PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2015 | 22 | 2 |
Tytuł artykułu

Ocena zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Assessment of heavy metals pollution in the Błędowskie Swamp soils
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena stopnia zanieczyszczenia gleb Bagien Błędowskich metalami ciężkimi oraz określenie zależności pomiędzy zawartością węgla organicznego w tych glebach a koncentracją metali ciężkich. Stwierdzono, że gleby Bagien Błędowskich charakteryzowały się wysoką i silnie zróżnicowaną zawartością metali ciężkich pomiędzy poszczególnymi typami gleb, jak również w poszczególnych poziomach glebowych. Na podstawie analizy uzyskanych wyników można stwierdzić, że zawartość Cd i Pb w badanych glebach przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A), jak również dla gleb gruntów rolnych (grupa B) oraz w niewielkiej części badanych profili także dla gleb terenów przemysłowych, użytków kopalnych, terenów komuni-kacyjnych (grupa C). Zawartość Cu, Cr, i Ni tylko w części badanych profili glebowych przekraczała wartości dopuszczalne dla gleb terenów chronionych (grupa A). Analiza statystyczna otrzymanych wyników wykazała że zawartość większości badanych metali ciężkich w glebach Bagien Błędowskich była istotnie dodatnio skorelowana z zawartością węgla organicznego.
EN
The objective of the study was the estimation of the degree of heavy metal contamination of the soils of the Błędowskie Swamp and the determination of correlation between the content of organic carbon in the soils and their concentration of heavy metals. It was found that the Błędowskie swamp soils are characterised by high and highly diversified heavy metal concentration between different soil types as well as different levels of soil. On the basis of an analysis of the results obtained it can be concluded that the contents of Cd and Pb in the studied soils exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A), as well as for soils of agricultural lands (Group B) and, in a small part of the studied soil profiles, for soils of industrial areas, fossil sites, and transport route areas (Group C). Only in a part of the soil profiles studied the content of Cu, Cr and Ni exceeded the allowed values for soils of protected areas (Group A). Statistical analysis of the results showed that the content of most of the heavy metals in soils of Błędowskie swamp was significantly positively correlated with organic carbon content.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
22
Numer
2
Opis fizyczny
s.233-242,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Gleboznawstwa i Ochrony Gleb, Uniwersytet Rolniczy im.Hugona Kołłątaja w Krakowie, al.Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
autor
 • Katedra Fizyki i Agrofizyki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, ul.Papieża Pawła VI/3, 71-459 Szczecin
Bibliografia
 • Akan J.C., Audu S.I., Mohammed Z., Ogugbuaja V.O., 2013. Assessment of Heavy Metals, pH, Organic Matter and Organic Carbon in Roadside Soils in Makurdi Metropolis, Benue State, Nigeria. Journal of Environmental Protection, 4, 618-628.
 • Becher M., 2011. Specjacja węgla organicznego i wybranych metali ciężkich w glebie torfowo-murszowej. Woda – Środowisko – Obszary Wiejskie, 11, 4(36), 31-42.
 • Bielicka-Giełdoń A., 2012. Problematyka zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi, Publikacja w ramach projektu, "Współpraca nauki i biznesu przyszłością Pomorza" finansowanego ze środków UE EFS, http://www.innowrota.pl/node/240.
 • De Matos A. T., Fontes M.P.F., Da Costa L.M., Martinez M.A., 2001. Mobility of heavy metals as related to soil chemical and mineralogical characteristics of Brazilian soils. Environmental Pollution, 111, 429-435.
 • Gawroński K., 2002. Zanieczyszczenie gleb metalami ciężkimi i siarką na tle struktury funkcjonalno-przestrzennej gmin województwa małopolskiego. Środkowo-Pomorskie Towarzystwo Naukowe Ochrony Środowiska, 17, 379-401.
 • Hernandez L., Probsta A., Probsta J.L., Ulrichb E., 2003. Heavy metal distribution in some French forest soils: evidence for atmospheric contamination. The Science of the Total Environment, 312, 195-219.
 • Jonczak J., 2014. Vertical distribution of Cu, Ni and Zn in Brunic Arenosols and Gleyic Podzols of the Supra-flood ter race of the Słupia Rive as affected by litho-pedogenic factors. Forest Re-search Papers, 75(4), 333-341.
 • Kabata-Pendias A., Pendias H., 1999. Biogeochemia pierwiastków śladowych. PWN. Warszawa, 111-112, 156-157, 221-226, 279-281, 337.
 • Kõlli R., Asi E.,Apuhtin V., Kauer K., Szajdak L.W., 2010. Chemical properties of surface peat on forest land in Estonia. Mires and Peat, 6, 1-12.
 • Komisja V Genezy, Kartografii i Systematyki Gleb PTG, 2011. Systematyka Gleb Polski wyd. 5. Roczniki Gleboznawcze, 62(3), 69-142.
 • Koncewicz-Baran M., Gondek K., 2010. Zawartość pierwiastków śladowych w glebach użytkowanych rolniczo. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich. 14, PAN, Kraków, 65-74.
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., 2001. Czynniki determinujące stężenie mikroelementów w roztworze glebowym. Zesz. Probl.Post. Nauk Roln., 6, 75-85.
 • Marchand C., Allenbach M., Lallier-Verges E., 2011. Relationships between heavy metals distribution and organic matter cycling in mangrove sediments (Conception Bay, New Caledonia). Ge-oderma, 160, 3-4.
 • Nicia P., Bejger R., Błońska A., Zadrożny P., Gawlik A. 2014. Characteristics of the habitat conditions of ashalder carr (Fraxinio-Alnetum) in the Błędowskie Swamp. Journal of Food, Agriculture & Environment, 12(2), 1227-1232.
 • Niesiobędzka K., 2004. The mobility and bioavailability of heavy metals in soil environment. Inżynieria i Ochrona, 7, 3-4.
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi. Dz.U. Nr 165, poz. 1359.
 • Sapek A., Sapek B., 1997. Metody analizy chemicznej gleb organicznych. Wydawnictwo IMUZ, Falenty.
 • Schejbal-Chwastek M., Tarkowski J., 1988. Mineralogia przemysłowych pyłów atmosferycznych i ich wpływ na zmiany geochemii środowiska w parkach narodowych południowej Polski. Prace mineralogiczne 80, 9-87.
 • Węglarzy K., 2007. Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko. Wiadomości Zootechniczne, 3, 31-38.
 • Weng L., Temminghoff E.J.M., Lofts S., Tipping E., van Riemsdijk W.H., 2002. Complexation with Dissolved Organic Matter and Solubility Control of Heavy Metals in a Sandy. Soil Environmental Science Technologic, 36, 4804-4810.
 • WRB 2014. Word reference Base for soil resources 2014. International soil classification system for naming soils and creating legends for soil maps. World Soil Resources Reports 106, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d21595d-59ac-4504-8098-236937e4276e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.