PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 27 |
Tytuł artykułu

Instrumenty wsparcia biogospodarki w kontekście rozwoju województwa lubelskiego

Autorzy
Warianty tytułu
EN
Instruments supporting bioeconomy in the context of development of Lublin region
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i ocena instrumentów wsparcia biogospodarki w województwie lubelskim. Waga podjętego problemu wynika z faktu, że koncepcja ta wymieniana jest w dokumentach strategicznych jako kluczowy element rozwoju regionu, a także jako obszar jego inteligentnej specjalizacji. W opracowaniu zaprezentowano działania instytucji otoczenia biznesu, jednostek naukowych i badawczo-rozwojowych, szkół wyższych, ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, parków naukowo-technologicznych i klastrów w województwie lubelskim, które aktywnie uczestniczą w procesie wsparcia założeń biogospodarki. Materiał źródłowy stanowią dokumenty strategiczne województwa lubelskiego, a także raporty oraz informacje udostępniane przez przyjęte do analizy instytucje, w tym instytucje administracyjno-polityczne, jednostki naukowe, badawczo-rozwojowe, szkoły wyższe oraz instytucje otoczenia biznesu. Za mocną stronę regionu z punktu widzenia wsparcia rozwoju biogospodarki należy uznać kompetencje naukowe i technologiczne, kształtowane m.in. przez 97 uczelni i jednostek badawczo-rozwojowych. Istotną rolę w zakresie wspierania działań sieciowania współpracy nauki i biznesu oraz promocji innowacyjnych rozwiązań stworzonych w regionie odgrywa także funkcjonujący od 2015 roku Klaster Biotechnologiczny.
EN
The purpose of this paper is to identify and evaluate instruments supporting bioeconomy in Lublin region. The importance of the issue results from the fact that this concept is mentioned in strategic documents as a key element of regional development as well as its smart specialisation area. The study presents the activities of business environment institutions, scientific and research and development units, higher schools and centres for innovation and entrepreneurship, parks of science and technology, and clusters in Lublin region that actively participate in the process of supporting the assumptions of bio-economy. The source material consists of strategic documents of Lublin region as well as reports and information made available by the analysed institutions, including administrative and political institutions, scientific entities, research and development units, higher schools and business environment institutions. Scientific and engineering competences shaped, among other institutions, by ninety-seven academic units and research and development units, are a strong point of the region from the point of view of supporting the development of bioeconomy. The Biotechnology Cluster formed in 2015 has also played a significant role in supporting science and business networking as well as promoting innovative solutions created in the region.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
27
Opis fizyczny
s.55-63,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
autor
 • Katedra Ekonomii i Agrobiznesu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, Polska
Bibliografia
 • Adamowicz M., 2014. European concept of bioeconomy and its bearing on practical use. Economic and Regional Studies, 7(4): 5-21.
 • Audretsch D.B., Keilbach M., 2004. Entrepreneurship capital and economic performance. Regional Studies, 38(8): 949-959.
 • Baran A., Hajduk S., 2014. Wybrane aspekty wdrażania inteligentnych specjalizacji w polskich regionach. ss. 7-16. W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 15(8), cz. 1 – Wybrane problemy zarządzania rozwojem regionalnym; A. Piekutowska, E. Rollnik-Sadowska (red.), Łódź.
 • Bartoszczuk P., 2014. Perspektywy rozwoju biogospodarki, Zeszyty Naukowe WSH. Zarządzanie, 1: 357-364.
 • Bruijn P., Lagendijk A., 2005. Regional innovation systems in the Lisbon Strategy. European Planning Studies, 13(8): 1153-1172.
 • Bąkowski A., Marzewska M. (red.), 2015. Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2014, Poznań/Warszawa.
 • Chyłek E.K., Rzepecka M., 2011. Biogospodarka – konkurencyjność i zrównoważone wykorzystanie zasobów. Polish Journal of Agronomy, 7: 3-13.
 • Gołębiewski J., 2013. Zrównoważona biogospodarka – potencjał i czynniki rozwoju. Ekonomia dla przyszłości: odkrywać naturę i przyczyny zjawisk gospodarczych. IX Kongres Ekonomistów Polskich, PTE, Warszawa, 28-29.
 • Gołębiewski J., 2015. Instrumenty wsparcia badań i innowacji w zakresie biogospodarki w Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 17(6): 88-93.
 • Gralak K., 2015. Biogospodarka jako obszar inteligentnej specjalizacji regionalnej. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 14: 65-74.
 • Grosse T.G., 2007. Wybrane koncepcje teoretyczne i doświadczenia praktyczne dotyczące rozwoju regionów peryferyjnych. Studia Regionalne i Lokalne, 1(27): 27-49.
 • GUS, 2011. Szkoły wyższe i ich finanse w 2011 r., Warszawa.
 • GUS, 2015. Produkt Krajowy Brutto. Rachunki Regionalne, Warszawa.
 • Instytut Agrofizyki PAN, 2016. http://www.ipan.lublin.pl/pl/news/klaster-biotechnologiczny-rozpoczal-dzialalnosc [dostęp: 28.05.2016].
 • Kalbarczyk E., Woźniak E., Kalbarczyk R., 2015. Institutional support for bioeconomy in the wielkopolska region - initial research results. Economic and Regional Studies, 8(3): 31-50.
 • Komisja Europejska, 2010. Europe 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. Communication from the Commission. COM (2010) 2020 final.
 • Komisja Europejska, 2012. Innowacje na rzecz zrównoważonego wzrostu: Biogospodarka dla Europy. Komunikat z 13 lutego 2012 r. COM(2012) 60.
 • Maciejczak M., 2015. How to analyze bioeconomy? Roczniki Naukowe SERiA, 17(6): 179-184.
 • Maciejczak M., Hofreiter K., 2013. How to define bioeconomy? Roczniki Naukowe SERiA, 15(4): 243-248.
 • McCormick K., Willquist K., 2013. It’s the bioeconomy, stupid! An introduction to the world of bioenergy, Lund University, Lund. http://www.lth.se/lu_biofuels/bioenergyschoolbook/.
 • Ministerstwo Gospodarki, 2013. Kierunki rozwoju klastrów w Polsce. Departament Rozwoju Gospodarki, Warszawa, 2013.
 • Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2014. Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020, Warszawa.
 • Pajewski T., 2014. Biogospodarka jako strategiczny element zrównoważonego rolnictwa. Roczniki Naukowe SERiA, 16(5): 179-184.
 • Plawgo B., Klimczak T., Czyż P., Boguszewski R. Kowalczyk A., 2013.
 • Regionalne systemy innowacji w Polsce – Raport z badań, PARP, Warszawa, ss. 51-61.
 • Rozporządzenie Rady (UE) nr 560/2014 z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, Dz. Urz. UE z 7.6.2014, L 169/130.
 • Skorwider-Namiotko J., 2015. Level of development of bioeconomy in Poland according to the regional approach - measurement trial. Economic and Regional Studies, 8(1): 55-72.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014a. Regionalna strategia innowacji województwa lubelskiego do roku 2020, Lublin.
 • Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, 2014b. Strategia Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030), Lublin
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2caec49b-be7a-41b7-b254-8b2dcb7cea3f
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.