PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 21 |
Tytuł artykułu

Właściwości chemiczne gliniastych gleb uprawnych o zróżnicowanej rzeźbie terenu z uwzględnieniem zbiorowisk roślinnych po piętnastu latach odłogowania. Część I. Właściwości chemiczne gleb

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Chemical properties of arable loamy soils of a differentiated land relief with the consideration of plant communities after fifteen years of fallowing. Part I. Chemical properties of soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
The fifteen year period of the fallowing of a loamy soil of a differentiated land relief caused an increase, as compared with the results of the studies carried out in 1994, in the soil acidity in all the studied elements of the relief. After such a long period of fallowing, no distinct changes were observed in humus resources, in the C : N ratio and in the content of available phosphorus. Whereas the resources of available potassium and magnesium increased in the soil layer up to a depth of 60 cm.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
21
Opis fizyczny
s.89-100,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Gleboznawstwa, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Juliusza Słowackiego 17, 71-434 Szczecin
Bibliografia
 • Bogda A., Chodak T., Niedźwiecki E. 1990. Niektóre właściwości i skład mineralogiczny gleb Równiny Gumienieckiej. Rocz. Glebozn. XLI (1), 179–191.
 • Bohm W., 1985. Metody badania systemów korzeniowych. PWRiL Warszawa, 268.
 • Chudecka J., Tomaszewicz T. 2004. Wpływ odłogowania na właściwości chemiczne gleb erodowanych w Dłusku (woj. zachodniopomorskie). Rocz. Glebozn. 55 (4), 5–14.
 • Dzienia S., Dojss D., Wereszczaka J. 1997. Wpływ płodozmianu i ugorowania na właściwości chemiczne gleby lekkiej. Rocz. Glebozn. 48 (1–2), 15–18.
 • Główny Urząd Statystyczny 2009. Rocznik statystyczny rolnictwa, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa.
 • IUNG 1990. Zalecenia nawozowe. Cz. I. Liczby graniczne do wyceny zawartości w glebach makro i mikroelementów. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Wyd. II, seria P(44), Puławy, 26.
 • Kabata-Pendias A., Motowicka-Terelak T., Piotrowska M., Terelak H., Witek T. 1993. Ocena stopnia zanieczyszczenia gleb i roślin metalami ciężkimi i siarką. Ramowe wytyczne dla rolnictwa. P(53). Puławy, 20.
 • Karczewski A. 1968. Wpływ recesji lobu Odry na powstawanie i rozwój sieci dolinnej Pojezierza Myśliborskiego i Niziny Szczecińskiej. Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej. T. 8, 3, 107.
 • Kutyna I., Niedźwiecki E. 1996. Zbiorowiska roślinne pola uprawnego i odłogu, w zależności od rzeźby terenu, w pobliżu Szczecina. Zesz. Nauk. AR Szczec, 174, Rol. Ser. Przyr. 64, 179–188.
 • Licznar M., Linczar S.,E., Drozd J., Weber J., Waleńczak K. 2009a. Wpływ odłogowania na wybrane elementy żyzności gleby lekkiej. Zesz. Probl. Postep. Nauk Rol. nr 542, cz. II. 761–769.
 • Licznar M., Linczar S.,E., Waleńczak K., Brojanowska M. 2009b. Związki prochniczne gleb odłogowanych na tle ich właściwości fizyko-chemicznych. Rocz, Glebozn. T. LX, 1, 69–76.
 • Malicki L., Podstawka-Chmielewska E. 1998. Zmiany fitocenozy i niektórych właściwości gleby zachodzące podczas odłogowania oraz będące efektem zagospodarowania wieloletniego odłogu. Bibliotheca Fragmenta Agronomica PTNA. T. 5, 97–114.
 • Marcinek J., Komisarek J., Kazimierowski C., Niedźwiecki E., Dąbkowska-Naskręt H. 1997. Description of soils in the field and applied analytical methods. In: Comparison of Polish and German soil classification systems-Muncheberg and Szczecin. German Soil Sci. Soc. and Polish Soil Sci. Soc., Szczecin, 135–153.
 • Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki żywnościowej 1998. Raport o stanie rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz sytuacji na wsi. Warszawa.
 • Niedźwiecki E. 1990. Wpływ użytkowania sadowniczego na zmiany właściwości gleb wytworzonych z glin zwałowych w obrębie Równiny Gumienieckiej na Pomorzu Zachodnim. Zesz. Nauk. AR we Wrocławiu 196, Roln., L III, 137–147.
 • Niedźwiecki E., Meller E., Malinowski R. 1998. Wartość i przydatność rolnicza odłogowanych gleb Pomorza Zachodniego. Bibliotheca Fragmenta Agronomica. T. 5, 35–43.
 • Niedźwiecki E., Meller E., Malinowski R. 1999. Właściwości chemiczne gleb odłogowanych przeznaczonych pod zalesienie na przykładzie prac zalesieniowych Nadleśnictwa Dobrzany w woj. szczecińskim. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol., 467, 111–117.
 • Niedźwiecki E., Protasowicki M., Meller E., Tomza A. 2003a. Zawartość metali ciężkich w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych Równiny Gumienieckiej. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 493, cz. III, 817–823.
 • Niedźwiecki E., Wojcieszczuk T., Meller E., Sammel A., Szmytka A., Bęben A. 2003b. Odczyn oraz zawartość węgla organicznego i makroelementów w powierzchniowym poziomie gleb w obrębie niekontrolowanych wysypisk odpadów i użytków rolnych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 493, cz. II, 825–-832.
 • Niedźwiecki E., Nowak A., Nowak J., Kłodka D., Meller E., Smolik B. 2004. Oddziaływanie niekontrolowanych wysypisk odpadów na właściwości chemiczne oraz aktywność mikrobiologiczną gleby. Zesz. Probl. Postep. Nauk Rol. 501, 325–334.
 • Niemyska-Łukaszyk J., Nicia P., Zadrożny P., Zaleski T. 2002. Wpływ odłogowania na właściwości chemiczne i fizykochemiczne gleb pyłowych Pogórza Wielickiego. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 482, 403–408.
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 1989. Systematyka gleb Polski. Rocz. Glebozn. XL 3/4, 150.
 • Polskie Towarzystwo Gleboznawcze 2008. Klasyfikacja uziarnienia gleb i utworów mineralnych. www.ptg.sggw.pl/uziarnienie.htm (dostęp na dzień 11.05.2011).
 • Pondel H., Ruszkowska M., Sykut S., Terelak H. 1991. Wymywanie składników nawozowych z gleb w świetle badań Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa. Rocz. Glebozn., XLII, 3/4, 97–107.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska 2002. W sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. DzU z dnia 9 września. DzU nr 165, poz. 1359.
 • Sienkiewicz S., Wojnowska T., Koc J., Ignaczak S., Harasimowicz-Herman G., Szymczak S., Zarczyński P. 2003. Zmiany chemiczne gleb w zależności od systemu odłogowania, cz. I. Odczyn
 • oraz zawartość azotu ogólnego i węgla organicznego. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 493 cz. III, 485–491.
 • Strączyńska S., Strączyński S., J. 2000. Niektóre chemiczne właściwości gleb odłogowanych i użytkowanych rolniczo. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 471, cz. I, 543–547.
 • Strączyńska S. 2001. The effect of leaving fields fallow upon selected fertility elements in soil. Acta. Agroph. 52, 265–270.
 • Tomaszewicz T. 2010. Skutki odłogowania gleb w pagorkowatym krajobrazie morenowym Pomorza Zachodniego. Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Szczecin, 95.
 • Wojnowska T., Sienkiewicz S., Koc J., Ignaczak S., Krzebietke S., Szymczak S., Zarczyński P. 2003. Zamiany chemiczne w glebach odłogowanych w zależności od systemu odłogowania, cz. II. Zawartość składników przyswajalnych i właściwości fizykochemiczne. Zesz. Probl. Postęp. NaukRol. 493, 733–740.
 • Wojcikowska-Kapusta A., Baran S., Jaworska B., Baranowska E. 2003. Zawartość fosforu i potasu w profilach gleb uprawnych i odłogowanych. Zesz. Probl. Postęp. Nauk Rol. 493, cz. II, 537–542.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2ec0776d-0322-49bb-b8ae-0dfaf9d5ab3c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.