PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 16 | 4 |
Tytuł artykułu

Heavy metal status of Polish konik horses from stable-pasture and outdoor maintenance systems in the Masurian environment

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Zawartość metali ciężkich u koników polskich w stajenno-pastwiskowym i bezstajennym systemie utrzymania w środowisku Mazur
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Among domestic animals, cattle and horses kept on pasture and fed with hay and straw are exposed most prominently to environmental pollution. Determination of the status of heavy metals in bodies of horses is important for two reasons. Firstly, it helps to assess the level of environmental contamination. Secondly, heavy metals can have considerable influence on animals living outdoors. The aim of the study has been to verify whether the level of Cr, Mn, Cu, Cd, Pb and Ni in the coat hair and cornified structures of hooves may differ between horses maintained alternately in a stable and on pasture and living outdoors all year long, with Polish Koniks from Mazury (the Masurian Lake District) taken as an example. Possible effects of the feeding season and age of horses were considered. In total, 35 Polish Konik horses were examined, either kept in a stable-pasture system in Popielno or outdoors in Wojnowo. Sixty-two samples of summer and winter coat hair, 28 samples of hoof horn, as well as 10 samples of pasture plants and water were analyzed. The data were elaborated with the use multi-factor analysis of variance, T-Tukey- Kramer test and Pearson’s correlation. The results show that Polish Konik horses bred in Mazury have a low heavy metal concentration in the coat hair and hoof horn. The stable-pasture and outdoor maintenance systems hardly differentiate the element content, whereas the winter feeding results in an elevated concentration of the elements in the hair. Yearlings show higher Mn and Cd content than mares and foals at foot. The dam’s impact on the heavy metal concentration in the hair and hoof horn in their foals is usually non-significant.
PL
Spośród zwierząt gospodarskich bydło i konie utrzymywane na pastwisku oraz żywione sianem i słomą są najbardziej narażone na zanieczyszczenie środowiska. Zagadnienie koncentracji metali ciężkich u koni jest ważne pod dwoma względami: zanieczyszczenia środowiska i jego wpływu na zwierzęta utrzymywane w chowie bezstajennym. Celem pracy było ustalenie, czy poziom Cr, Mn, Cu, Cd, Pb i Ni w sierści i rogu kopytowym może różnić się u koni utrzymywanych w warunkach stajenno-pastwiskowych oraz żyjących przez cały rok w chowie bezstajennym, na przykładzie koników polskich na Mazurach. Uwzględniono możliwy wpływ sezonu żywieniowego i wieku konia. Łącznie zbadano 35 koników polskich utrzymywanych w systemie stajenno-pastwiskowym w Popielnie i bezstajennym w Wojnowie. Przeanalizowano 62 próbki sierści letniej i zimowej, 28 próbek rogu kopytowego oraz 10 próbek roślinności pastwiskowej i wody. Dane opracowano wykorzystując wieloczynnikową analizę wariancji, test T-Tukeya-Kramera i korelacje Pearsona. Wykazano, że koniki polskie hodowane na Mazurach mają niską zawartość metali ciężkich w sierści i rogu kopytowym. Stajenno-pastwiskowy i bezstajenny system utrzymania wpływa na niewielkie zróżnicowanie stężenia pierwiastków, natomiast żywienie zimowe ma wpływ na wzrost poziomu badanych pierwiastków w sierści. U roczniaków wykazano wyższą zawartość Mn i Cd niż u klaczy dorosłych i sysaków. Wpływ klaczy matek na koncentrację metali ciężkich w sierści i rogu kopytowym źrebiąt jest zazwyczaj nieistotny.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
16
Numer
4
Opis fizyczny
p.623-633,fig.,ref.
Twórcy
 • Chair of Horse Breeding and Use, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
autor
autor
Bibliografia
 • Asano K., Suzuki K., Chiba M., Sera K., Asano R., Sakai T. 2005. Twenty-eight element concentrations in mane hair samples of adult riding horses determined by particle-induced X-ray emission. Biol. Trace Elem. Res., 107: 135-140.
 • Cieśla A. 2002. Mangan w surowicy krwi i sierści koni [Manganese in horses’ blood serum and hair]. Med. Wet., 58: 644-645. (in Polish)
 • Cieśla A., Janiszewska J. 1997. Porównanie poziomu wybranych pierwiastków w surowicy krwi i sierści koni wielkopolskich i koników polskich [Level of some elements in blood serum and coat of the Wielkopolska breed and Polish Koniks]. Zesz. Nauk. AR Szczecin, 177 Zootechnika, 35: 259-265. (in Polish)
 • Cieśla A., Janiszewska J. 2000. Poziom miedzi w surowicy krwi i sierści koni [The level of copper in horses’ blood serum and hair]. Med. Wet., 56: 589-592. (in Polish)
 • Detkens S. 1967. Badania nad sezonową zmianą owłosienia, a zwłaszcza linienia grzywy u koników polskich [Observations on seasonal changes of hair cover, particularly mane shedding in Polish Konik horses]. Biul. Zakł. Hod. Dośw. Zwierząt PAN, 10: 159-177. (in Polish)
 • Gehrke M. 1997. Miedź i mangan w patogenezie chorób układu kostnego zwierząt [Copper and manganese in the pathogenesis of diseases of the osseous system in animals]. Med. Wet., 53: 644-646.
 • Jaśkowski J.M., Lachowski A., Gehrke M. 1993. O diagnozowaniu i ocenie niedoborów miedzi, selenu, kobaltu i manganu u bydła i owiec [On diagnosing and estimating deficiencies in copper, selenium, cobalt and manganese in cattle and sheep]. Med. Wet., 49: 306-309. (in Polish)
 • Kownacki M. 1962. Określanie stanu zaopatrzenia koni w niektóre pierwiastki mineralne na podstawie zawartości tych pierwiastków w tkance rogowej puszki kopytowej i sierści [An estimation of the supply of some minerals in horses, based on the level of these elements in the horn tissue of the hoof and in the coat]. Rocz. Nauk Rol., 80(B-4): 519-538. (in Polish)
 • Krumrych W., Wiśniewski E., Danek J., Dąbrowska J. 1995. Sezonowa zmienność składników mineralnych, glukozy i białek we krwi koników polskich [Seasonal variations of mineral components, glucose and proteins in the blood of Polish Konik horses]. Med. Wet., 51: 168-169. (in Polish)
 • Regulation of the Minister for the Environment, of 11 February 2004 [Rozporządzenie Ministra Środowiska]. Journal of Law No 32, item 284.
 • Reiwald D., Riond J.L. 2002. Copper and zinc in animal feed for adult horses in Switzerland. Schweiz. Arch. Tierheilkd., 144: 545-548.
 • Sasimowski E., Budzyński M., Lipecka C., Moczybroda J., Kaproń M. 1987. Skład chemiczny puszki kopytowej koni szlachetnych i zimnokrwistych zapisanych do polskich ksiąg stadnych [Chemical composition of the hoof capsule in thoroughbred and cold-blooded horses entered in the Polish stud books]. Rocz. Nauk Rol., 103(B-1): 131-147. (in Polish)
 • Stachurska A., Pięta M., Jaworski Z., Ussing A.-P., Pluta M. 2006. Factors that influence coat hair length in primitive horses (Equus caballus). J. Food Agric. Environ., 4: 215-219.
 • Stachurska A., Wałkuska G., Chałabis-Mazurek A., Jaworski Z., Cebera M. 2009. Heavy metal concentration in coat hair and hoof horn in stabled and reserve Polish Konik horses. Pol. J. Vet. Sci., 12: 369-377.
 • Suttle N.F., Small J.N.W., Collins E.A., Mason D.K., Watkins K.L. 1996. Serum and hepatic copper concentrations used to define normal, marginal and deficient copper status in horses. Equine Vet. J., 28: 497-499.
 • Wichert B., Frank Th., Kienzle E. 2002. Zinc, copper and selenium intake and status of horses in Bavaria. J. Nutr., 132: 1776-1777.
 • Znamirowska A., Zin M., Budzyński M. 2004. Badania akumulacji metali ciężkich w tkankach koni [Studies on the accumulation of heavy metals in the horse’s tissues]. Ann. UMCS, XXII, Sect. EE, 32: 237-243. (in Polish)
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e24a2c0-6fe7-4569-ac73-554948659543
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.