PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 3 |
Tytuł artykułu

Zadania doradztwa rolniczego w transferze wiedzy i innowacji

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The agricultural advisory in the system of transfer of knowledge and innovation
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W realizacji strategii „Europa 2020" swoje kluczowe miejsce zajmuje nauka i transfer wiedzy, za który na obszarach wiejskich w znacznej mierze odpowiada doradztwo rolnicze. Priorytety wyznaczone w strategii „WPR w kierunku 2020 roku" jednoznacznie wskazują strategicznie ważną rolę jaka została przypisana systemowi doradztwa rolniczego (Farm Advisory System - FAS), którego obszar działania nierozerwalnie związany jest z transfe­rem wiedzy i innowacji. Istniejący w Polsce stan organizacyjny doradztwa rolniczego oraz uwarunkowania prawne i finansowe działalności naukowej i innowacyjnej, których efekty powinny wspierać rozwój gospodarczy, jak dotychczas nie spełniają oczekiwań. Przed­stawione wnioski wskazują kierunki koniecznych zmian systemowych, które umożliwią bardziej efektywne oddziaływanie doradztwa rolniczego na proces wdrażania rozwiązań innowacyjnych w sektorze rolno-spożywczym i jego otoczeniu na obszarach wiejskich.
EN
In implementing the strategy „Europe 2020" their key place deals with science and transfer of knowledge, which in rural areas largely corresponds to the agricultural advice. The priorities identified in the strategy „CAP towards 2020" clearly indicate strategically important role has been assigned the farm advisory system (Farm Advisory System- FAS), whose area is rearranged from the transfer of knowledge and innovation. In Poland the status chart Advisory and considerations of the legal and financial activities in science and innovation, which effects should promote economic development as yet do not meet expectations. Conclusions indicate directions for the necessary changes, the system that will allow a more effective impact advisory on the process of implementation of the inno­vation in the agri-food sector and its surroundings in rural areas.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
3
Opis fizyczny
s.21-36,rys.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bibliografia
 • 1. Chyłek E.K. (2001): Kierunki rozwoju zaplecza naukowo-badawczego resortu rolnictwa. Przemysł Spożywczy. Vol. 55 nr 7, s. 11-13.
 • 2. Chyłek E.K. (2003): Kierunki zmian w polityce sektora rolnego i bariery wdrażania rozwiązań innowacyjnych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego. Nr 1/2 z. 34, s. 35-47.
 • 3. Chyłek E.K. (2004): Wsparcie nauki w realizacji polityki rolnej w warunkach Unii Europejskiej. Herba Polonica. Vol. 50 nr 2, s. 8-16.
 • 4. Chyłek E.K. (2005): Nauka i doradztwo w procesie modernizacji rolnictwa i obszarów wiejskich. W: Zarządzanie wiedzą w agrobiznesie w warunkach polskiego członkostwa w Unii Europejskiej. Pr. zbior. Red. M. Adamowicz. Warszawa. SGGW, s. 207-223.
 • 5. Chyłek E.K. (2010): Album I Kongresu Nauk Rolniczych. Warszawa. Multicobooks ss. 256.
 • 6. KANIA J. (2006): Przyszłość doradztwa rolniczego w Polsce. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 63-74.
 • 7. MATUSZAK E.(2005): Doradztwo rolnicze po zmianach - wybrane aspekty. Zagad­nienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 14-25.
 • 8. SKÓRNICKI H.(2005): Doradztwo rolnicze w świetle reformy Wspólnej Polityki Rol­nej. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, ss. 7-13.
 • 9. WIATRAK A.P.(2006): Wizja i misja doradztwa rolniczego jako wyznaczniki struktu­ry organizacyjnej jednostek doradczych. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 1, ss. 39-49.
 • 10. POCZTA. W. (2010): Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku - uzasadnienie, funkcje, kierunki rozwoju w kontekście interesu polskiego rolnictwa" Wieś i Rolnictwo nr 3.
 • 11. Komunikat Komisji E-umiejętności na XXI wiek: wspieranie konkurencyjności, wzro­stu i zatrudnienia, COM(2007) 496,
 • 12. Komunikat Komisji Najpierw myśleć na małą skalę. Program „Small Business Act" dla Europy, COM(2008)374
 • 13. Komunikat Komisji Przygotowanie się na przyszłość: opracowanie wspólnej strategii w dziedzinie kluczowych technologii wspomagających w UE, C0M(2009) 512,
 • 14. Komunikat Komisji O uproszczeniach w realizacji programów ramowych w zakresie badań naukowych, C0M(2010) 187,
 • 15. Komunikat Komisji Zintegrowana polityka przemysłowa w dobie globalizacji, C0M(2010) 614,
 • 16. Konkluzje Rady Europejskiej z 25 i 26 marca 2010 r. (EUCO 7/10),
 • 17. Zalecenia Rady Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2010 r. SEK(2010)488 w sprawie ogól­nych wytycznych dla polityki gospodarczej państw członkowskich i Unii. Zintegrowane wytyczne dotyczące strategii Europa 2020 -cześć I i II.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d8be698-1417-489c-8acf-73be8a6a8b1b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.