PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2000 | 05 | 4 |
Tytuł artykułu

Następczy wpływ stosowania defoliacji na zawartość magnezu i wapnia w bulwach ziemniaka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The secondary impact of defoliation on magnesium and calcium contents in potato tubers
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Analizę wyników wykonano na próbach pochodzących z doświadczenia polowego, przeprowadzonego w latach 1994-1999 na piasku gliniastym lekkim. Wykonano 3 serie doświadczeń po 3 lata reprodukcji. Pierwszym czynnikiem były lata reprodukcji minibulw; drugim defoliacja roślin: a) z wcześniejszym niszczeniem naci przed zbiorem, b) bez niszczenia naci (obiekt kontrolny z naturalnym zasychaniem roślin); trzecim - odmiany ziemniaka: Irys, Ruta, Bogna, Bronka. Do niszczenia naci użyto preparatu Reglone w dawce 4 l x ha-1 w 600 1 wody. W doświadczeniu stosowano jednakowe nawożenie mineralne (80 kg N, 80 kg P205, 120 kg K2O X ha-1) i organiczne (obornik - 250 d x ha-1). Do założenia doświadczeń w pierwszym roku reprodukcji używano minibulw ziemniaka o bardzo dobrej zdrowotności. Zawartość magnezu i wapnia w suszu ziemniaczanym, po mokrej mineralizacji, oznaczano metodą absorpcyjnej spektrofotometrii atomowej (AAS) przy użyciu aparatu AAS-3 (C. Zeiss-Jena). Najwyższą koncentrację tego pierwiastka stwierdzono w bulwach materiału matecznego, najmniejszą zaś w pierwszym jego rozmnożeniu. Stosowanie defoliacji na plantacji nasiennej ziemniaka wpłynęło dodatnio na zawartość magnezu, a ujemnie na koncentrację wapnia w bulwach ziemniaka. Zależność ta ujawniła się jednak dopiero w drugim i trzecim rozmnożeniu materiału matecznego.
EN
The result analysis was made using the samples originating from a field experiment conducted in 1995-1999 on light loamy sand. Three experimental series, 3 reproduction years each, were done. The reproduction years of mini-tubers were the 1st order factors; plant's defoliation was the 2nd order factor: a) leaves damaged before the harvest, b) no leaf damage (control object with natural plant fading); different potato varieties were the 3rd order factors (Irys, Ruta, Bogna, Bronka). Regione preparation at the rate of 4 1 ha-1 in 600 liter of water solution was used for leaf damage. The same mineral (80 kg N, 80 kg P205, 120 kg K20 ha-1) and organic (250 dt ha-1 of manure) fertilization was applied in the experiment. Potato mini-tubers of very good healthiness were used for experiment setting in the first reproduction year. The magnesium and calcium contents in dried potatoes after wet mineralization were recorded by means of AAS using AAS-3 apparatus (Carl Zeiss- Jena). The highest concentration of these elements was found in maternal tubers, the lowest, in its first reproduction. Defoliation positively affected the magnesium level and negatively calcium concentration in potato tubers. However, such dependence appeared just at the 2nd and 3rd reproduction of maternal material.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
05
Numer
4
Opis fizyczny
s.326-333,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Szczegółowej Uprawy Roślin, Akademia Rolnicza w Lublinie, ul.Akademicka 15, 20-950 Lublin
Bibliografia
 • Bartoszuk W. 1983. Wpływ dawek preparatu Regione przy produkcji sadzeniaków na plon ziemniaków w roku następnym. Biul. Inst. Ziemn. 29: 41-47.
 • Bedin P. 1989. La destruction des fanes de pomme de terre. La Protection de la Pomme de Terre. DEP-RCS, Paris: 8-19.
 • Diallo A.S. 1997. Wpływ zabiegów agrotechnicznych na wartość nasienną roślin wyrosłych z minibulw ziemniaka. Maszynopis Pracy Dokt., Lublin.
 • Gabriel W., Bartoszuk W., Ładomirska J. 1973. Wczesne niszczenie naci w produkcji nasiennej zrejonizowanych odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 11: 61-86.
 • Gąsior J. 1996. Wpływ wczesnej defoliacji na kształtowanie się zawartości cynku i boru w bulwach ziemniaka. Fragm. Agronom. 4 (52): 85-91.
 • Gąsior J. 1997. Wpływ nawożenia azotem i terminu zbioru na skład chemiczny bulw ziemniaków. Cz. I. Zawartość potasu, fosforu, magnezu, wapnia i sodu. Rocz. Gleb. 48 (3/4): 95-103.
 • Iskrzycka Т., Łaniecka B. 1983. Wpływ niszczenia naci różnymi metodami na zdrowotność sadzeniaków 19 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziemn. 30: 7-16.
 • Kustarev A. J. 1983. Korelacjonnyje sojazi elementov urozajnosti kartofelja w smeżnych pokolenijach. Doki. Vses. Akad. Sel'. Choz. Nauk. 4: 16-17.
 • Lommen W.J.M. 1996. Variation between individual plants in potato crops as affected by the weight of the seed tuber. Proceedings of the 13th Trienn. Conf. EAPR, Veldhoven, 14-19 07: 111.
 • Mazurczyk W. 1994. Skład chemiczny dojrzałych bulw 30 odmian ziemniaka. Biul. Inst. Ziem. 44: 55-63.
 • Sawicka B. 1987. Próba ustalenia wpływu czynników środowiska i nawożenia azotem na bulwy ziemniaka w rejonie bialskopodlaskim. Rocz. Nauk Roln. A-106, 4.
 • Somorowska K. 1971. Zmiany zawartości podstawowych składników w bulwach ziemniaka w okresie wegetacji. Ziemniak: 129-149.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e5656fa-ed8c-416d-8b60-dc6f26f93e14
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.