PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 70 | 3 |
Tytuł artykułu

Nowe stanowisko kokoryczy drobnej Corydalis pumila (Papaveraceae) w okolicy Śremu

Warianty tytułu
EN
New locality of Corydalis pumila (Papaveraceae) in the vicinity of Srem (CE Poland)
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Dotychczas z terenu Polski podawano około 50 stanowisk kokoryczy drobnej Corydalis pumilla (Host). Nowe stanowisko, liczące łącznie kilka tysięcy osobników, odnaleziono w lasach położonych pomiędzy wsiami Pinka i Kotowo, nieopodal Śremu w Wielkopolsce. Kokorycz drobna występuje w lasach zbliżonych do grądów, porastających strome zbocza moreny czołowej. Na uwagę zasługuje odkrycie mieszańca kokoryczy drobnej i kokoryczy wątłej. Niewielki areał, duże odległości pomiędzy subpopulacjami oraz silna penetracja ludności stanowią zagrożenie dla lokalnej populacji.
EN
Th e paper presents a new site of Corydalis pumila (Host) Rchb. found in the vicinity of Śrem. Th e site is located in the forests between the villages of Pinka and Kotowo in the Piaski Commune. So far, ca. fi ft y sites with this species have been reported from Poland. Th e new site was found in a small complex of oak-hornbeam forests, which cover steep slopes of the terminal moraine. A total of several thousand specimens of the species grow at the new site. Furthermore, a hybrid of Corydalis pumilla (Host) Rchb. and Corydalis intermedia (L.) Mérat occurs at the site. A small area, long distances between stands and strong human penetration are threats to the local population.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
70
Numer
3
Opis fizyczny
s.242-249,rys.,fot.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Nadleśnictwo Różańsko, Różańsko 75 A, 74-311 Różańsko
autor
 • Nadleśnictwo Piaski, Drzęczewska 1, 63-820 Piaski
autor
 • Katedra Urządzania Lasu, Wydział Leśny, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, ul.Wojska Polskiego 71C, 60–625 Poznań
Bibliografia
 • Borysiak J., Brzeg A., Kasprowicz M. 1992. Materiały do znajomości szaty roślinnej oraz godne ochrony obiekty przyrodnicze województwa kaliskiego. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 41: 63-107.
 • Borysiak J., Brzeg A., Kasprowicz M. 1993. Interesujące elementy szaty roślinnej obszaru chronionego krajobrazu „Szwajcaria Żerkowska”. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. Ser. B 42: 169-199.
 • Burska A., Myszkowska D. 2001. Corydalis pumila (Host) Rchb. Kokorycz drobna (Kokorycz skąpokwiatowa). W: Kaźmierczakowa R„ Zarzycki K. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków: 150-151.
 • Chmiel J., Czarna A., Pilarczyk A., Ziarnek M„ Ziarnek K. 2014. Corydalis pumila (Host) Rchb. W: Kaźmierczakowa R., Zarzycki K., Mirek Z. (red.). Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Wyd. 3. Inst. Ochr. Przyr. PAN (w druku).
 • Czarna A. 2006. Kokorycz drobna Corydalis pumila (Host) Rchb. w Wielkopolsce. Chrońmy Przyr. Ojcz. 62 (2): 80-83.
 • Czarna A. 2009. Rośliny naczyniowe środkowej Wielkopolski. Wyd. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Poznań.
 • Dzwonko Z. 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Sorus, Poznań.
 • Jasnowska J. 1973. „Wąwóz Kamieniec” - projektowany rezerwat florystyczny w powiecie szczecińskim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 29 (4): 31-37.
 • Kaczmarek C. 1959. Notatki florystyczne z powiatu gostyńskiego. Przyr. Pol. Zach. 1-2: 94-108.
 • Matuszkiewicz W. 2005. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN, Warszawa.
 • Piękoś-Mirkowa H., Mirek Z. 2006. Rośliny chronione. Multico Oficyna Wyd.
 • Rothmaler W. 2009. Exkursionsflora von Deutschland. Band 3. Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
 • Rozporządzenie 2004. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 lipca 2004 roku w sprawie gatunków dziko występujących roślin objętych ochroną. Dz.U. z 2004 r. Nr 168, poz. 1764.
 • Rutkowski L. 2006. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Sokołowski J. 1936. Zagrożone lasy w Czeszewie. Ochr. Przyr. 16: 113-123.
 • Stolle J. 2004. Biological flora of Central Europę: Corydalis pumila (Host) Rchb. Flora 199: 204-217.
 • Ziarnek M., Ziarnek K. 2005. Dolina Krąpieli - cenna ostoja zachodniopomorskiej przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 61 (3): 37-44.
 • Ziarnek M., Ziarnek K. 2011. Występowanie kokoryczy drobnej Corydalis pumila na Pomorzu Zachodnim. Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. Agric., Aliment., Pisc., Zootech. 289 (19): 139-148.
 • Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych ginących i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Żukowski W., Jackowiak B. (red.). Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Prace Zakładu Taksonomii Roślin UAM, Poznań 3: 9-92.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2edf30ff-177a-48c9-b7c3-f0cd56624ad5
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.