PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2015 | 14 | 4 |
Tytuł artykułu

Yield and quality of potato tubers fertilized with undersown crops in an integrated and organic production system

Treść / Zawartość
Warianty tytułu
PL
Plon i jakość bulw ziemniaka nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji
Języki publikacji
EN
Abstrakty
EN
The yield and chemical composition of potato tubers is significantly diversified by fertilization with undersown crops and by the production system. The study presents research results from the years 2007-2010 whose aim is comparison of the yield and quality of potato tubers fertilized with undersown crops in an integrated and organic production system. Two factors were studied in the experiment: I – fertilization with an undersown crop: control (without fertilization with an undersown crop), manure, undersown crop – the biomassis ploughed in autumn (serradella, annual ryegrass), undersown crop – biomass left until spring in the form of mulch (serradella, annual ryegrass), II – production system: integrated and organic. Undersown crops were incorporated into spring triticale cultivated for grain. In the first year after applying undersown crops, edible potatoes were cultivated. While harvesting potato tubers, total and marketable yields were determined. In the collected tuber samples, the content of the following was determined: starch, vitamin C and true protein. Significantly, the highest yields of potato tubers were obtained from the plot fertilized with serradella in the form of mulch. Higher yields of potato tubers were obtained in an integrated than in an organic production system. Vitamin C content in potato tubers was significantly diversified by fertilization with an undersown crop, by the production system and their interaction. Significantly, the highest content of true protein was observed in potato tubers fertilized with serradella both ploughed in autumn, and left until spring in the form of mulch. Production system diversified the yield and chemical composition of potato tubers. The highest starch content was characteristic of potato tubers fertilized with annual ryegrass left until spring in the form of mulch, the highest vitamin C content was found in potato tubers fertilized with undersown crops left until spring in the form of mulch, and the highest true protein content in potato tubers fertilized with serradella both ploughed in autumn and left until spring in the form of mulch. Fertilization with serradella, both ploughed in autumn and left until spring in the form of mulch, fully substitutes manure in an integrated production system of potato.
PL
Plon i skład chemiczny bulw ziemniaka jest istotnie różnicowany przez nawożenie wsiewkami międzyplonowymi i system produkcji. W pracy przedstawiono wyniki badań z lat 2007-2010, mające na celu porównanie plonowania i jakości bulw ziemniaka jadalnego nawożonego wsiewkami międzyplonowymi w integrowanym i ekologicznym systemie produkcji. W doświadczeniu badano dwa czynniki: I – nawożenie wsiewką międzyplonową: obiekt kontrolny (bez nawożenia wsiewką międzyplonową), obornik, wsiewka – biomasa przyorana jesienią (seradela, życica westerwoldzka), wsiewka – biomasa pozostawiona do wiosny w formie mulczu (seradela, życica westerwoldzka); II – system produkcji: integrowany, ekologiczny. Wsiewki międzyplonowe wsiewano w pszenżyto jare uprawiane na ziarno. W pierwszym roku po zastosowaniu wsiewek międzyplonowych uprawiano ziemniaki jadalne. Podczas zbioru bulw ziemniaka określono plon ogólny i handlowy. W pobranych próbach bulw oznaczono zawartość: skrobi, witaminy C i białka właściwego. Istotnie największe plony bulw ziemniaka otrzymano z obiektu nawożonego seradelą w formie mulczu. Większe plony bulw ziemniaka otrzymano w integrowanym niż w ekologicznym systemie produkcji. Zawartość witaminy C w bulwach ziemniaka była istotnie różnicowana przez nawożenie wsiewką międzyplonową, system produkcji i ich współdziałanie. Istotnie najwyższą zawartość białka właściwego odnotowano w bulwach ziemniaka nawożonego seradelą zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu. System produkcji różnicował plon i skład chemiczny bulw ziemniaka. Najwyższą zawartością skrobi charakteryzowały się bulwy ziemniaka nawożone życicą westerwoldzką pozostawioną do wiosny w formie mulczu, witaminy C – bulwy ziemniaka nawożone wsiewkami międzyplonowymi pozostawionymi do wiosny w formie mulczu, a białka właściwego – bulwy ziemniaka nawożone seradelą zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu. Nawożenie seradelą, zarówno przyoraną jesienią, jak i pozostawioną do wiosny w formie mulczu, w pełni zastępuje obornik w integrowanym systemie produkcji ziemniaka.
Słowa kluczowe
Wydawca
-
Rocznik
Tom
14
Numer
4
Opis fizyczny
p.39-48,ref.
Twórcy
 • Department of Agronomy of Siedlce, University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
autor
 • Department of Agronomy of Siedlce, University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
 • Department of Agronomy of Siedlce, University of Natural Sciences and Humanities, B. Prusa 14, 08-110 Siedlce, Poland
Bibliografia
 • Boligłowa, E., Gleń, K. (2003). Yielding and quality of potato tubers depending on the kind of organic fertilization and tillage method. EJPAU6(1), www.ejpau.media.pl.
 • Duer, I., Jończyk, K. (1998). Nawożenie pod ziemniak uprawiany w gospodarstwach ekologicznych. Frag. Agron., 1(57), 85-95.
 • Dzienia, S., Szarek, P., Pużyński, S. (2004). Plonowanie i jakość bulw ziemniaka w zależności od systemu uprawy roli i nawożenia organicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 500, 235-242.
 • Fjelkner-Moding, S., Bengtsson, H., Nystrőm, S., Stegmark, R. (2000). The influence of organic and integrated production on nutritional, sensory and agricultural aspects of vegetable raw materials for food production. Acta Agric. Scand., Sec. B, 50(3), 102-113.
 • Hagman, J.E., Märtensson, A., Grandin, U. (2008). Cultivation practices and potato cultivars suitable for organic production. Pot. Res., 52, 319-330.
 • Hamouz, K., Lachman, J., Dvořǎk, P., Pivec, V. (2005). The effect of ecological growing on the potatoes yielding and quality. Plant, Soil and Env., 51, 397-402.
 • Hamouz, K., Lachman, J., Dvořǎk, P., Duskova, O., Cizek, M. (2007). Effect of conditions of locality, variety and fertilization on the content of ascorbic acid in potato tubers. Plant, Soil and Env., 53, 252-257.
 • Jansen, G., Flamme, W., Shűller, K., Vandrey, M. (2001). Tuber and starch quality of wild and cultivated potato species and cultivars. Pot. Res., 44, 137-146.
 • Kołodziejczyk, M., Szmigiel, A., Kiełbasa, S. (2007). Plonowanie oraz skład chemiczny bulw ziemniaka w warunkach zróżnicowanego nawożenia. Frag. Agron., 2(94), 142-150.
 • Krełowska-Kułas, M. (1993). Badania jakości produktów spożywczych. PWE Warszawa.
 • Leszczyński, W. (2000). Jakość ziemniaka konsumpcyjnego. Żywność, Nauka, Technologia, Jakość, 4(25), 5-27.
 • Makaraviciute, A. (2003). Effect of organic and mineral fertilizers on the field and quality of different potato varieties. Agron. Res., 1, 197-209.
 • Mauromicale, G., Signorelli, P., Lerna, A., Foti, S. (2003). Effects of intraspecificc competition on yield of early potato grown in Mediterranean environment. Amer. Jour. Pot. Res., 80, 281-288.
 • Nowak, G. (1982). Przemiany roślinnej materii organicznej znakowanej izotopem C14 w glebach intensywnie nawożonych. Zesz. Nauk ART Olsztyn. Rolnictwo, 35, 3-57.
 • Płaza, A., Ceglarek, F. (2009). The influence of undersown crops and straw biomass on yield and nutritional value of potato tubers. J. Cent. Eur. Agric., 10(4), 397-404.
 • Reust, W., Neyroud, J.A., Dutoid, J.P. (1999). Potato fertilization in integrated farming system. 14th Triennial Conference of the European Association for Potato Research. Sorento, Italy, 02-07.05.1999, 259-260.
 • Roztropowicz, S., Czerko, Z., Głuska, A., Goliszewski, W., Gruczek, T., Lis, B., Lutomirska, B., Nowacki, W., Rykaszewska, K., Sowa-Niedziałkowska, G., Szutkowska, M., Wierzbicka-Bujalkowska, B., Zarzyńska, K., Zgórska, K. (1999). Metodyka obserwacji, pomiarów i pobierania prób w agrotechnicznych doświadczeniach z ziemniakiem. Wyd. IHAR Oddz. Jadwisin.
 • Rudella, C.A., Davenport, J.R., Evans, R.G., Hattendorf, M.J., Alva, A.K., Boydston, R.A. (2005). Relating potato yield and quality to field scale variability in soil characteristics. Amer. J. Pot. Res., 79(5), 317-323.
 • Rutkowska, U. (1981). Wybrane metody badania składu i wartości odżywczej żywności. PZWL Warszawa.
 • Sadowski, J. (1992). Porównanie efektywności obornika, słomy, nawozów zielonych i biohumusu w uprawie ziemniaka. Mat. konf. nauk. Produkcyjne skutki zmniejszenia nakładów na agrotechnikę roślin uprawnych, ART Olsztyn, 25-26.03.1992, 216-222.
 • Sawicka, B., Kuś, J. (2002). Zmienność składu chemicznego bulw ziemniaka w warunkach ekologicznego i integrowanego systemu produkcji. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 489, 273-282.
 • Sawicka, B., Barbaś, P., Kuś, J. (2007). Variability of potato yield and structure in organic and integrated crop production systems. EJPAU 10(1), www.ejpau.media.pl.
 • Smith, O. (2007). Potato quality. Amer. J. Pot. Res., 28, 732-737.
 • Spiertz, J.H.J., Haverkort, A.J., Vereijken, P.H. (1996). Environmetally safe and consumer friendly potato production in The Netherlands. 1. Development of ecologically sound production systems. Pot. Res., 39, 371-378.
 • Warman, P.R., Havard, K.A. (1998). Yield, vitamin and mineral contents of organically and conventionally grown potatoes and seed corn. Agric. Ecos. and Envir., 68, 207-216.
 • Weber, L., Putz, B. (1999). Vitamin C content in potato. Proceeding of 14thTriennal Conference of the European Association for Potato Research. Sorrento, Italy, 02-07.05.1999, 230-231.
 • Wiater, J. (2002). Wpływ współdziałania niektórych odpadów z roślinami motylkowatymi na ilość i jakość białka ziemniaka. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 484, 743-752.
 • Zarzyńska, K., Wroniak, J. (2008). Różnice w składzie chemicznym bulw ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym w zróżnicowanych warunkach klimatyczno-glebowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol., 530, 249-257.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2c8a0232-e78a-44d8-ace4-150bb8467d71
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.