PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | IV/2 |
Tytuł artykułu

Scalenie gruntów jako proces optymalizujący gospodarkę leśną na przykładzie obiektu Wólka Nurzecka

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The land consolidation as an optimizing process of forest management: case study of the Wolka Nurzecka object
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedmiotem pracy jest problematyka wpływu procesu scalenia gruntów na optymalizację gospodarki leśnej. Analizie poddano scalenie nieruchomości przeprowadzone na obszarze o przewadze gruntów leśnych. Przedmiotem badań był obiekt ,,Wólka Nurzecka”, w którego skład wchodzą grunty czterech sąsiadujących ze sobą gmin: Nurzec Stacja, Milejczyce, Czeremcha i Mielnik, położonych w województwie podlaskim, w powiatach siemiatyckim i hajnowskim. Tereny te charakteryzują się średnią lesistością powyżej 50%. W artykule ukazano strukturę przestrzenną gruntów przed i po przeprowadzeniu procesu scalenia i wymiany gruntów. Szczególną uwagę zwrócono na tereny, będące w posiadaniu gospodarstw indywidualnych. Uzyskane wyniki wykazują znaczną poprawę szachownicy gruntów na badanym obszarze. Proces scaleniowy pozwolił na utworzenie korzystnych warunków umożliwiających prowadzenie optymalnej gospodarki leśnej. Uporządkowane zostało rozmieszczenie działek o różnych prawach własności, zmniejszono stopień rozdrobnienia działek, przybliżono położenie działek do aktualnych miejsc zamieszkania uczestników scalenia oraz poprawie uległa infrastruktura drogowa.
EN
The object of study is the issue of the land consolidation process influence on optimization the forest management . Analysis were done on the land consolidation carried out in the area of predominantly of forest land. The problem of investigation was the ,,Wólka Nurzecka” object, which are comprises by the land of the four adjacent municipalities: Nurzec Stacja, Milejczyce, Czeremcha i Mielnik, located in the podlaskie voivodeship, in siemiatycki and hajnowski districts. These areas are characterized by average of more than 50% of forest cover. The article were showed the spatial structure of the land before and after the land consolidation and exchange of agricultural estates process. The main focus are the area which are in the possession of the individual farms. Obtained results shows a significant improvement in fragmentation of holdings on the the surveyed area. The land consolidation process allowed for the creation of favourable conditions for the optimal forest management. The arrangement of the land with different right of property was ordered, the fragmentation of the parcels are reduced, the location of parcels were brought closer to the actual domicile of participants in land consolidation process, and road infrastructure were improved.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
Opis fizyczny
s.1155-1165,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Leszczyńskiego 7, 20-069 Lublin
Bibliografia
 • Bank Danych Lokalnych http://www.stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks(dostęp 3.03.2014).
 • Dudzińska M. (2012). Szachownica gruntów rolnych jako czynnik kształtujący przestrzeń wiejską. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich Nr 2/III/2012, s. 45–56.
 • Instrukcja nr 1, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o scalaniu i wymianie gruntów. Warszawa 1983.
 • Kupidura A., Bielska A. (2013). Kształtowanie przestrzeni na obszarach wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 118.
 • Noga K. (1990). Metodyka programowania prac scaleniowych i technologia ich wykonywania w terenach górskich (na przykładzie beskidzkiej zlewni Soły). Zesz.Nauk. AR Kraków, Rozpr. hab. nr 143.
 • Noga K. (2001). Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym. AR Kraków.
 • PBG (2007). Podlaskie Biur Geodezji Sp. z o.o.. Operat techniczny – scalenie gruntów. Obiekt ,,Wólka Nurzecka”. Białystok. Rozporządzenie z dnia 29 marca 2001roku, Ministra Rozwoju Regionalnegoi Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz. U. Nr 38, poz. 454z późn. zm.).
 • Sobolewska – Mikulska K., Pułecka A. (2007). Scalenia i wymiany gruntów w rozwoju obszarów wiejskich. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 10.
 • Ustawa z dnia 28 września 1991 roku o lasach. Dz.U. 1991 Nr 101 poz. 444.
 • Ustawa z dnia 26 marca 1982 roku o scalaniu i wymianie gruntów. Dz.U. 1982 nr 11 poz. 80.
 • Woch F. (2001). Optymalne parametry rozłogu gruntów gospodarstw rodzinnych dla wyżynnych terenów Polski. Pamiętnik Puławski. Zeszyt 127, IUNG Puławy.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e5142cd-3d96-4861-bd9d-83e0becd2c8b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.