PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2009 | 28B | 2 |
Tytuł artykułu

The city of Kosice in the context of post-socialist transformation

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
28B
Numer
2
Opis fizyczny
p.45-55,fig.,ref.
Twórcy
autor
 • Department of Geography and Regional Development, University of Presov, 17 November c.I, 08116 Presov, Slovakia
 • Institute of Geography, Pavol Jozef Safarik University in Kosice, Jesenna 5, 04001 Kosice, Slovakia
Bibliografia
 • Andraško I., 2006: Sociálno-dcmografická dimenzia kvality života v Bratislave (vo svctle multivariačnej analýzy). ACTA FSHNUP, Prirodné vedy XLV, Folia Geographica 10,10-8.
 • Bašovský O., 1991 : Priestorová štruktúre Bratislavy, jej rozvoj a ekologické problémy. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Formatio et Protectio Naturae 14, 69-76.
 • Bezák A., 1993: Pristupy k analýze vnútornej štruktúry mi- est: prehl'ad a zhodnotenie. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica 32, 287-298.
 • Dická J., 2005: Priestorový rozvoj mesta Košice. Geografické aspekty středoevropského prostoru - sborník příspěvků z 13. mezinárodní konference, GEOCRAFIE XVI, Masarykova univerzita v Brnðě, 160-187.
 • Dická J., 2006a: Vplyv transformačného procesu na rozmiestnenie obyvaterstva mesta Košice v rokoch 1991 a 2001. ACTA FSHNUP, Prírodné vedy XLV, Folia Geographica 10,105-112.
 • Dická J., 2006b: Suburbanizácia mesta Košice a jeho zázemia. Geografia v meniacom sa svete: XIV kongress SGS. Geografická revue 2 (2), 295-309.
 • Dická J., 2006c: Vývoj rozmiestnenia obyvateiov mesta Košice v rokoch 1991 a 2001 (z pohl'adu priestorovej redistribúcie podl'a Clarkovho modelu). Slovenskd štatistika a demografia 16 (1), 66-80.
 • Dická J., 2007: A városi népesség térszerkezere Európa posztszocialista régiójdbán. Tér és Társadalom. 3 szám. Győr, Borítóterv: Galgóczy György http://www.rkk.hu/ TET / 2007J3/ index.html
 • Dická J., 2008a: Vybrané transformačné procesy sociálno-demografickej intraurbánnej štruktúry mesta Košice. Česká geografie v Evropském prostoru, XXI. sjezd České geografické společnosti, České Budějovice, 548-554.
 • Dická J., 2008b: Development of functional use of area of historical center of the city Košice. [In:] Svatoňová, H. (ed.): Geography in Czechia and Slovakia: theory and practice at the onset of 21st century. Masaryk University, Brno, 335-340.
 • Nestorová-Dická J., 2009: Temporálno-komparatívna analýza sociálno-detnografickej intraurádnnej štruktúry Košíc v čase post-socialistickej transformácie a nástupu systémovej giobalizácie (Dizertačná práca). Prešovská univerzita. Fakulta humanitných a prírodných vied; Katedra geografie a regionálneho rozvoja.
 • French R.A., Hamilton F.E.I., 1979: The Socialist City. Spatial Structure and Urban Policy. John Wiley and Sons Ltd.
 • Gajdoš P., 2002: Mesto a jeho vývoj v sociálno-priestorových a civilizačných súvislostiach. Sociológia, 34 (4),305-326.
 • Halaca O.R., 1967: Pravny, uzemny a populacny vyvoj mesta Kośic. Vychodoslovenske Vydavatel'stvo, Kosice.
 • Korec P., 2005: Regionálny rozvoj Slovenska v rokoch 1989- 2004 - Identifikácia menej rozvinutých regiónov Slovenska. Geografika Bratislava.
 • Kulla M., 2005: Priemysel Košíc - minulost', súčasnost' a budúcnost', Geografické aspekty středoevropského prostoru, Sborník příspěvku z 13. mezinárodní konference, GEOGRAFIE XVI, Masarykova univerzita v Brně, 289-296.
 • Kulla M., 2006: Priemyselná štruktúra mesta Košice. Geografická revue, roč. 2, č.2. "Geografia v meniacom sa svete", XIV kongress SGS, Banská Bystrica 11.-14.sep- tember, 2006, 352-362.
 • Ladányi J., 2008: Changing Patterns of Social and Ethnic Residential Segregation in Budapest. Dostupné na (sept. 2008) http://katarsis.ncl.ac.uk
 • Matlovič R., 1998: Geografia priestorovej struktury mesta Presov. Geograficke prace 8,1, FHPV PU Prcsov.
 • Matlovic R., 2000: Transformačné procesy intaurbánnych štruktúr Prešova ako odraz celospoločenských zmień v ostatnom decéniu. Urbánne a krajinné tnie 3, 27-38.
 • Matlovič R., 2001: Transformačné procesy a ich efekty v intraurbánnych štruktúrach postkomunistických miest. [In:] Baran V. (ed.), Premeny Slovenska v regionálnom a didaktickom kontexte. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Matthiae Belii, Geografické štúdie 8, 73-81.
 • Matlovič R., 2004: Tranzitívna podoba mesta a jeho intraurbánnych štruktúr v ére postkomunistickej transformácie a globalizácie. Sociológia 36, 2,137-158.
 • Musil J., 2003: Proměny urbánní sociologie ve Spojených státech a Evropě 1950-2000. Sociologický časopis 39, 2, 137-167.
 • Ondoš S., Korec P., 2008: The rediscovered city: a case of postsocialist Bratislava. Geografický časopis 60 (2), 199-213.
 • Ouředníček M., 2008: Urbanizace a vývoj měst. Pracovný text k přednášce. Dostupnć na http://www.natur.cuni.cz
 • Sýkora L., 1993: Teoretické přístupy ke studiu mésta. [In:] Teoretické přístupy a vybrané problémy v současné geografii. PF KU Praha, 64-99.
 • Sýkora L., 1999: Proměny vnitřní prostorové struktury postkomunistické Prahy. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis - Folia Geographica XXXII (3), 98-103.
 • Sýkora L., 2000: The geography of post-communist cities: research agenda for 2000+. Acta Facultatis Rerum Naturalium Universitatis Comenianae, Geographica, Supplementum No. 2/ II, 269-278.
 • Sýkora L., 2001a: Post-communist city. [In:] XII Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Miasto postsocjalistyczne - organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź, 41-45.
 • Sýkora L., 2001b: Klasifikace změn v prostorové struktuře postkomunistických měst. Acta Facultatis Studiorum Hu- manitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis, Folia Geographica XXXV (4), 194-205.
 • Sýkora L., 2009: Post-socialist cities. [In:] Kitchin R., Thrift N, (eds.), International Encyclopedia of Human Geography, Volume Elsevier, Oxford, 387-395.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d976386-00ad-4c19-a1e5-bc0d1315b98f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.