PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2012 | 52 | 3 |
Tytuł artykułu

Problems with the control of perennial weeds in a simplified cultivation system of maize crops in the conditions of Lower Silesia

Autorzy
Warianty tytułu
PL
Problemy ograniczania chwastów wieloletnich w uproszczonej uprawie kukurydzy w warunkach Dolnego Śląska
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W doświadczeniach prowadzonych w kukurydzy uprawianej w zmianowaniu na glebie płowej dominujący udział miały: chwastnica jednostronna [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.] i komosa biała (Chenopodium album L.). W systemie uprawy roli opartym na orce notowano większe zróżnicowanie gatunkowe oraz niższe pokrycie powierzchni 1 m2 gleby przez chwasty (łącznie 24%) w porównaniu z systemem uproszczonym. Oprócz chwastnicy jednostronnej i komosy białej występowały mniej licznie fiołek polny (Viola arvensis Murray), przetacznik perski (Veronica pesica L.), tasznik pospolity [Capsela bursa-pastoris (L.) Medik], rumian polny (Anthemis arvensis L.), chaber bławatek (Centaurea cyanus L.). W systemie uproszczonym dominowały chwastnica jednostronna i komosa biała, zakrywające w 66% powierzchnię 1 m2 gleby. Obserwowano większe nasilenie gatunków jednoliściennych jednorocznych [Setaria viridis (L.) P. Beav.], jak i wieloletnich, zwłaszcza perzu właściwego [Elymus repens (L.) Gould] oraz obecność pojedynczych roślin bylicy pospolitej (Artemisia vulgaris L.) i ostrożenia polnego [Cirsium arvense (L.) Scop.]. W strukturze zachwaszczenia zmniejszyła się ilość chwastów dwuliściennych jednorocznych w porównaniu z uprawą płużną. Aplikacja mieszaniny herbicydów rimsulfuron + dikamba z adiuwantem Trend 90 EC eliminowała większość występujących gatunków chwastów, okazując się najbardziej efektywnym rozwiązaniem na tego typu glebie. Perz właściwy licznie występujący w doświadczeniu był średnio-wrażliwy, podobnie jak formy ozime bylicy pospolitej i przetacznika perskiego.
EN
Field experiments were carried out on the reduction of weed infestation in maize grown in the rotation system on podsolic soil. As a result the following weed species were found to be dominant: barnyardgrass [Echinochloa crus-galli (L.) P. Beav.] and lambsquarters (Chenopodium album L.). A higher weed species composition and a lower soil coverage value (24%) per 1 m2 area were stated in the maize conventional cultivation system with plowing as compared to reduced maize tillage. Besides the dominant weeds barnyardgrass and lambsquarters the were less numerous field violet (Viola arvensis Murray), creeping speedwell (Veronica pesica L.), shepherds purse [Capsela bursa-pastoris (L.) Medik], corn chamomille (Anthemis arvensis L.), cornflower (Centaurea cyanus L). Taking into consideration the simplified system it was found that the weed species composition was dominated by barnyardgrass and lambsquarters and the coverage of 1 m2 soil surface amounded to 66%. There was a higher intensity of annual grass weed species barnyardgrass and green bristle grass [Setaria viridis (L.) P. Beav.] as well as perennial species in particularly quackgrass [Elymus repens (L.) Gould] and single weed plants of mugwort (Artemisia vulgaris L.) and Canada thistle [Cirsium arvense (L.) Scop.] were also recorded. The number of annual broad leaved weeds was reduced as compared to the plow cultivation system. The application of herbicides mixture rimsulfuron + dicamba with adjuvant Trend 90 EC controlled the majority of the weed species and gave the best results for this type of soil. Only quackgrass occurring numerously in the experiment as well as winter forms of mugwort and creeping speedwell were less sensitive to the applied mixture of herbicides.
Słowa kluczowe
PL
Wydawca
-
Rocznik
Tom
52
Numer
3
Opis fizyczny
s.556-562,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Herbologii i Technik Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, ul.Orzechowa 61, 50-540 Wrocław
Bibliografia
 • Adamczewski K., Dobrzański A. 1997. Regulowanie zachwaszczenia w integrowanych programach uprawy roślin. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 37 (1): 58–65.
 • Blecharczyk A., Małecka I., Skrzypczak G. 2004. Wpływ uproszczonej uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie kukurydzy oraz na właściwości gleby. Acta Sci. Pol., Agricultura 3 (1): 157-163.
 • Domaradzki K., Badowski M., Filipiak K., Franek M., Gołębiowska H., Kieloch R., Sadowski J., Sekutowski T., Zawerbny T. 2001. Metodyka Doświadczeń Biologicznej Oceny Herbicydów, Bioregulatorów i Adiuwantów. Cz. 1. Doświadczenia Polowe. Wyd. IUNG, Puławy, 167 ss.
 • Domaradzki K., Rola H. 2002. Wpływ długotrwałej uprawy roślin zbożowych na dynamikę zachwaszczenia pola. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 42 (1): 228–233.
 • Dzienia S., Piskier T., Wereszczaka J. 1998. Wpływ systemów uprawy roli na plonowanie i zachwaszczenie pszenicy ozimej. Rocz. Nauk Rol. (1–2): 37–42.
 • EPPO – European and Mediteranean Plant Protection Organization. 1998. Biul. No. 50, 135, 152, 181, 214.
 • Gerhards R., Sökefeld M., Timmermann C., Kühbauch W. 2002. Site-specific weed control in maize, sugar beet, winter, and winter barley. Precision Agriculture 3: 25–35.
 • Gołębiowska H. 2008. The problems of weed management by herbicide systems applied in maize. J. Plant Prot. Res. 48 (1): 119–128.
 • Holst N., Rasmussen I.A., Bastiaans L. 2007. Field weed population dynamics: a review of model approaches and applications. Weed Res. 47 (1): 1–14.
 • Jordan I.V. 1990. Long Ashton low input farming and environment (LA.LIFE). Schweiz. Landw. For 29 (4): 389–391.
 • Rola H., Rola J. 1999. Wpływ wieloletniego stosowania herbicydów triazynowych na sukcesję roślin segetalnych i ruderalnych. Prog. Plant Prot./Post. Ochr. Roślin 39 (1): 224–230.
 • Rola J., Rola H. 2000. Problem odłogów na gruntach porolnych i perspektywy ich racjonalnego zagospodarowania. Pam. Puł. 120 (2): 361–367.
 • Rola J. 1991. Ekologiczno-ekonomiczne podstawy chemicznej walki z chwastami na polach uprawnych. Materiały 31. Sesji Nauk. Inst. Ochr. Roślin, cz. 1: 115–129.
 • Stupnicka-Rodzynkiewicz E., Lepiarczyk A. 2004. Wpływ zmianowania, sposobu uprawy roli i herbicydów na bioróżnorodność zbiorowisk chwastów. Acta. Agr. Silv. 34: 127–130.
 • Vereijken P. 1992. A methodic way to more sustainable farming systems. Neth. J. Agric. Sci. 40: 209–223.
 • Weber R. 2002. Wpływ uprawy zachowawczej na ochronę środowiska. Post. Nauk Rol. 1: 57–67.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2db02c83-dba3-4e9d-9c0d-433896a8bb59
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.