PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 54[2] |
Tytuł artykułu

Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ masy przedubojowej tuczników na wartość rzeźną
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Effect of pre-slaughter body weight of fatteners on their slaughter value. Fattening of 79 three-breed pigs (Polish Landrace x White Polish Large) x Duroc was carried out. The animals were kept and fed in the standardized way. The research material was assigned to two experimental groups; the criterion for classification was body weight before slaughter (group A ≤ 100 kg, group B > 100 kg) (difference 15 kg; P ≤ 0.001). After slaughter, the loin “eye” height, backfat thickness and carcass meatiness were instrumentally determined by the EUROP system. Also, the tests concerning the quantity of LL muscle were performed, by determination of colour (L*a*b*), water holding capacity (WHC) and free drip. Chemical content of LL muscle samples were determined, including: dry matter, total protein, intramuscular fat, crude ash as well as participation of fatty acid groups: SFA, MUFA, PUFA n6, PUFA n3. The ratio of acids n6/n3, MUFA/UFA, MUFA/SFA and PUFA/SFA was determined. The pre-slaughter body weight affected the few slaughter and meat qualities. The carcasses obtained from lighter pigs were a by lower fattening, with the preservation of good meatiness. The content of intramuscular fat was higher in the samples of meat from the fatteners of group A as compared to the experimental group B (P ≤ 0.05). Any significant effect of body weight on the remaining chemical traits and the participation of fatty acid groups in the examined samples of LL muscle were not found.
PL
Wpływ masy przedubojowej tuczników na wartość rzeźną. Przeprowadzono tucz 79 świń mieszańców trójrasowych (PBZ x WBP) x Duroc. Zwierzęta utrzymywano i żywiono w sposób ujednolicony. Materiał badawczy podzielono na dwie grupy doświadczalne, przyjmując za kryterium podziału masę ciała przed ubojem (grupa A ≤ 100 kg, grupa B > 100 kg) (różnica 15 kg; P ≤ 0.001). Po uboju określono aparaturowo wysokość „oka” polędwicy, grubość słoniny grzbietowej i mięsność tuszy w systemie EUROP. Wykonano także badania jakości mięśnia LL poprzez oznaczenie barwy (L*a*b*), zdolności utrzymania wody własnej (WHC) oraz wycieku swobodnego. Określono skład chemiczny prób mięśnia LL, tj.: suchą masę, białko ogólne, tłuszcz śródmięśniowy, popiół surowy, jak również udział grup kwasów tłuszczowych: SFA, MUFA, PUFA n6, PUFA n3. Obliczono też stosunek kwasów n6/n3, MUFA/PUFA, MUFA/SFA, PUFA/SFA. Masa przedubojowa wpłynęła na nieliczne cechy rzeźne i jakości mięsa. Tusze pozyskane od świń lżejszych charakteryzowało mniejsze otłuszczenie przy zachowaniu dobrej mięsności. Zawartość tłuszczu śródmięśniowego była większa w próbach mięsa tuczników z grupy A w porównaniu z grupą doświadczalną B (P ≤ 0.05). Nie stwierdzono istotnego wpływu masy ciała na pozostałe cechy chemiczne oraz udział grup kwasów tłuszczowych w badanych próbach mięsa mięśnia LL.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.167-173,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Polish Pig Breeders and Producers Association ‘POLSUS’
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
autor
 • Department of Animal Breeding and Production, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Ciszewskiego 8, 02-786 Warsaw, Poland
Bibliografia
 • Association of Official Analytical Chemists (AOAC) 1990. Official Methods of Analysis of the Associated Official Analytical Chemists, Charter 32, Washington, DC.
 • BORZUTA K., POSPIECH E. 1999: Analiza korzyści związanych ze wzrostem mięsności tuczników oraz strat spowodowanych pogorszeniem jakości mięsa. Gosp. Mięs. 51 (9): 36-40.
 • CANDEK-POTOKAR M., ZLENDER B., BON­NEAU M. 1998: Effects of breed and slaugh­ter weight on longissimus muscle biochemical traits and sensory quality in pigs. Ann. Zootech. 47: 3-16.
 • ELLIS M. 2006: High quality pork production system. Meat Sci., Suppl. 1: 99-100.
 • ELLIS M., WEBB A.J., AVERY P.J., BROWN I. 1996: The influence of terminal sire geno­type, sex, slaughter weight, feeding regime and slaughter-house on growth performan­ce and carcass and meat quality in pigs and on the organoleptic properties of fresh pork. Anim. Sci. 62 (3): 521-530.
 • ENSER M. 2004: The role of fatty acid in meat flavor. Proc. Brit. Soc. Anim. Sci.: 10-13.
 • GARDZIŃSKA A., MIGDAŁ W., WANTUŁA M., STAWARZ M. 2002: Wartość tuczna i rzeźna tuczników pbz x (duroc x pietrain) 0 różnej masie ciała w dniu uboju. Pr. i Mat. Zoot., Zesz. Spec. 13: 49-53.
 • GRAU R., HAMM R. 1952: Eine einfache Methode zur Bestimmung der Wasserbindung in Fleisch. Fleischwirtschaft 4: 295-297.
 • GRZEŚKOWIAK E. 1999: Technologiczna i konsumpcyjna przydatność mięsa krzyżówek towarowych świń polskich ras białych z udziałem knurów ras Hampshire i Duroc. PhD thesis. AR w Szczecinie, Szczecin.
 • KRZĘCIO E., ZYBERTA., ANTOSIK K., SIECZKOWSKA H., KOĆWIN-PODSIADŁA M., KURYŁ J., POSPIECH E., ŁYCZYŃSKI A., MISZCZUK B. 2004: Culinary and technological usefulness of meat fatteners, originated from the crossbreeding of danish landrace gilts and duroc boars, slaughtered at different weights. Pol. J. Food Nutr. Sci. 13/54 (3): 297-301.
 • LATORRE M.A., LÁZARO R., VALENCIA D.G., MEDEL P., MATEOS G.G. 2004: The effects of gender and slaughter weight on the growth performance carcass traits and meat quality characteristics of heavy pigs. J. Anim. Sci. 82: 526-533.
 • ŁYCZYŃSKI A., POSPIECH E., URBAŃCZYK M., FRANKIEWICZ A., RZOSIŃSKA E., BARTKOWIAK Z. 2000: Cechy rzeźne świń ubijanych przy różnej masie ciała. Rocz. Nauk. Zoot., Supl. 6: 181-185.
 • MIGDAŁ W., WOJTYSIAK D., PALKA K., NA- TONEK-WIŚNIEWSKA M., DUDA I., NOWOCIEŃ A. 2007: Skład chemiczny i parametry tekstury wybranych mięśni tuczników rasy polskiej białej zwisłouchej ubijanych w różnym wieku. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6 (55): 277-284.
 • ORZECHOWSKA B., TYRA M., MUCHA A., ŻAK G. 2012: Jakość tusz świń rasy wbp 1 pbz ze szczególnym uwzględnieniem zawartości tłuszczu śródmięśniowego (IMF) w zależności od poziomu mięsności. Rocz. Nauk. Zoot. 39 (1): 77-85.
 • PN-EN ISO 5508:1996. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Analiza estrów metylowych kwasów tłuszczowych metodą chromato­grafii gazowej.
 • PN-EN ISO 5509:2001. Oleje i tłuszcze roślinne oraz zwierzęce. Przygotowanie estrów metylowych kwasów tłuszczowych.
 • POHJA N.S., NINIVAARA F.P. 1957: Die Estimmung der Wasserbindung des Fleisches mittels der Konstandruckmethods. Fleischwirtschaft 9: 193-195.
 • POSPIECH E., GRZEŚ B., ŁYCZYŃSKI A., BORZUTA K., SZALATA M., MIKOŁAJCZAK B. 2003: Muscle proteins and their changes in the process of meat tenderization. Anim. Sci. Pap. Rep. 21, Suppl. 1: 133-151.
 • PRANGE H., JUGERT L., SCHAMER E. 1977: Untersuchungen zur Muskelfleischąualitat beim Schwein. Arch. Exper. Veterinarmed. Leipzig 31: 235-248.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wymagań i sposobu postępowania przy utrzymaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Dz.U. 2010 nr 56, poz. 344.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt. Dz.U. 2004 nr 205, poz. 2102.
 • SIECZKOWSKA H., KOĆWIN-PODSIADŁA M., KRZĘCIO E., ANTOSIK K., ZYBERT A. 2008: Mięsność i skład morfologiczny tuszy tuczników mieszańców (landrace x x yorkshire) x duroc i (landrace x yorkshire) x (duroc x pietrain). Rocz. Nauk. PTZ 4 (3): 279-287.
 • SIECZKOWSKA H., KOĆWIN-PODSIADŁA M., KRZĘCIO E., ANTOSIK K., ZYBERT A. 2009: Quality and technological properties of meat from Landrace - Yorkshire x Duroc and Landrace - Yorkshire x Duroc - Pietrain fatteners. Pol. J. Food Nutr. Sci. 59 (4): 329-333.
 • SLADEK L., CECHOVA M., MIKULE V 2004: The effect of weight at slaughter on meat content of carcass and meat quality in hybrid pigs. Anim. Sci. Pap. Rep. 22 (3): 279-285.
 • STRZELECKI J., BORZUTA K., LISIAK D., BORYS A., GRZEŚKOWIAK E., JANISZEWSKI P., 2008: Wpływ masy tuczników linii PENARLAN na wartość rzeźną i jakość mięsa. Roczn. Inst. Przem. Mięs. Tłuszcz. 46: 73-82.
 • WEATHERUP R.N., BEATTIE VE., MOSS B.W., KILPATRIC D.J., WALKER N. 1998: The effect of increasing slaughter weight on the production performance and meat quality of finishing pigs. Anim. Sci. 67: 591-600.
 • WOOD J.D., RICHARDSON R.I., NUTE G.R., FISHER A.V., CAMPO M.M., KASAPIDOU E., SHEARD PR., ENSER M. 2003: Effects of fatty acids on meat quality: a review. Meat Sci. 66: 21-32.
 • ZYBERT A., KOĆWIN-PODSIADŁA M., KRZĘCIO E. 2001: The influence of hot carcass weight on quantitative traits and lean meat content estimated according to method using in Polish Pig Testing Stations. Pol. J. Food Nutr. Sci. 10/51, 3(S): 252-255.
 • ZYBERT A., KOĆWIN-PODSIADŁA M., KRZĘCIO E., SIECZKOWSKA H., AN- TOSIK K. 2005: Uzysk i procentowy udział masy mięsa i tłuszczu ogółem w półtuszy pozyskanych z rozbioru i wykrawania tusz wieprzowych zróżnicowanych masą oraz klasą mięsności według systemu klasyfikacji EUROP. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 3 (44): 251-264.
 • ZYBERT A., SIECZKOWSKA H., KRZĘCIONIECZYPORUK E., ANTOSIK K., KOĆWIN-PODSIADŁA M., ZALEWSKI R., TARCZYŃSKI K. 2015: Wpływ masy tuszy ciepłej na mięsność oraz wybrane cechy jakości mięsa tuczników z pogłowia masowego. Roczn. Nauk. PTZ 11 (1): 93-102.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2e0776b3-f2f8-46ad-85e8-1e597426210c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.