików. Roczniki Naukowe Zootechniki 17 (1-2), 53-62.
 • 27. ŁAPA P., MAJ D., BIENIEK J., 2008 – Barwa i tekstura mięsa królików ras mięsnych i ich mieszańców. Medycyna Weterynaryjna 64 (4A), 454-456.
 • 28. MAJ D., BIENIEK J., BEKAS Z., 2011 – Wpływ wieku i płci na użytkowość rzeźną królików. Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 7, 59-67.
 • 29. MAJ D., BIENIEK J., BEKAS Z., 2012 – Wpływ wieku i płci królików na wskaźniki jakości ich mięsa. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1 (80), 142-153.
 • 30. MAJ D., BIENIEK J., ŁAPA P., 2008 – Jakość mięsa królików rasy białej nowozelandzkiej i kalifornijskiej oraz ich mieszańców. Medycyna Weterynaryjna 64 (3), 351-353.
 • 31. MAJ D., BIENIEK J., STERNSTEIN J., WĘGLARZ A., ZAPLETAL P., 2012 – Effect of genotype and sex on meat colour change in rabbit. Archiv Tierzucht 55 (4), 385-390.
 • 32. MAJ D., ŁAPA P., BIENIEK J., BARABASZ B., WĘGLARZ A., 2006 – Charakterystyka jakości mięsa królików asy castorex. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLIV (2), 73-82.
 • 33. MAROUNEK M., SKRIVANOVA V., DOKOUPILOVA A., CZAUDERNA M., BERLADYN A., 2007 – Meat quality and tissue fatty acid profiles in rabbits fed diets supplemented with conjugated linoleic acid. Veterinari Medicina 52, 12, 552-561.
 • 34. METZGER S., KUSTOS K., SZENDRO Z., SZABO A., EIBEN C., NAGY I., 2003 – The effect of housing system on carcass traits and meat quality of rabbit. World Rabbit Science 11 (1), 1-11.
 • 35. MURSHED H.M., SHISHIR S.R., RAHMAN S.M.E., DEOG-HWAN O., 2014 – Comparison of carcass and meat characteristics between male and female indigenous rabbit of Bangladesh. Bangladesh Journal of Animal Science 43 (2), 154-158.
 • 36. NAKYINSIGE K., SAZILI A.Q., ZULKIFLI I., GOH Y.M., ABU BAKAR F., SABOW A.B., 2014 – Influence of gas stunning halal slaughter (no stunning) on rabbits welfare indicators and meat quality. Meat Science 98, 701-708.
 • 37. OMOJOLA A.B., ADESEHINWA A.O.K., 2006 – Meat characteristics of scalded, singed and conventionally dressed rabbit carcasses. World Journal of Zoology 1, 24-29.
 • 38. PN-A-04018, 1975 – Produkty rolniczo-żywnościowe. Oznaczanie zawartości azotu metodą Kjeldahla i przeliczenie na białko.
 • 39. PN-ISO 1442, 2000 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczanie zawartości wody i suchej masy (metoda odwoławcza)
 • 40. PN-ISO 1444, 2000 – Mięso i przetwory mięsne. Oznaczenie zawartości tłuszczu wolnego.
 • 41. POHJA M.S., NIINIVAARA F.P., 1957 – Die Bestimmung der Wasserbindund des Fleishes mittels der Konstantdruckmethode. Fleischwirtschaft 9, 193-195.
 • 42. PREZIUSO G., DALLE ZOTTE A., D’AGATA M., RUSSO C., PACI G., 2008 – Effect of outdoor rearing system, in floor cage, on meat quality of slow growing rabbits. Meat Quality and Safety. Proceedings of 9th World Rabbit Congress, Verona, Italy, 1431-1436.
 • 43. RYBARCZYK A., MYSŁEK P., KALISIŃSKA E., GARDZIELEWSKA J., JAKUBOWSKA M., KARAMUCKI T., NATALCZYK-SZYMKOWSKA W., 2008 – Charakterystyka jakości mięsa dzikiego królika Oryctolagus cuniculus. Roczniki Instytutu Przemysłu Mięsnego i Tłuszczowego XLVI (2), 51-56.
 • 44. SAS, 2001 – User’s Guide, v. 6.12, 4th Edition, vol.2., Cary, NC: SAS Institute Inc., 846.
 • 45. TROCINO A., XICCATO G., QUEAQUE P.I., SARTORI A., 2003 – Effect of transport duration and gender on rabbit carcass and meat quality. World Rabbit Science 11 (1), 23-32.
 • 46. YALÇIN S., ONBAŞILAR E.E., ONBAŞILAR I., 2006 – Effect of sex on carcass and meat characteristics of New Zealand White rabbits aged 11 weeks. Asian-Australian Journal of Animal Science 19 (8), 1212-1216.
 • 47. ZAJĄC J., 1999 – Wpływ genotypu i płci na niektóre cechy jakościowe mięsa króliczego. Roczniki Naukowe Zootechniki 26 (1), 29-39.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2ee2e251-4ac1-4968-810b-6fe5e0a7c1f5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.