PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 23 | 3 |

Tytuł artykułu

Changes in composition of phenolic compounds and tocopherols in broccoli heads during short-term storage

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Zmiany składu fenoli i tokoferoli w różach brokułu w trakcie krótkotrwałego przechowywania

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) contains numerous biologically active compounds. However, their levels change during processing and storage. The objective of the research study was to determine the effect of short-term storage (1 ÷ 4 days) of broccoli heads at different temperatures (3 ºC, 16 ºC, and 21 ºC) on the contents of phenolic acids, selected flavonoids (quercetin and kaempferol), and tocopherols. Broccoli heads were harvested in autumn when they reached their maximum size and their buds were 2 mm in diameter. The content of phenolics and tocopherols depended on the storage time of broccoli heads. The lowest content of phenolics was found immediately after the broccoli was harvested, whereas the highest content thereof was reported after 4 days of storage. However, the storage temperature did not impact the contents of those compounds. In the research study, the content of caffeic acid was reported to be highest in the fresh broccoli heads; the content of sinapic acid was the second-highest, and that of the ferulic acid was the third-highest. The content of kaempferol in the broccoli heads was higher than that of quercetin. No differences were reported in the content of quercetin and kaempferol at particular storage temperatures on every single day of the experiment. An increase was reported only when compared with the control sample (the 0 day of storage). In the broccoli heads, the predominant tocopherol was α-tocopherol. The lowest loss in the total tocopherols occurred while storing at a temperature of 3 ºC and the highest: at a temperature of 21 ºC.
PL
Brokuł (Brassica oleracea L. var. italica) zawiera liczne związki biologicznie aktywne. Ich poziom ulega jednak zmianie w trakcie przetwarzania i przechowywania. Przedmiotem badań było określenie wpływu krótkotrwałego przechowywania róż brokułu (1 ÷ 4 dni) w różnych temperaturach (3, 6 i 21 ºC) na zawartość kwasów fenolowych, wybranych flawonoidów (kwercetyny i kemferolu) oraz tokoferoli. Brokuły były zbierane jesienią, kiedy róże osiągnęły swoje maksymalne rozmiary, a ich pączki wynosiły około 2 mm. Zawartość fenoli i tokoferoli zależała od czasu przechowywania róż. Najmniejszą zawartość fenoli stwierdzono tuż po zbiorze, a największą – po 4 dniach przechowywania. Na zawartość tych składników nie miała jednak wpływu temperatura przechowywania. Wśród badanych kwasów fenolowych stwierdzono największą zawartość kwasu kawowego, następnie synapinowego i ferulowego. Zawartość kemferolu w różach brokułu była większa niż zawartość kwercetyny. Nie było różnic pod względem zawartości kemferolu i kwercetyny w poszczególnych temperaturach przechowywania, w każdym dniu badań. Wzrost obserwowano tylko w porównaniu z próbą kontrolną (dzień 0). Dominującym tokoferolem w różach brokułu był α-tokoferol. Najmniejszy ubytek sumy tokoferoli uzyskano podczas przechowywania w temperaturze 3 ºC, a największy – w temperaturze 21 ºC.

Wydawca

-

Rocznik

Tom

23

Numer

3

Opis fizyczny

p.127-139,ref.

Twórcy

 • Department of Vegetable Crops, Horticulture and Architecture Faculty, Poznan University of Life Sciences, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland
autor
 • Department of Vegetable Crops, Horticulture and Architecture Faculty, Poznan University of Life Sciences, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland
autor
 • Department of Chemistry, Faculty of Wood Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 25, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Chemistry, Faculty of Wood Technology, Poznan University of Life Sciences, Wojska Polskiego 25, 60-625 Poznan, Poland
 • Department of Vegetable Crops, Horticulture and Architecture Faculty, Poznan University of Life Sciences, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland
autor
 • Department of Vegetable Crops, Horticulture and Architecture Faculty, Poznan University of Life Sciences, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland
autor
 • Department of Vegetable Crops, Horticulture and Architecture Faculty, Poznan University of Life Sciences, Dabrowskiego 159, 60-594 Poznan, Poland

Bibliografia

 • [1] Borowski J., Szajdek A., Borowska E. J., Ciska E., Zieliński H.: Content of selected bioactive components and antioxidant properties of broccoli (Brassica oleracea L.). Eur. Food Res. Technol., 2008, 226 (3), 459 - 465.
 • [2] Clifford M. N.: Chlorogenic acids and other cinnamates – nature, occurrence and dietary burden. J. Sci. Food Agr., 2000, 80 (7), 1033 - 1043.
 • [3] Chu Y. F., Sun J., Wu X., Liu R. H.: Antioxidant and antiproliferative activities of common vegetables. J. Agric. Food Chem., 2002, 50 (23), 6910 - 6916.
 • [4] Chun J., Lee J., Ye L., Exler J., Eitenmiller R. R.: Tocopherol and tocotrienol contents of raw and processed fruits and vegetables in the United States diet. J. Food Compos. Anal., 2006, 19 (2 - 3), 196 - 204.
 • [5] Conversa G., Bonasia A., Lazzizera C., Elia A.: Changes in biochemical and qualitative properties in fresh-cut broccoli genotypes during storage. Acta Hortic., 2013, 1005, 641 - 647.
 • [6] Costa L., Vicente A. R., Civello P. ., Chaves A. ., Martinez G. A.: UV-C treatment delays postharvest senescence in broccoli florets. Postharvest Biol. Tec., 2006, 39, 204 - 210.
 • [7] Długosz-Grochowska O., Leja M., Grabowska A., Kunicki E.: The effect of preliminary chilling of broccoli transplants on some antioxidative parameters. Folia Hort., 2012, 24 (2), 131 - 139.
 • [8] Fernandez-Leon M. F., Fernandez-Leon A. M., Lozano M., Ayuso M. C., Gonzalez-Gomez D.: Identification, quantification and comparison of the principal bioactive compounds and external quality parameters of two broccoli cultivars. J. Funct. Foods, 2012, 4 (2), 465 - 473.
 • [9] Fernandez-Leon M. F., Fernandez-Leon A. M., Lozano M., Ayuso M. C., Gonzalez-Gomez D.: Different postharvest strategies to preserve broccoli quality during storage and shelf life: Controlled atmosphere and 1-MCP. Food Chem., 2013, 138 (1), 564 - 573.
 • [10] Gawlik-Dziki U.: Fenolokwasy jako bioaktywne składniki żywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2004, 4 (41) Supl., 29 - 40.
 • [11] Gliszczyńska-Świgło A., Ciska E., Pawlak-Lemańska K., Chmielewski J., Borkowski T., Tyrakowska B.: Changes in the content of health-promoting compounds and antioxidant activity of broccoli after domestic processing. Food Addit. Contam., 2006, 23 (11), 1088 - 1098.
 • [12] Gliszczyńska-Świgło A., Kałużewicz A., Lemańska K., Knaflewski M., Tyrakowska B.: The effect of solar radiation on the flavonol content in broccoli inflorescence. Food Chem., 2007, 100 (1), 241 - 245.
 • [13] Ibrahim K. E., Juvik J. A.: Feasibility for improving phytonutrient content in vegetable crops using conventional breeding strategies: Case study with carotenoids and tocopherols in sweet corn and broccoli. J. Agric. Food Chem., 2009, 57 (11), 4636 - 4644.
 • [14] Kałużewicz A., Gliszczyńska-Świgło A., Klimczak I., Lisiecka J., Tyrakowska B., Knaflewski M.: The influence of short-term storage on the content of flavonoids and vitamin C in broccoli. Europ. J. Hort. Sci., 2012, 77 (3), 137 - 143.
 • [15] Kaur C., Kumar K., Anil D., Kapoor H. C.: Variations in antioxidant activity in broccoli (Brassica oleracea L.) cultivars. J. Food Biochem., 2007, 31 (5), 621 - 638.
 • [16] Kevers C., Falkowski M., Tabart J., Defraigne J. O., Dommes J., Pincemail J.: Evolution of antioxidant capacity during storage of selected fruits and vegetables. J. Agric. Food Chem., 2007, 55 (21), 8596 - 8603.
 • [17] Koh E., Wimalasiri K. M. S., Chassy A. W., Mitchell A. E.: Content of ascorbic acid, quercetin, kaempferol and total phenolics in commercial broccoli. J. Food Compos. Anal., 2009, 22 (7 - 8), 637 - 643.
 • [18] Kurilich A. ., Jeffery E. H., Juvik J. A., Wallig M. A., Klein B. P.: Antioxidant capacity of different broccoli (Brassica oleracea) genotypes using the oxygen radical absorbance capacity (ORAC) assay. J. Agric. Food Chem., 2002, 50 (18), 5053 - 5057.
 • [19] Leja M., Mareczek A., Starzyńska A., Rożek S.: Antioxidant ability of broccoli flower buds during short-term storage. Food Chem., 2001, 72 (2), 219 - 222.
 • [20] Lemoine M. L., Civello P., Chaves A., Martinez G.: Hot air treatment delays senescence and maintains quality of fresh-cut broccoli florets during refrigerated storage. LWT-Food Sci. Technol., 2009, 42 (6), 1076 - 1081.
 • [21] Nićiforović N., Abramović H.: Sinapic acid and its derivatives: natural sources and bioactivity. Compr. Rev. Food. Sci. F., 2014, 13 (1), 34 - 51.
 • [22] Page T., Griffiths G., Buchanan-Wollaston V.: Molecular and biochemical characterization of postharvest senescence in broccoli. Plant Physiol., 2001, 125, 718-727.
 • [23] Patras A., Tiwari B. K., Brunton N. P.: Influence of blanching and low temperature preservation strategies on antioxidant activity and phytochemical content of carrots, green beans and broccoli. LWT-Food Sci. Technol., 2011, 44 (1), 299 - 306.
 • [24] Pek Z., Daood H., Nagyne M.G., Berki M., Tothne M. M., Nemenyi A., Helyes L.: Yield and phytochemical compounds of broccoli as affected by temperature, irrigation, and foliar sulfur supplementation. HortScience, 2012, 47 (11), 1646 - 1652.
 • [25] Podsędek A.: Natural antioxidants and antioxidant capacity of Brassica vegetables: A review. LWTFood Sci. Technol., 2007, 40 (1), 1 - 11.
 • [26] Sikora E., Cieślik E., Filipiak-Florkiewicz A., Leszczyńska T.: Effect of hydrothermal processing on phenolic acids and flavonols contents in selected brassica vegetables. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment., 2012, 11 (1), 45 - 51.
 • [27] Singh J., Upadhyay A. K., Prasad K., Bahadur A., Rai M.: Variability of carotenes, vitamin C, E and phenolics in Brassica vegetables. J. Food Compos. Anal., 2007, 20 (2), 106 - 112.
 • [28] Singleton V. L., Rossi J. A.: Colorimetry of total phenolics witch phosphomolybdic-phosphotungstics acid reagents. Am. J. Enol. Vitic., 1965, 16 (3), 144 - 158.
 • [29] Szydłowska A., Czarniecka-Skubina E.: Wpływ sposobu gotowania i przechowywania po ugotowaniu na temperaturę, wydajność i jakość sensoryczną brokułów. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 2006, 1 (46), 117 - 132.
 • [30] Vallejo F., Tomas-Barberan F. A., Garcia-Viguera C.: Potential bioactive compounds in health promotion from broccoli cultivars grown in Spain. J. Sci. Food Agr., 2002, 82 (11), 1293 - 1297.
 • [31] Vallejo F., Tomas-Barberan F. A., Garcia-Viguera C.: Effect of climatic and sulphur fertilisation conditions, on phenolic compounds and vitamin C, in the inflorescences of eight broccoli cultivars. Eur. Food Res. Technol., 2003 , 216 (5), 395 - 401.
 • [32] Vallejo F., Tomas-Barberan F.A., Garcia-Viguera C.: Health-promoting compounds in broccoli as influenced by refrigerated transport and retail sale period. J. Agric. Food Chem., 2003, 51 (10), 3029 - 3034.
 • [33] Zhan L., Hu J., Li Y., Pang L.: Combination of light exposure and low temperature in preserving quality and extending shelf-life of fresh-cut broccoli (Brassica oleracea L.). Postharvest Biol. Tec., 2012, 72, 76 - 81.

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2d43e91b-7dd2-488e-8ea5-d59eb4efc5ff
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.