PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Czasopismo
2011 | 18 | 2[193] |
Tytuł artykułu

Właściwości fizyczne i chemiczne odpadów rolniczych

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Physical and chemical properties of agricultural wastes
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono wyniki badań właściwości fizycznych i składu chemicznego słomy jęczmiennej, kukurydzianej, owsianej, pszennej i rzepakowej. Oznaczono wilgotność surowców, skład granulometryczny, średni wymiar cząstek, gęstość w stanie zsypnym, gęstość w stanie utrzęsionym, kąt zsypu, kąt usypu. Surowce poddano badaniu składu chemicznego i określono zawartość: tłuszczu, białka, popiołu, włókna, węglowodanów przyswajalnych. Wyniki poddano ocenie statystycznej. Obliczono średnie wartości, odchylenia standardowe oraz określono istotność różnic średnich wartości właściwości fizycznych i ilości składników chemicznych w zależności od surowca. Stwierdzono, że występuje różna zmienność rozrzutu wartości poszczególnych właściwości fizycznych i chemicznych oraz, że właściwości te zależą istotnie od rodzaju słomy.
EN
The paper presents the results of investigations of physical properties and chemical composition of barley straw, corn, oats, wheat and rapeseed. The parameters determined included moisture content of raw materials, granulometric composition, average particle size, density in the bulk state, density in the shaken up state, angle of slide, angle of repose. Raw materials were tested and to determine the chemical composition of the contents: fat, protein, ash, fibres, digestible carbohydrates. The results were evaluated statistically. The mean values, standard deviations and the significance of differences of mean values of the physical and chemical quantities of ingredients depending on the material were determined. It was found that there is a different variation of the distribution of values of the various physical and chemical properties, and that these properties depend significantly on the type of straw.
Wydawca
-
Czasopismo
Rocznik
Tom
18
Numer
Opis fizyczny
s.443-455,rys.,tab.,wykr.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
autor
 • Katedra Eksploatacji Maszyn Przemysłu Spożywczego, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul.Doświadczalna 44, 20-280 Lublin
Bibliografia
 • Adamczyk F., Frąckowiak P., Mielec K., Kośmicki Z., 2005. Problematyka badawcza w procesie zagęszczania słomy przeznaczonej na opał. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering, 50(4), 5-8.
 • Denisiuk W., 2008. Słoma – potencjał masy i energii. Inżynieria Rolnicza, 2(100), 23-30.
 • Gradziuk P., 2006. Ekonomiczne i ekologiczne aspekty wykorzystania słomy na cele energetyczne w lokalnych systemach grzewczych. Acta Agrophysica, 8(3), 591-601.
 • Gradziuk P., Kościk K., 2007. Analiza możliwości i kosztów pozyskania biomasy na cele energetyczne na potrzeby energetycznego wykorzystania w gminie Clomas. Opracowanie na zlecenie Urzędu Gminy Clomas.
 • Grzybek A., Gradziuk P., Kowalczyk K., 2001. Słoma-energetyczne paliwo. Wyd. Wieś Jutra, Warszawa.
 • Hejft R. 2002. Ciśnieniowa aglomeracja materiałów roślinnych. Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Instytut Technologii i Eksploatacji, Radom
 • Hejft R., 2006. Wytwarzanie brykietów z odpadów roślinnych w ślimakowym układzie roboczym. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 231-238.
 • Horabik J., 2001. Charakterystyka właściwości fizycznych roślinnych materiałów sypkich istotnych w procesach składowania. Acta Agrophysica, 54, 1-121.
 • Kalembasa D., 2006. Ilość i skład chemiczny popiołu z biomasy roślin energetycznych. Acta Agrophysica, 7(4), 909-914.
 • Kowalczyk-Juśko A., 2009. Uciążliwa, ale bardzo atrakcyjna. Agroenergetyka, 4, 17-20.
 • Kulig R., Laskowski J., 2005. Wpływ zawartości tłuszczu na proces granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza, 7(67), 59-68.
 • Kulig R., Laskowski J., 2006. Wpływ zawartości włókna na proces granulowania materiałów paszowych. Inżynieria Rolnicza, 5(80), 365-374.
 • Laskowski J., 1989. Studia nad procesem granulowania mieszanek paszowych. Seria Wydawnicza - Rozprawy Naukowe, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, 113.
 • Mani S., Tabil L., Sokhansanj S., 2006. Effects of compressive force, particle size and moisture content on mechanical properties of biomass pellets from Grasses. Biomass and Bioenergy, 30, 648-654.
 • Skonecki S., Laskowski J., 2010. Wpływ wilgotności śruty zbożowej na proces wytłaczania. Acta Agrophysica, 15(1), 155-165.
 • Skonecki S., Potręć M., 2008 a. Wpływ wilgotności łusek kolb kukurydzy na parametry zagęszczania. Acta Agrophysica. 11 (3), 725-732.
 • Skonecki S., Potręć M., 2008 b. Wpływ wilgotności słomy owsianej na podatność na zagęszczanie. Rozdział nr 9 w Monografii pod redakcją B. Dobrzańskiego, A. Rutkowskiego i R. Rybczyńskiego „Właściwości fizyczne i biochemiczne materiałów roślinnych”. Wyd. Nauk. FRNA, Komitet Agrofizyki PAN, Lublin, 147-156.
 • Skonecki S., Potręć M., 2010. Właściwości fizyczne i chemiczne biomasy roślinnej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln., z. 546, 335-340.
 • Tabil L.G., Sokhansanj S., 1996. Process conditions affecting the physical quality of alfalfa pellets. Applied Engineering in Agriculture, 12(3), 345-350.
 • Winnicka G., Tramer A., Świeca G., 2005. Badania właściwości biomasy stałej do celów energetycznych. Karbo, 2, 141-147.
 • Wisz J., Matwiejew A., 2005. Biomasa - badania w laboratorium w aspekcie przydatności do energetycznego spalania. Energetyka, 9, 631-635.
 • Wouters I., Geldart D., 1996. Characterising semicohesive powders using angle of repose. Particle and Particle Systems Characterisation, 13(4), 254-259.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2d00f06e-60ad-44e1-9eac-b6427fac729e
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.