PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2011 | 10 | 2 |
Tytuł artykułu

The influence of water extracts from Galium aparine L. and Matricaria maritima Subsp. inodora (L.) Dostal on germination of winter rye and triticale

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Wpływ wodnych wyciągów z Galium aparine L. i Matricaria maritima Subsp. inodora (L.) Dostál na kiełkowanie żyta i pszenżyta ozimego
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
During the research, it was assessed how water extracts from Galium aparine and Matricaria maritima subsp. inodora affect the germination energy and capacity, as well as the length of the seedling root and the first leaf of the Dankowskie Zlote cultivar of Secale cereale and of the Janko cultivar of Triticale rimpaui. The experiment was conducted under laboratory conditions, with the use of Petri dishes. The influence of three concentrations of water extracts prepared from the dry and fresh mass of the plant’s above-ground parts was examined. Petri dishes watered with distilled water constituted the control treatment. Water extracts prepared from the Matricaria maritima subsp. inodora dry and fresh mass and Galium aparine fresh mass reduced the germination capacity and energy of rye and triticale in direct proportion to the increase of concentration. Higher concentrations of water extracts reduced, to a significantly larger extent, the growth of the seedling roots of both species. Lowest-concentration water extracts from the Matricaria maritima subsp. inodora dry and fresh mass and from the Galium aparine fresh mass stimulated the growth of seedling root of the cereals under study. Higher concentrations of water extracts prepared from the Galium aparine and the Matricaria maritima subsp. inodora dry mass reduced, to a significantly larger extent, the growth of the first leaf.
PL
W badaniach oceniono oddziaływanie wodnych wyciągów z suchej i świeżej masy Galium aparine i Matricaria maritima subsp. inodora na energię, zdolność kiełkowania oraz długość korzenia zarodkowego i pierwszego liścia Secale cereale (odmiany Dańkowskie Złote) oraz Triticale rimpaui (odmiany Janko). Wyciągi wodne sporządzone ze świeżej masy Galium aparine zmniejszały energię kiełkowania żyta i pszenżyta ozimego wprost proporcjonalnie do wzrostu stężenia. Wyciągi wodne o najwyższym stężeniu sporządzone z Galium aparine i Matricaria maritima subsp. inodora obniżały zdolność kiełkowania ziarniaków, a także istotnie skracały długość korzeni zarodkowych w porównaniu z pozostałymi badanymi roztworami oraz obiektem kontrolnym. Wyciągi o najniższym stężeniu, z suchej i świeżej masy maruny oraz świeżej masy przytulii, wyraźnie natomiast stymulowały wzrost korzeni zarodkowych badanych gatunków zbóż. Testowane wodne wyciągi w istotnie większym stopniu skracały długość korzeni zarodkowych żyta ozimego niż pszenżyta ozimego, co świadczy o różnej wrażliwości badanych gatunków zbóż. Wyciągi ze świeżej masy przytulii i suchej masy maruny, o najwyższym stężeniu, w największym stopniu skracały długość pierwszego liścia w porównaniu z pozostałymi stężeniami i kontrolą.
Słowa kluczowe
EN
Wydawca
-
Rocznik
Tom
10
Numer
2
Opis fizyczny
p.75-85,fig.,ref.
Twórcy
 • Department of Agricultural Ecology, University of Life Sciences in Lublin, Akademicka 13, 20-950 Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
autor
 • University of Life Sciences in Lublin, Lublin, Poland
Bibliografia
 • Adamczewski K., Matysiak K., 2002. Klucz do określania faz rozwojowych roślin jedno- i dwuliściennych w skali BBCH [Key for determination of developmental stages of mono- anddicotyledonous plants in the scale BBCH]. IOR Poznań [in Polish].
 • Aziz A., Tanveer A., Ali A., Yasin M., Babar B.H., Nadeem M.A., 2008. Allelopathic effect of cleavers (Galium aparine) on germination and early growth of wheat (Triticum aestivum).Alleopathy J. 22(1), 25-34.
 • Bastek A., Kosik J., Rut O., Ślebodzińska A., 1962. Badania nad allelopatią roślin uprawnych i znaczenie tego zjawiska w uprawie roślin [Study on allelopathy of field crops andimportance of this phenomenon in plant cropping]. Zesz. Nauk. WSR we Wrocławiu XV(46),109-115 [in Polish].
 • Bhowmik P.C., Inderjit, 2003. Challenges and opportunities in implementing allelopathy for natural weed management. Crop Protection 22, 661-671.
 • Chun J., Hang K., Jang B., Shin H., 1988. Determination of phenolic compounds responsible for allelopathy in upland weeds. Weed Sci. 8(3), 258-264.
 • Duer I., 1988. Allelopatyczny wpływ niektórych gatunków chwastów na wzrost roślin zbożowych [Allelopathic effect of some species of weeds on growth of cereal plants]. Pam. Puł. 93, 85-98[in Polish].
 • Duer I., 1996. Potencjał allelopatyczny biomasy niektórych gatunków chwastów w stosunku do siewek pszenicy ozimej [Allelopathic potential of biomass of some weed species in relation towinter wheat seedlings]. Fragm. Agron. 2(50), 6-56 [in Polish].
 • Dzienia S., Wrzesińska E., 2003. Wpływ wodnych wyciągów z wybranych gatunków chwastów na energię kiełkowania i wzrost siewek zbóż [Effects of water extracts from selected weedspecies on germination energy and growth of cereal seedlings]. Pam. Puł. 134, 79-87 [inPolish].
 • Jaskulski D., 1997. Przejawy oddziaływań allelopatycznych w agrofitocenozach [Manifestations of allelopaythic effects in agrophytocenoses]. Post. Nauk Rol. 4, 3-13 [in Polish].
 • Jaskulski D., 1999. Allelopatyczne oddziaływanie wodnych ekstraktów z nadziemnej masy chwastów na kiełkowanie jęczmienia jarego i pszenicy jarej [Allelopathic effect of waterextracts of aboveground mass of weeds on germinating of spring barley and spring wheat].Zesz. Nauk. ATR w Bydgoszczy, Rolnictwo 43, 7-15 [in Polish].
 • Kraska P., Kwiecińska-Poppe E., 2007. Wpływ wodnych wyciągów z Apera spica-venti na energię i zdolność kiełkowania Secale cereale i Triticosecale [Effect of water extracts of Apera spica-venti on the germination energy and capacity of Secale cereale and Triticosecale] . Ann. Univ. Mariae Curie-Skłodowska, Sect. E, Agricultura 62(2), 127-135 [in Polish].
 • Mashkovska S.P., Golonko E.A., Orel L.V., 2004. Allelopathic principles of screening of higher plants with herbicidial effect. Proceedings Second European Allelopathy Symposium,Allelopathy from understanding to application, 27.
 • Międzynarodowe Przepisy Oceny Nasion ISTA [International Rules for Seed Testing of ISTA], 2009. IHAR Radzików [in Polish].
 • Mirek Z. Piękoś-Mirkowa H., Zając A., Zając M., 2002. Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski [Flowering plants and pteridophytes of Poland. A checklist]. Botanical Studies,W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Sciences Kraków [in Polish].
 • Oleszek W., 1996. Allelopatia – rys historyczny, definicje, nazewnictwo [Allelopathy – historical background, definitions, nomenclature]. [In:] Teoretyczne i praktyczne aspekty allelopatii[Theoretical and practical aspects of allelopathy]. IUNG Puławy, K(10), 5-15 [in Polish].
 • Polcyn J., 1999. Potencjał allelopatyczny wyciągu wodnego z części nadziemnej komosy białej w stosunku do siewek pszenicy jarej ‘Igna’ [Allelopathic potential of the water extract ofChenopodium album in relation to spring wheat seedlings ‘Igna’]. Zesz. Nauk. ATRw Bydgoszczy, Rolnictwo 43, 25-29 [in Polish].
 • Rice E.L., 1984. Allelopathy. 2nd edition, Acad. Press New York. Stachurska-Bac A., Szczuwalska Z., 1965. O wpływie wyciągów z niektórych roślin strukturotwórczych na wzrost pomidorów, pszenicy i jęczmienia w kulturach wodnych [Onthe effect of extracts of some structure-making plants on the growth of tomatoes, wheat and barley in water cultures]. Zesz. Nauk. WSR we Wrocławiu XIX(60), 163-173 [in Polish].
 • Wójcik-Wojtkowiak D., Politycka B., Weyman-Kaczmarkowa W., 1998. Allelopatia [Allelopathy]. Wyd. AR Poznań [in Polish].
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d5a875a-b145-4ff6-84e7-c3c22169ad37
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.