PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2010 | 556 | 1 |
Tytuł artykułu

Zmienność plonowania odmian kukurydzy w zależności od dawki i terminu stosowania herbicydu Mustang 306 SE

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Yield variability of maize cultivars as dependent on the term and dose of herbicide Mustang 306 SE application
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
W latach 2005-2007 analizowano zmienność plonowania trzech mieszańców kukurydzy (KB 1902, Gazelle i LG 3225) w zależności od sposobu stosowania herbicydu Mustang 306 SE. W obrębie każdego bloku doświadczenia każda odmiana była opryskiwana herbicydem Mustang 306 SE w fazie 3-4 liści lub 6-7 liści, jak również w dawce ograniczonej o 50% w fazie 3-4 i 6-7 liści. Obiekty ze stosowanym herbicydem porównywano z poletkami kontrolnymi bez stosowanego środka chemicznego. W badaniach zmienności plonowania wykorzystano analizę wariancji programu statystycznego Sergen. Odmiany kukurydzy wykazywały zróżnicowaną odporność na herbicyd Mustang 306 SE w porównaniu do obiektów - kontroli bez stosowanego środka chemicznego. Gazelle i LG 3225 wykazywały istotne spadki plonu pod wpływem pełnej dawki herbicydu zarówno w fazie 3-4, jak również 6-7 liści. Natomiast dwukrotny oprysk wymienionych mieszańców w fazie 3-4 i 6-7 liści zmniejszoną o 50% ilością zalecanego preparatu nie spowodował zmniejszenia plonowania w porównaniu do obiektów kontrolnych. Spośród badanych odmian mieszaniec KB 1902 był najbardziej odporny na zróżnicowane dawki herbicydu. Stabilność plonowania odmiany KB 1902 była znacznie niższa niż pozostałych mieszańców.
EN
In years 2005-2007 the variation in yielding was analysed for three maize hybrids (KB 1902, Gazelle and LG 3225) as depending on the way of herbicide Mustang 306 SE application. Within each of the experimental blocks the cultivars were sprayed with herbicide at the stage of 3-4 or 6-7 leaves, as well as with herbicide of dose reduced by 50% at the same stages. The herbicide treatments were compared with control plots, without addition of that chemical agent. To analysis of yielding variation the use was made of variance analysis under statistical programme Sergen. Maize cultivars showed differentiated resistance to the herbicide Mustang 306 SE as compared to the control treatments without that chemical agent. Gazelle and LG 3225 showed significant decreases in yielding under the influence of full herbicide doses as well at the stage of 3-4 as 6-7 leaves. However, twice spraying the hybrids at the stage of 3-4 and 6-7 leaves with the herbicide dose reduced by 50% did not bring about any decrease in yielding as compared to that obtained in control treatments. From among cultivars tested the hybrid KB 1902 appeared to be most resistant to differentiated herbicide doses. Stable yielding of KB 1902 cultivar was found to be much lower than that of the other hybrids.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
556
Numer
1
Opis fizyczny
s.299-306,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
autor
Bibliografia
  • Carvalho S.J.P., Nicolai M., Ferreira R.R., Figueira A.V.O., Christffoleti P.J. 2009. Herbicide selectivity by differential metabolism: considerations for reducing crop damages. Sci. Agric. 66(1): 136-142.
  • Chhokar R.S., Sharma R.K., Jat G.R., Pundir A.K., Gathala M.K. 2007. Effect of tillage and herbicides on leeds and productivity of wheat dunder rice-wheat growing system. Crop Protection 26(11): 1689-1696.
  • Doohan J., Ivany J.A., White R.P., Thomas W. 1998. Tolerance of early maturing corn (Zea mays) hybrids to DPX-79406. Weed Technology 12(1): 41-46.
  • Gołębiowska H., Rola H. 2007. Skutki fitotoksycznego oddziaływania herbicydów na kukurydzę. Studia i Raporty IUNG - PIB 8: 41-54.
  • Kreuz K., Gaudin J., Ebert E. 2006. Effects of safeners CGA 154281 oxabetrinil and fenclorim on uptake and degradation of metolachlor in corn (Zea mays) seedlings. Weed Research 29(6): 399-405.
  • Pannacci E., Covarelli G. 2009. Efficacy of mesotrione used at reduced doses for post-emergence weed control in maize (Zea mays L.). Crop Protec. 28(1): 57-61.
  • Rola H. 1998. Wpływ herbicydów na wzrost, rozwój i plonowanie mieszańców kukurydzy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 38(1): 73-78.
  • Rola H. 2003. Oddziaływanie fititoksyczne niektórych herbicydów na odmiany kukurydzy. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: 176-178.
Uwagi
PL
Rekord w opracowaniu
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d39e759-f92b-4603-bfd6-9dece7511731
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.