PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2014 | 13 | 3 |
Tytuł artykułu

Development of organic farming in the USA

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Rozwój rolnictwa ekologicznego w USA
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The objective of the paper is to present the development of organic farming in the USA. The development of organic farming is closely linked to the sustainable theory development with economic, social and environmental goals. The aim of organic farming is to produce using a sustainable balance of natural resources. Equally important is production based on organic methods that do not use chemical fertilizers. Authors used the descriptive methods to analyze collected material. Authors have analyzed data from 2000 to 2010, mainly USDA data to analyze the state and development processes of organic farming in the USA. The collected data shows that organic farming is dynamically expanding in the US. The number of organic farms increased in the years 1992–2008 nearly 361%, but it decreased 29.4% in the years 2008–2011. Particularly big changes occurred in certifi ed organic acreages for milk cows (1,936%), pastures (438%), and fruits (250%) in the years 2008–2011. Moreover, the percentage of organic food in the total food market increased from 1.6% in 2000 to 4% in 2010. The data proved that organic produce accounted for 37% of US organic food sales in 2008. US is a big exporter of organic commodities with the highest percentage in 2011 for lettuce, apples and grapes. However the imports exceeds exports. The analysis of collected material proved growing demand for organic products of American society. However, the price of organic products is still high and the increase of organic food production may drop the prices.
PL
Celem opracowania jest przedstawienie rozwoju rolnictwa ekologicznego w USA. Rozwój rolnictwa ekologicznego jest ściśle związany z teorią zrównoważonego rozwoju obejmującego cele ekonomiczne, społeczne i środowiskowe. Celem rolnictwa ekologicznego jest osiąganie wyznaczonych zadań bez nadmiernego wykorzystania środowiska. Równie ważna jest produkcja wykorzystująca metody organiczne bez nawozów mineralnych. W celu oceny stanu i rozwoju rolnictwa ekologicznego w USA przeanalizowano dane od 2000 do 2010 roku, głównie z bazy danych USDA. Zebrane dane dowodzą, że rolnictwo ekologiczne w USA rozwija się dynamicznie. Liczba gospodarstw ekologicznych uległa zwiększeniu w latach 1992–2008 o blisko 361%. Szczególnie duże zmiany zaobserwowano w powierzchni certyfikowanych upraw dla krów mlecznych (1936%), pastwisk (438%) i owoców (250%). Ponadto udział sprzedaży żywności ekologicznej w sprzedaży żywności ogółem uległ zwiększeniu od 1,6% w 2000 roku do 4% w 2010 roku. Dane dowodzą, że w 2008 roku sprzedano 37% produkcji ekologicznej. Stany Zjednoczone są dużym eksporterem produktów ekologicznych z największym udziałem eksportu sałaty, jabłek i winogron w 2011 roku, jakkolwiek import przewyższa eksport. Analiza zebranego materiału badawczego dowodzi rosnącego popytu na produkty ekologiczne w społeczeństwie amerykańskim. Ceny produktów ekologicznych są nadal wysokie i rozwój produkcji ekologicznej może doprowadzić do ich spadku.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
13
Numer
3
Opis fizyczny
p.55-68,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Pennsylvania State University, State College, USA
autor
 • Department of Agribusiness and Environmental Economics, Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-718 Olsztyn, Poland
autor
 • Department of Agribusiness and Environmental Economics, Faculty of Environmental Management and Agriculture, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Oczapowskiego 8, 10-718 Olsztyn, Poland
Bibliografia
 • Barry M., 2004. The New World Order: Consumer of Organic Products Lifestyle Segmentation. [N]sight, The Hartman Group, Fall, 3–7.
 • Brelik A., 2012. Sustainable tourism development-case of the Wiolin region. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia 11(2), 19–27.
 • Bórawski P., 2008. Ecological farm development in Poland. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia 7(1), 15–24.
 • Deller S., Williams D., 2009. The contribution of Agriculture to the Wisconsin economy. Retrieved from http://www.uwex.edu/ces/ag/wisag (Access 8.11.2013).
 • Devi R., Kumar A., Deboch B., 2007. Organic farming and sustainable development in Ethiopia. Scientifi c Research and Essay 2(6), 199–203.
 • Dimitri C., 2010. Organic agriculture: an agrarian or Industrial revolution? Agricultural and Resource Economics Review 39(3), 394–395.
 • Dimitri C., Oberholtzer L., 2009. Marketing U.S. Organic Foods. Recent Trends From Farms to Consumers / EIB-58 Economic Research Service / USDA. USDA, 16. Retrieved from http://www.ers.usda.gov/media/185272/eib58_1_.pdf (Access 13.12.2013).
 • FiBL-AMI-IFOAM Survey, 2013. Retrieved from http://orgprints.org/22345/19/willer-2013-session-european-market.pdf (Access 13.11.2013).
 • Goshing P., Hodge A., Goodlows G., Bending G.D., 2006. Arbuscular mycorrhizal fungi and organic farming. Agriculture, Ecosystems and Environment 113, 17–35.
 • How organic agriculture contributes to economic development in Africa, 2010. Market-driven development of organic high value chains. ICROFS (International Center for Research in Organic Food Systems No 4 February 2010). Retrieved from www. Icrofs.org/factsheets (Access 12.11.2013).
 • International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM) website. Retrieved from http://enrd.ec.europa.eu/networks-and-networking/eu-organisations/en/ifoam_en.cfm (access 12.11.2013).
 • Jahroh S., 2010. Organic farming development in Indonesia: Lessons learned from organic farming in West Java and North Sumatra. ISDA (Innovation and Sustainable Development in Agriculture and Food) Montpellier-France, June 28-30. Retrieved from www.isda2010.net. (Access 13.11.2013).
 • Johnson R., 2008. Organic agriculture in the United States: Program and Policy Issues. CRS Report for Congress, November 25. Congressional Research Service.
 • Karlen D.L., Mausbach M.J., Dopran J.W., Chine R.G., Harris R.F., Schuman G.E., 1997. Soil quality: a concept, definition, and framework for evaluation. Soil Science Society of America Journal 61, 4–10.
 • Klimek A., Baran A., 2007. Conditions of organic farms development in Poland and Małopolska Area. Mendel Net’07 Agro Section-Environmental Technologies. Proceedings of International Ph.D. students conference 28 listopad, Brno.
 • Kucińska K., Pelc J., Golba J., Popławska A., 2008. The prospects of organic agriculture development in the chosen regions of Poland Podkarpacie and Kurpie. 16th IFOAM Organic World Congress, Modena, Italy, 16-20 June. Retrieved from http://orgprints.org/11916/1/11916.pdf (Access 14.11.2013).
 • Niggli U., 2007. Holistic Approaches in Organic Farming Research and Development: A General Overview. Retrieved from http://www.fao.org.docrep/003/x6089e/x6089e07.html (Access 13.11.2013).
 • Nutrition Business Journal website. Retrieved from http://www.ers.usda.gov/topics/naturalresources-environment/organic-agriculture/organic-market-overview.aspx (Access 14.11.2013).
 • Oelofse M., Høgh-Jensen H., Abreu L., Almeida G., El-Araby A., Hui Q., Sultan T., Neergaard A., 2011. Organic farm conventionalisation and farmer practices in China, Brazil and Egypt. Agronomy for Sustainable Development 31(4), 689–698.
 • Organic agriculture and food security in Africa, 2008. United Nations Conference on Trade and Development United Nations Environment Programme, New York and Geneva.
 • Organic farming in EU, 2012. Retrieved from http://www.ec.europa.en (Access 14.11.2013).
 • Organic Trade Association’s, 2011. Organic Industry survey conducted 22.12.2010-7.03.2011. Retrieved from http://www.ota.com/organic/mt.html (Access 15.11.2013).
 • Ortiz Escobar M.E., Hue N.V., 2007. Current developments in organic farming. Recent Research Developments in Soil Science 2, 29–62.
 • Pawlewicz A., 2007. Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki (Ecological agriculture in Poland – selected indicators). Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, seria Problemy Rolnictwa Światowego 2(XVII), 415–422.
 • Pulgiese P., 2001. Organic farming and sustainable rural development: A multifaceted and promising convergence. Sociologia Ruralis 41(1), 112–130.
 • Prządo I., 2012. Analiza porównawcza rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej w latach 2000–2008 (Comparable analysis of development of ecological agriculture in Poland and other countries of the European Union). Retrieved from http://www.pitwin.edu.pl/artykuly-naukowe/ekonomia/805-analiza-porownawcza-rozwoju-rolnictwa-ekologicznego-w-polsce-i-innych-krajow-unii-europejskiej-w-latach-2000-2008 (Access 13.11.2013).
 • Report and Recommendations on Organic Farming (Washington DC: USDA, 1980), p. xii. NAL Call # aS605.5 U52. Retrieved from http://www.nal.usda.gov/afsic/pubs/USDAOrg-FarmRpt.pdf (8/23/07) (Access 14.11.2013).
 • Runowski H., 1996. Ograniczenia i szanse rolnictwa ekologicznego (Barriers and chances of organic farming). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Runowski H., 2003. Rolnictwo ekologiczne w Polsce na tle tendencji światowych (Organic agriculture in Poland on the background of world tendencies). Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 49, 245–262.
 • Runowski H., 2009a. Rolnictwo ekologiczne-rozwój czy regresja? (Organic farming-progress or regress?). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G 96(4), 182–193.
 • Runowski H., 2009b. Ekonomiczne aspekty ekologicznej produkcji mleka (Economic aspects of organic milk production). Roczniki Nauk Rolniczych, seria G 96(1), 36–51.
 • Steiner R., 1924. Agriculture Course (Printed for private circulation only; 1929, fi rst English language edition; George Kaufmann Trans). Goetheanum, Dornach.
 • Sumner J., 2010. Organic farmers and rural development. A research report on the links between organic farmers and community sustainability in Soutwestern Ontario. Retrieved from http://www.organicagcentre.ca/DOCs/org_farmers_rural_dev.pdf (Access 14.11.2013).
 • Swenson D., Eathington L., Chase C., 2007. Determining the methods of measuring the economic and fi scal impacts associated with organic crop conversion in Iowa. Retrieved from http://www.leopold.iastate.edu/pubs-and-papers/2007-03 determining-methods (Access 15.11.2013).
 • Sustainable Development website. Retrieved from http://www.sustainabledevelopmentinfo.com/the-defi nition-of-sustainable-development (Access 14.11.2013).
 • Thilmany D., 2006. The US organic industry: important trends and emerging issues for the USDA. Agribusiness Marketing Report, Colorado State University Cooperate extension. Retrieved from http://dare.agsci.colostate.edu/extension/pubs.html (Access 13.11.2013).
 • Trade and Equivalency Agreements. Organic Trade Association. Retrieved from http://www.ota.com/golbalMarkets/Trade-Equivalence. html (Access 14.11.2013).
 • USDA ERS. Organic Agriculture: Organic Market Overview.
 • USDA ERS. Organic Agriculture: Organic Trade. Retrieved from http://www.ers.usda.gov/topics/natural-resources-environment/organic-agriculture/organic-trade.aspx (Access 14.11.2013).
 • USDA, Economic Research Service. USDA. Accredited state and private organic certifi ers.
 • USDA, 2008. Census of Agriculture. 2008. Organic Productivity Survey.
 • USDA National Organic Program website. Retrieved from http://www.ams.usda.gov/AMSv1.0/nop (Access 12.11.2013).
 • Wei Kua H., Gunawansa A., 2013. Editorial Integrated Sustainability Policy and Governence Framework. Sustainable Development 21, 141–143.
 • Willer H., 2009. Organic farming in Europe a brief overview. IFOAM EU Group FiBL.
 • Wojewodzic T., 2012. Divestments in the process of developing off-farm economic activity by farmers. Acta Scientiarum Polonorum – Oeconomia 11(3), 77–85.
 • World Commission on Environment and Development’s Bruhtland Commision, 1987. Raport Our Common Future. Oxford University Press, Oxford.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2da72952-2fd0-4f98-855a-dd6535cf44e1
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.