PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2018 | 57[2] |
Tytuł artykułu

Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with coloured balls and possibility of exploration and chewing

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Analiza reakcji prosiąt odsadzonych na materiał manipulacyjny z kolorowymi piłkami i możliwością eksploracji oraz żucia
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Analysis of the weaned piglets reaction on the handling material with colored balls and possibility of exploration and chewing. Maintaining proper pig welfare levels in intensive production systems requires the use of appropriate handling materials. At present, there are many elements commonly referred to as "toys" in breeding and production, but not all of them meet safety and functional requirements. The purpose of the study was to analyze the reaction of weaned piglets on a toy pen - an “abacus” with colored balls (test version). Direct observations were made on the behaviour of piglets of the Pulawska and Polish Large White breeds using the ethogram, taking into account motor activity with elements of interest in the “abacus”, including: climbing on the "abacus", shifting balls (interest in yellow, blue, red), rest, excretory behaviour, nutritional behaviour. It was found that piglets of the Pulawska breed climbed the “abacus” for more time (15.2 min, ie. 3.6 minutes longer than the Polish Large White breed), and the PLW breed moved balls longer (26.2 min., ie. 9.6 minutes longer than the Pulawska breed). Piglets of the two breeds had the least interest for red balls. Piglets of the Pulawska breed preferred the most blue and then yellow balls. Polish Large White piglets were more likely to choose yellow and blue balls. Eating time and water intake were higher in Pulawska breed, respectively 10.8 and 5.4 min compared to 6.6 and 3.0 min in Polish Large White breed.
PL
Analiza reakcji prosiąt odsadzonych na materiał manipulacyjny z kolorowymi piłkami i możliwością eksploracji oraz żucia.Utrzymanie właściwego poziomu dobrostanu świń w intensywnym systemie produkcji wymaga zastosowania odpowiednich materiałów manipulacyjnych. Obecnie w praktyce hodowlanej i produkcyjnej funkcjonuje wiele elementów określanych potocznie mianem „zabawek”, lecz nie każdy z nich spełnia wymagania odnośnie bezpieczeństwa i funkcjonalności. Celem pracy była analiza reakcji prosiąt odsadzonych na umieszczoną w kojcu zabawkę – liczydło z kolorowymi piłkami (wersja testowa). Wykonano obserwacje bezpośrednie behawioru prosiąt rasy puławskiej i wielkiej białej polskiej z wykorzystaniem etogramu uwzględniając aktywność motoryczną z elementami zainteresowania liczydłem, w tym: wspinanie się na „liczydło”, przesuwanie piłek (zainteresowanie kolorem żółtym, kolorem niebieskim, kolorem czerwonym), odpoczynek, zachowania wydalnicze, zachowania żywieniowe. Stwierdzono, że prosięta rasy puławskiej wspinały się na "liczydło" przez dłuższy okres czasu (15,2 min, czyli o 3,6 min dłużej niż wielka biała polska), a rasa wbp dłużej zajmowała się przesuwaniem piłek (26,2 min, tj. o 9,6 min dłużej niż rasa puławska). Prosięta obu ras najmniejsze zainteresowanie wykazywały piłkami w kolorze czerwonym. Osobniki rasy puławskiej najbardziej preferowały niebieskie, a następnie żółte piłki. Prosięta rasy wbp częściej wybierały żółte i niebieskie piłki. Czas pobierania paszy i wody był wyższy dla rasy puławskiej, odpowiednio 10,8 i 5,4 min w porównaniu z 6,6 i 3,0 min dla rasy wbp.
Wydawca
-
Rocznik
Tom
Opis fizyczny
p.87–93,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • Faculty of Biology, Animal Sciences and Bioeconomy, University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • ADAMCZYK K., GORECKA-BRUZDA A., NOWICKI J., GUMULKA M., MOLIK E., SCHWARZ T., EARLEY B., KLOCEK C. 2015: Perception of environment in farm animals - A review. Ann. Anim. Sci. 15 (3): 565­-589.
 • Commission Recommendation (EU) 2016/336 of 8 March 2016 on the application of Council Directive 2008/120/EC laying down minimum standards for the protection of pigs as regards measures to reduce the need for tail-docking. Official Journal of the European Union L 62/20 from 09.03.2016.
 • Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs. Official Journal of the Euro­pean Union L 47/5 from 18.02.2009.
 • EMPEL W. 2005: Portret psychologiczny świni. Życie Wet. 7: 369-399.
 • GRUDNIEWSKA B. 1998: Hodowla i użytkowanie świń. Wydawnictwo A-RT, Olsztyn.
 • FRINDT A., ZOŃ A., BIELAŃSKI P 2006: Stres jako forma zachowania się zwierzęcia. Wiad. Zoot. 44 (1): 15-18.
 • HERBUT E., SOSNÓWKA-CZAJKA E., WAL­CZAK J. 2006: Colour vision in pigs and poultry. Ann. Anim. Sci. 6 (2): 187-194.
 • KITTAWORNRAT A., ZIMMERMAN J. 2011: Toward a better understanding of pig behav­iour and pig welfare. Anim. Health Res. Rev. 12 (1): 25-32.
 • KLOCEK Cz., NOWICKI J., BRUDZISZ B., PABIAŃCZYK M. 2016: Colour preferences in pigs. Scient. Ann. Polish Soc. Anim. Prod. 12 (4): 123-129.
 • KLOCEK Cz., NOWICKI J., KOCZANOWSKI J., JURCZAK M. 2010: Obserwacje nad zastosowanie kolorowych piłek jako wzbogacenia środowiska chowu warchlaków. Rocz. Nauk. PTZ 6 (3): 167-172.
 • KONDRACKI S., REKIEL A., GÓRSKI K. 2014: Dobrostan trzody chlewnej. PWRiL, Warszawa.
 • MARĆ-PIEŃKOWSKA J., TOPOLIŃSKA P., MITURA K. 2014: Poziom stresu wskaźnikiem dobrostanu zwierząt. Wiad. Zoot. 52 (2): 36-42.
 • NOWICKI J., SCHWARZ T., OLCZAK K., ŚWIERKOSZ S., TUZ R. 2015: Wzbogacenie środowiska chowu świń a zachowania związane z gryzieniem ogonów w kontekście Dyrektywy 2008/120/WE. Wiad. Zoot. 53 (2): 103-111.
 • OLSEN A.W., VESTERGAARD E.M., DYB- KJ^R L. 2000: Roughage as additional footing substrates for pigs. Anim. Sci. 70: 451-456.
 • PASTWA M., SKRZYPCZAK E., BURDZA- NOWSKI J. 2016: Ocena struktury genetycz­nej świń rasy puławskiej. Świnie gołębskie - puławskie. 90 lat hodowli (1926-2016). Wy­dawnictwo UP w Lublinie, Lublin, 43-50. PISULA W. 2003: Psychologia zachowań eksploracyjnych zwierząt. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 lutego 2010 r. w sprawie wy­magań i sposobu postępowania przy utrzy­mywaniu gatunków zwierząt gospodarskich, dla których normy ochrony zostały określo­ne w przepisach Unii Europejskiej [Minister of Agriculture and Rural Development Regulation of 15 February 2010 on the require­ments and conduct of behaviour in keeping species of farm animals for which protection standards have been defined in the European Union legislation]. Dz.U. 2010 nr 56, poz. 344 z późn. zm.
 • SANTEN L., DONSELAAR J. 2014: Pig toys gain popularity on European pig farms. Pig In­ternat. 11-12: 12-24.
 • STELIOS D., KOSTAS K., GEORGIOS K. 2006: The influence of drink location and colour of drinking behaviour and water intake of new­born pigs under hot environments. App. Anim. Behav. Sci. 3-4: 233-244.
 • STUDNITZ M., JENSEN M.B., PENDERSEN L.J. 2007: Why do pigs root and in what will they root? A reviev on the exploatory behav­iour of pigs in relation to environment al en­richment. App. Anim. Behav. Sci. 107: 3-4. TYNES VV 2015: Environmental Enrichment for the Miniature Pet Pig. Clinician’s Brief 4: 61-63.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d99892e-ca44-45d6-98f4-8b80639418ec
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.