PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2019 | 63 | 03 |
Tytuł artykułu

Wpływ rodzaju gleby oraz nawożenia na plonowanie, właściwości fizyczne i skład chemiczny ziarna pszenicy jarej

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
The influence of soil type and fertilization on yielding, physical properties and chemical composition of spring wheat grain
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem badań była ocena wpływu rodzaju gleby (piaszczysta, lessowa, gliniasta) oraz zróżnicowanego nawożenia (NPK, S, obornik) na plonowanie i właściwości fizykochemiczne ziarna pszenicy jarej odmiany Kandela. Wykazano, że rodzaj gleby na której prowadzono uprawę pszenicy miał istotny wpływ na jej plonowanie oraz cechy jakościowe ziarna, tj. masę 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, szklistość, zawartość substancji białkowych i popiołu oraz aktywność amylolityczną. Najwyższe plony ziarna pszenicy uzyskano z poletek z glebą gliniastą (w tym najwyższe z obiektu NPK+S1+obornik), nieco niższe z poletek z glebą lessową (najwyższe z obiektu NPK), a najniższe z poletek z glebą piaszczystą (najwyższe z obiektu NPK+obornik). Zastosowane nawożenie wpłynęło zarówno na zwiększenie plonowania, jak również na cechy ziarna, takie jak: masa 1000 ziaren, gęstość w stanie usypowym, twardość, zawartość białka ogółem, zawartość popiołu w porównaniu do ziarna pszenicy z obiektu bez nawożenia. Największą zawartością substancji białkowych cechowało się ziarno z uprawy na glebie piaszczystej, zwłaszcza nawożonej dodatkowo obornikiem i niższą dawką siarki (NPK+S1+obornik). Zastosowanie dodatkowego nawożenia siarką i obornikiem wpłynęło także na zwiększenie zawartości glutenu mokrego w ziarnie pszenicy w porównaniu do obiektów nawożonych NPK oraz bez nawożenia (obiekty kontrolne)
EN
The aim of the study was to evaluation the influence of soil type (sandy, loess, loamy) and diversified fertilization (NPK, S, manure) on the yielding and physicochemical properties of spring wheat Kandela variety. It was shown that the type of soil on which wheat was cultivated had a significant impact on its yielding and quality traits of the grain, i.e. a weight of 1000 grains, test weight, vitreousness, protein content and ash, and amylolytic activity. The highest yields of wheat grain were obtained from plots with loamy soil, in particular from plots fertilized with NPK + S1 + manure. Slightly lower yields of wheat grain were obtained from plots with loess soil (the highest with NPK fertilization), and the lowest on plots with sandy soil (the highest with NPK fertilization + manure). Applied fertilization influenced both the increase yielding and grain traits, such as: a weight of 1000 grains, test weight, hardness, total protein content, ash content compared to wheat grain from the plot without fertilization. The grain from cultivation on sandy soil was characterized by the highest content of protein substances, especially fertilized with additional manure and a lower dose of sulfur (NPK + S1 + manure). The use of additional fertilization with sulfur and manure also influenced the increase of wet gluten content in wheat grain in comparison to plots fertilized with NPK and without fertilization (control plots)
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
63
Numer
03
Opis fizyczny
s.28-32,tab.,bibliogr.
Twórcy
 • Zakład Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
autor
 • Zakład Żywienia Roślin i Nawożenia, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Puławy
autor
 • Zakład Technologii Zbóż, Wydział Nauk o Żywności, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Warszawa
Bibliografia
 • [1] Cacak-Pietrzak G. 2008. Wykorzystanie pszenicy w różnych gałęziach przemysłu spożywczego - wymagania technologiczne. Przegląd Zbożowo-Młynarski 52(11), 11-13.
 • [2] Cacak-Pietrzak G., A. Ceglińska, T. Haber, M. Lisiecki, A. Podleśna. 2004. Wpływ różnych poziomów nawożenia azotem i siarką na parametry jakościowe ziarna pszenicy. Przegląd Zbożowo-Młynarski 48(5), 28-30.
 • [3] Cacak-Pietrzak G., A. Ceglińska, J. Torba. 2005. Wartość przemiałowa ziarna wybranych odmian pszenicy z hodowli „Nasiona Kobierzyc”. Pam. Puławski 139, 27-38.
 • [4] Cacak-Pietrzak G., A. Sułek. 2007. Wpływ poziomu nawożenia azotem na plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej. Biuletyn IHAR, 245, 47-55.
 • [5] Dziki D., R. Różyło, J. Laskowski. 2011. Przemiał pszenicy i wpływ twardości ziarna na ten proces. Acta Agrophysica 18(1), 37-39.
 • [6] Jakubczyk T., T. Haber. 1983. Analiza zbóż i przetworów zbożowych. Wydawnictwo SGGW-AR, Warszawa.
 • [7] Jaskulski D., M. Piekarczyk, I. Jaskulska. 2011. Wpływ nawożenia dolistnego makro- i mikroelementami na plon i jakość technologiczną ziarna pszenicy ozimej w krótkotrwałej monokulturze. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 559, 97-104.
 • [8] Klikocka H., M. Cybulska. 2014. Sulphur and nitrogen fertilization of spring wheat. Mineral fertilization of spring wheat. Sarrbrucken, LAP Lambert Academic Publishing.
 • [9] Pecio A. 2014. Nawożenie zbóż jarych. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 37(11), 83-98.
 • [10] PN-R-74103: 1996. Ziarno zbóż - Pszenica zwyczajna.
 • [11] PN-EN ISO 20483: 2014-02. Ziarno zbóż i nasiona roślin strączkowych - Oznaczanie zawartości azotu i przeliczanie na białko - Metoda Kjeldahla.
 • [12] PN-EN ISO 21415-2: 2015. Pszenica i mąka pszenna - Ilość glutenu - Część 2: Oznaczanie glutenu mokrego i indeksu glutenu za pomocą urządzeń mechanicznych.
 • [13] PN-EN ISO 2171: 2010; Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie zawartości popiołu metodą spalania.
 • [14] PN-EN ISO 712: 2012. Ziarno zbóż i przetwory zbożowe - Oznaczanie wilgotności - Metoda odwoławcza.
 • [15] PN-ISO 3093: 2010. Pszenica, żyto i mąki uzyskane, pszenica durum i semolina - Oznaczanie liczby opadania metodą Hagberga-Pertena.
 • [16] Podleśna A. 2010. Wpływ siarki na jakość technologiczną ziarna pszenicy. Pam. Puławski 152, 199-213.
 • [17] Podleśna A., G. Cacak-Pietrzak, M. Sowiński. 2003. Reakcja pszenicy ozimej na nawożenie siarką w doświadczeniu polowym. Nawozy i Nawożenie 4, 169-179.
 • [18] Podleśna A., G. Cacak-Pietrzak. 2006. Kształtowanie plonu oraz parametrów przemiałowych i wypiekowych pszenicy jarej poprzez nawożenie azotem i siarką. Pam. Puławski 142, 381-392.
 • [19] Podleśna A., G. Cacak-Pietrzak. 2008. Effect of fertilization with sulfur on quality of winter wheat: a case study of nitrogen deprivation. In: Sulfur assimilation and abiotic stress in plant (N.A. Khan, S. Singh, S. Umar eds.). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 355-365.
 • [20] Podolska G., S. Stankowski, B. Podolski. 2005. Plonowanie i wartość technologiczna pszenicy ozimej w zależności od warunków glebowych. Pam. Puławski 139, 189-197.
 • [21] Sułek A. 2014. Wybrane elementy technologii pszenicy jarej uprawianej na cele młynarskie i piekarnicze. Studia i Raporty IUNG-PIB, zeszyt 41(15), 117-128.
 • [22] Sułek A., G. Podolska. 2008. Plonowanie i wartość technologiczna ziarna pszenicy jarej odmiany Nawra w zależności od dawki i terminu stosowania azotu. Acta Sci. Pol., Agricultura 7(1), 103-110.
 • [23] Wacławowicz R., D. Parylak, R. Śniady. 2005. Następczy wpływ nawożenia organicznego oraz mineralnego azotowego na plonowanie oraz wybrane cechy jakościowe ziarna pszenicy jarej. Pam. Puławski 139, 277-288.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2cedc299-ec18-4c9c-bc0a-e03f6b50e7cb
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.