PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
1998 | 458 |
Tytuł artykułu

Oddziaływanie drenowania i zabiegów agromelioracyjnych na uwilgotnienie gleb Pojezierza Gnieźnieńskiego

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The effect of drainage and land reclamation on soil moisture content in Gniezno Lakeland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań i obserwacji terenowych prowadzo­nych w Doświadczalnej Stacji Badawczej Mokronosy, położonej na Pojezierzu Gnieźnieńskim (52°53'N, 17°28'E). Oddziaływanie drenowania i zabiegów agromelioracyjnych na uwilgotnienie gleb przeanalizowano szczegółowo w dwóch działach drenarskich, położonych w środkowej partii zbocza i u podnóża tego zbocza. Badania wykazały istotny wpływ rzeźby terenu i warunków meteorologicz­nych na wielkość i dynamikę zmian uwilgotnienia na tym obszarze. Stwierdzono, że stosowanie w terenach bogato urzeźbionych zabiegów agromelioracyjnych jako współdziałających z drenowaniem niesystematycznym, umożliwia prawidłowe gos­podarowanie zasobami wodnymi w glebach.
EN
The results of investigations carried out at Mokronosy Experimental Sta tion situated in Gniezno Lakeland (52°53'N, 17°28'E) were presented. The ef feet of drainage and land reclamation were analysed in two drainage watershed' situated in the middle part of slope and in the foot of this slope. The studie showed significant influence of soil relief and meteorological conditions on ma nitude and changes of soil moisture content in those area. Use of soil reclama­tion collaborating with ir-regular random drainage system anables the proper management of water content in soils on young postglacial areas.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
458
Opis fizyczny
s.317-325,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
Bibliografia
 • [1] Cieślińskl Z. 1975. Zabiegi agromelioracyjne na glebach ciężkich. Zesz. Nauk. ATR Bydgoszcz, Seria Rolnictwo 21: 17-32.
 • [2] Cieśliński Z. 1988. Agromelioracje w projektowaniu melioracji wod­nych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rolniczych 359: 83-99.
 • [3] Kostrzewa S. 1991. Sprawność działania drenowań systematycznych i niesystematycznych w Sudetach. Zesz. Nauk. AR Kraków 249, 28: 265-277.
 • [4] Kosturkiewicz A., Szafrański Cz. 1984. The role of surface and subsurface flow in the natural drainage of soil profile. Int. Comm. of Irrigation and Drainage. 12th Congr.: 827-834.
 • [5] Kosturkiewicz A., Szafrański Cz. 1993. Agromelioracje w gospo­darce wodnej gleb terenów bogato rzeźbionych. Rocz. AR Poznań 244: 65-77.
 • [6] Mioduszewski W. 1991. Wpływ melioracji na środowisko przyrod­nicze. Biul. Inf. Melior. Rol. 2: 6-15.
 • [7] Pływaczyk A. 1991. Skuteczność drenowania gruntów ornych tere­nów nizinnych i górskich na Dolnym Śląsku. Zesz. Nauk. AR Wrocław, Rozpr. 91: 59 ss.
 • [8] Solarski H., Błaszczyk M., Nowicki Z. 1991. Drenowanie w tere­nach pagórkowatych Pojezierza Mazurskiego. Zesz. Nauk. AR Kra­ków 24, 28: 279-292.
 • [9] Somorowski Cz. 1993. Melioracje jako dyscyplina naukowa i dzia­łalność praktyczna. W: „Współczesne problemy melioracji". Wyd. SGGW Warszawa: 9-28.
 • [10] Szafrański Cz. 1988. Stany wody gruntowej na tle ukształtowania meliorowanego terenu. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 359: 27-42.
 • [11] Szafrański Cz. 1992. Spływy powierzchniowe i erozje wodne gleb na bogato rzeźbionych terenach polodowcowych. Zesz. Nauk. AR Kra­ków 35: 101-109.
 • [12] Szafrański Cz. 1993. Gospodarka wodna gleb terenów bogato rzeź­bionych i potrzeby ich melioracji. Rocz. AR Poznań, Rozpr. Nauk. 244: 1-98.
 • [13] Wanke A. 1993. Zmiany we właściwościach fizyko-wodnych gleby zwięzłej po wykonaniu zabiegu agromelioracyjnego. W: „Współczes­ne problemy melioracji". Wyd. SGGW Warszawa: 152-160.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d78eea0-ad99-44e4-b52d-6386fd4234a9
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.