PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Czasopismo

2013 | 66 | 1 |

Tytuł artykułu

Effect of organic media on growth and development of patiola F1 horned violet (Viola cornuta L.)

Treść / Zawartość

Warianty tytułu

PL
Wpływ podłoży organicznych na wzrost i rozwój fiołka rogatego (Viola cornuta L.) z grupy Patiola

Języki publikacji

EN

Abstrakty

EN
The specificity of horticultural production makes it possible to use substrates based on compost from municipal and industrial waste, particularly in the cultivation of ornamental plants. Experiments were conducted in the years 2005–2007. Six horned violet cultivars (Viola cornuta L.) from Patiola F1 group and four substrates were used in them: I – sphagnum peat; II – substrate from peat and compost 1 (1:1 v/v); III – substrate from peat and compost 2 (1:1 v/v); IV – coconut fibre. Compost 1 was prepared using municipal sewage sludge (35%), potato pulp (35%) and straw (30%). Compost 2 was prepared using municipal sewage sludge (35%), potato pulp (35%) and sawdust (30%). Composts after 10 months of composting were used in the research. The addition of municipal sewage sludge composts did not cause observable adverse changes in plants grown. Composts made from municipal sewage sludge are rich in nutrients. Plants that are grown in substrates with the addition of composts and in a peat substrate grow and develop properly without the necessity of introducing top dressing.
PL
Specyfika produkcji ogrodniczej stwarza możliwości wykorzystania podłoży na bazie kompostów z odpadów komunalnych i przemysłowych, szczególnie w uprawie roślin ozdobnych. W latach 2005–2007 przeprowadzono doświadczenia z sześcioma odmianami fiołka rogatego z grupy Patiola F1. Zastosowano 4 podłoża: I – podłoże z odkwaszonego torfu wysokiego, II – włókno kokosowe III – podłoże z torfu i kompostu 1 (1:1 v/v), IV– podłoże z torfu i kompostu 2 (1:1 v/v). Kompost 1 sporządzono z komunalnego osadu ściekowego (35%), wycierki ziemniaczanej (35%) i słomy (30%). Kompost 2 sporządzono z komunalnego osadu ściekowego (35%), wycierki ziemniaczanej (35%) i trocin (30%). Do badań użyto kompostów po 10 miesiącach kompostowania. Dodatek kompostów z komunalnego osadu ściekowego nie powodował niekorzystnych, widocznych zmian na uprawianych roślinach. Komposty sporządzone z komunalnego osadu ściekowego są zasobne w składniki pokarmowe. Rośliny uprawiane w podłożach z dodatkiem kompostów oraz w podłożu torfowym rosną i rozwijają się prawidłowo bez konieczności wprowadzania nawożenia pogłównego.

Słowa kluczowe

Wydawca

-

Czasopismo

Rocznik

Tom

66

Numer

1

Opis fizyczny

p.95-103,fig.,ref.

Twórcy

autor
 • Laboratory of Ornamental Plants, Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland
 • Laboratory of Ornamental Plants, Department of Horticulture, West Pomeranian University of Technology in Szczecin, Papieza Pawla VI 3, 71-459 Szczecin, Poland

Bibliografia

 • Andre F., Guerrero C., Beltaro J., Brito. J. 2002. Comparative study of Pelargonium sp. grown in sewage sludge and peat mixtures. Acta Hort. 573: 63–69.
 • Cabrera R.I. 2003. Growth, quality and nutrient responses of Azalea hybrids to salinity. Acta Hort. 609: 241–245.
 • Ciećko Z., Harnisz M. 2002. Wpływ kompostów z osadów ściekowych na zawartość potasu, wapnia i magnezu w wybranych roślinach uprawnych. / Influence of sewage sludge compost for the content of potassium, calcium and magnesium in selected crops. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 77–86. (in Polish)
 • Czajka E., Szczepaniak S. 2006. Wzrost kocanek włochatych uprawianych w doniczkach w zależności od rodzaju podłoża. / Growth of licorice plants cultivated in pots, depending on the substrate. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 510: 97–104. (in Polish)
 • Czyżyk F., Kozdraś M., Sieradzki T. 2002. Wartość nawozowa kompostów z osadów ściekowych i słomy. / Fertilizer value of sewage sludge compost and straw. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484, 117–124: (in Polish)
 • Dobrowolska A. 2010. Influence of the medium with addition of cocoa husk on the production of seedlings of selected species and cultivar of bedding plants. Ecol. Chem. Eng. A 17 (9): 1089–1094.
 • Dobrowolska A., Klessa M., Placek M. 2007. Ocena przydatności podłoży z dodatkiem kompostu z komunalnego osadu ściekowego w uprawie dwóch gatunków z rodzaju Impatiens. Cz. I. Cechy wegetatywne. / Evaluation of the usefulness of substrates with compost from municipal sewage sludge in the cultivation of two species of the genus Impatiens. Part I. The vegetative features. Folia Univ. Agricul. Stetinensis, Agric. Aliment. Pisc. Zootech. 259 (4): 35–40. (in Polish)
 • Jaleel C.A., Sankar B., Sridharan R. Panneerselvam R. 2008. Soil salinity alters growth, chlorophyll content and secondary metabolite accumulation in Catharanthus roseus. Turk. J. Biol. 32, 79–93.
 • Janicka D., Dobrowolska A. 2007. Ocena przydatności torfu i włókna kokosowego w produkcji rozsady bratka ogrodowego z grup Delta i Samba. / Evaluation of use of peat and coconut fibre in production of seedling of Delta and Samba pansy. Folia Univ. Agric. Stetin. Aliment. Pisc. Zootech. 257 (3): 75–80. (in Polish)
 • Kiepas-Kokot A., Zabłocki Z. 2002. Zmienność zawartości makroelementów i metali ciężkich w osadach ściekowych z oczyszczalni w fabryce kabli ,,Załom” w Szczecinie. / Variability of macroelement and heavy metal contents in sewage sludge from sewage treatment plant in „Zalom” cable factory in Szczecin. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 249–254. (in Polish)
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 1999. Zmiany chemiczne zachodzące w kompostach z osadów ściekowych podczas ich fermentacji. Cz. II. Zmiany zawartości form przyswajalnych fosforu i potasu oraz rozpuszczalnych w 0,5 mol × dm-3 HC magnezu i wapnia. / The chemical changes in composts of sewage sludge during fermentation. Part II. Changes in the content of available forms of phosphorus, potassium and soluble in 0.5 mol × dm-3 HC magnesium and calcium. Fol. Univ. Agric. Stetin 1999 Agricultura, 7: 189–193. (in Polish).
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000 a. Wartość nawozowa komunalnych osadów ściekowych. / The fertilizer value of municipal sewage sludge. Wyd. AR w Szczecinie: 5–15. (in Polish)
 • Krzywy E., Wołoszyk Cz., Iżewska A. 2000 b. Ocena przydatności do nawożenia kompostów z osadów ściekowych z oczyszczalni komunalnych. Cz. I. Plonowanie rekultywacyjnej mieszanki traw w uprawie polowej. / Assessment of suitability of municipal sewage sludge-based composts for fertilization. Part I. Yield of a mixture of reclamation grasses in field cultivation. Fol. Univ. Agric. Stetin. 211, Agricultura, 84: 199–204. (in Polish)
 • Krzywy E., Krzywy J. 2003. Skład chemiczny odpadów ziemniaczanych i osadów ściekowych w aspekcie możliwości wykorzystania ich do celów nawozowych. / The chemical composition of potato waste and sewage sludge in terms of the possibility of using them for fertilizer. Zesz. Probl. Post. Nauk. Rol. 294: 233–239. (in Polish).
 • Lazcano C., Dominguez J. 2010. Effect of vermicomost as a potting amendment of two commercially-grown ornamental plant species. Span. J. Agric. Res. 8 (4): 1260–1270.
 • Siuta J., Wasiak G. 2001. Zasady wykorzystania osadów ściekowych na cele nieprzemysłowe (przyrodnicze). [In: Przyrodnicze użytkowanie osadów ściekowych]. Materiały z IV Konferencji. Bydgoszcz. 4–6 czerwiec, 13–42. (in Polish)
 • Startek L., Janicka D., Salachna P. 2004 a. Wpływ podłoży i nawożenia na cechy morfologiczne i walory dekoracyjne odmian bratka ogrodowego (Viola x wittrockiana Gams.) z grupy Collosus. Część I. Wzrost, pokrój i indeks zazielenienia roślin. / Impact of media and fertilization on morphological traits and decorative value of garden pansy varieties (Viola x wittrockiana Gams.) from Colossus Group. Part I. Growth, habit and greening index. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura, 234 (93): 371–376. (in Polish)
 • Startek L., Janicka D., Salachna P. 2004 b. Wpływ podłoży i nawożenia na cechy morfologiczne i walory dekoracyjne odmian bratka ogrodowego (Viola x wittrockiana Gams.) z grupy Collosus. Część II. Liście i kwiaty. / Impact of media and fertilization on morphological traits and decorative value of garden pansy varieties (Viola x wittrockiana Gams.) from Colossus Group. Part II. Leaves and flowers. Folia Univ. Agric. Stetin. Agricultura, 234 (93): 377–382. (in Polish)
 • Startek L., Janicka D., Dobrowolska A., Placek M. 2006. Wpływ rodzaju podłoża na dynamikę wschodów i czas trwania fazy wegetatywnej bratka ogrodowego z grup Carrera i Butterfly. / Influence of substrate on the dynamics of germination and the duration of the vegetative stage of garden pansy Carrera groups and Butterfly. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 510: 601–608. (in Polish)
 • Vabrit S., Uurman K., Põldma P., Jõepera K. 2007. Ornamental quality of Bidens feruifolia ‘Golden Star’ pot plants depended of composted sewage sludge as a component of growing media. Acta Hort. 755, 367–372.
 • Zawadzińska A., Janicka D. 2007. Effects of compost media on growth and flowering of parviflorous garden Pansy (Viola x wittrockiana Gams.). Part I. Plant growth and conformation. Acta Agrobot. 60 (2), 161–166.
 • Zawadzińska A., Klessa M. 2007. Wpływ kompostów z komunalnego osadu ściekowego i wycierki ziemniaczanej na wzrost i kwitnienie pelargonii rabatowej (Pelargonium x Hortorum Bailey). / Influence of composts from municipal sewage sludge and potato pulp on growth and flowering of pelargonium (Pelargonium x Hortorum Bailey). Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 518: 209–217. (in Polish)

Uwagi

PL
Rekord w opracowaniu

Typ dokumentu

Bibliografia

Identyfikatory

Identyfikator YADDA

bwmeta1.element.agro-2cad118d-c6a8-42ab-a2ff-296a5a6ef29b
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.