PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2016 | 35 | 3 |
Tytuł artykułu

Nowe dane o rozmieszczeniu rzadkich gatunków kusakowatych (Coleoptera: Staphylinidae) w południowej Polsce

Autorzy
Warianty tytułu
EN
New data on the distribution of rare rove-beetles (Coleoptera: Staphylinidae) in Southern Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
EN
New data on the distribution of 14 rare rove-beetle species belonging to 7 subfamilies in Southern Poland are presented. The most interesting are: Omalium septentrionis, O. strigicolle (Omaliinae), Scaphisoma inopinatum (Scaphidiinae), Thinodromus hirticollis (Oxytelinae), and Xantholinus procerus (Staphylininae).
Wydawca
-
Rocznik
Tom
35
Numer
3
Opis fizyczny
s.137-146,bibliogr.
Twórcy
autor
 • Zakład Ochrony Lasu, Entomologii i Klimatologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Al.29 Listopada 46, 31-425 Kraków
Bibliografia
 • ANLAŞ S. 2009: Distributional checklist of the Staphylinidae (Coleoptera) of Turkey, with new and additional records. Linzer Biologische Beitrage, 41: 215-342.
 • BORDONI A. 2010: Catalogue of the Staphylinidae of Cyprus and Asia Minor (Coleoptera). Fragm. Entomol., 42: 35-348.
 • BORDONI A. 2014 (2013): New data on the Palaearctic Xantholinini. 8. New records and illustrations on some species (Coleoptera: Staphylinidae). Onychium, 10: 56-67.
 • BOROWSKI J. 2001: Próba waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie chrząszczy (Coleoptera) związanych z nadrzewnymi grzybami (ss. 287-317). [W:] SZUJECKI A. (red.): Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 410 ss.
 • BOROWSKI J. 2007: Waloryzacja drzewostanów Gór Świętokrzyskich przy wykorzystaniu mycetobiontycznych chrząszczy grzybów nadrzewnych (ss. 119-147). [W:] BOROWSKI J., MAZUR S. (red.): Waloryzacja ekosystemów leśnych Gór Świętokrzyskich metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 236 ss.
 • BOROWSKI J., BYK A., ŁĘGOWSKI D. 2005: Lathridius pseudominutus (STRAND) – chrząszcz nowy dla fauny Polski oraz inne interesujące chrząszcze (Coleoptera) odłowione w okolicach Kwisna na Pojezierzu Pomorskim. Wiadomości Entomologiczne, 24: 44-45.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1978: Chrząszcze – Coleoptera. Histeroidea i Staphylinoidea prócz Staphylinidae. Katalog Fauny Polski, XXIII, 5: 1-356.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1979: Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 1. Katalog Fauny Polski, XXIII, 6: 1-309.
 • BURAKOWSKI B., MROCZKOWSKI M., STEFAŃSKA J. 1980: Chrząszcze – Coleoptera. Kusakowate – Staphylinidae, część 2. Katalog Fauny Polski, XXIII, 7: 1-271.
 • BYK A. 2001: Próba waloryzacji drzewostanów starszych klas wieku Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgrupowań chrząszczy (Coleoptera) związanych z rozkładającym się drewnem leżących pni i pniaków (ss. 369-393). [W:] SZUJECKI A. (red.): Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 410 ss.
 • GUTOWSKI J.M., KUBISZ D., SUĆKO K., ZUB K. 2010: Sukcesja saproksylicznych chrząszczy (Coleoptera) na powierzchniach pohuraganowych w drzewostanach sosnowych Puszczy Piskiej. Leśne Prace Badawcze, 71: 279-298.
 • GUTOWSKI J. M., RUTA R. 2004: Waloryzacja przyrodnicza gminy Tuczno (Pojezierze Zachodniopomorskie) w oparciu o wyniki wstępnych badań nad chrząszczami (Insecta: Coleoptera). Nowy Pam. Fizjogr., 3: 27-60.
 • KOCH K. 1989: Die Käfer Mitteleuropas. Ökologie, Bd. 1. Goecke & Evers, Krefeld, 440 pp.
 • KOMOSIŃSKI K. 2004: Porównanie struktury jakościowej i ilościowej chrząszczy nekrofilnych (Insecta, Coleoptera) Olsztyna i terenów niezurbanizowanych Pojezierza Mazurskiego (ss. 199-212). [W:] INDYKIEWICZ P., BARCZAK T. (red.): Fauna miast Europy Środkowej 21. wieku. Wyd. LOGO, Bydgoszcz, ss. 584.
 • KONIECZNA K., CZERNIAKOWSKI Z. 2010: Drapieżne kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) w wybranych biotopach południowo-wschodniej Polski. Postępy w Ochronie Roślin, 50: 1499-1503.
 • KUBISZ D., KUBASIK W. 2000: Nowe dla fauny Polski gatunki owadów (Insecta) opublikowane w latach 1990-1999 w „Wiadomościach Entomologicznych”. Wiadomości Entomologiczne, 19: 37-50.
 • KUBISZ D., MELKE A. 1994 (1993): Rzadkie i nowe dla fauny Polski kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae). Część I: Piestinae, Phloeobiinae, Proteininae, Omaliinae, Oxytelinae, Paederinae, Xantholininae. Wiadomości Entomologiczne, 12: 235-242.
 • KUBISZ D., MELKE A. 1996: Der Erkenntnisszustand über die Kurzflüglerfauna (Coleoptera, Staphylinidae) von Bellinchen an der Oder (Nord-West Polen). Acta Entomologica Silesiana, 3: 16-26.
 • KUBISZ D., PAWŁOWSKI J. 1998: Suplement do znajomości chrząszczy (Coleoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego i jego otuliny (w 145 rocznicę rozpoczęcia inwentaryzacji faunistycznej w Ojcowie). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. W. Szafera, 11-12: 293-323.
 • LÖBL I., SMETANA A. 2004: Catalogue of Palaeartctic Coleoptera. Volume 2. Hydrophiloidea – Histeroidea – Staphylinoidea. Apollo Books, Stenstrup. 942 pp.
 • MAZUR A. 1991: Nowe stanowiska rzadkich chrząszczy z podrodziny Staphylininae (Coleoptera, Staphylinidae) na terenie Polski. Wiadomości Entomologiczne, 10: 69-73.
 • MELKE A. 1999: Nowe dane o rozmieszczeniu przedstawicieli rodzaju Omalium GRAVENHORST (Coleoptera: Staphylinidae) w Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 18: 5-7.
 • MELKE A., GRZYWOCZ J. 2002: Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) odłowione w rezerwacie kserotermicznym „Gipsowa Góra” na Górnym Śląsku. Roczniki Naukowe PTOP „Salamandra”, 6: 49-56.
 • MELKE A., MACIEJEWSKI K.H. 1999: Badania nad chrząszczami (Coleoptera) Puszczy Boreckiej. Część V. Kusakowate (Staphylinidae). Wiadomości Entomologiczne, 18: 143-151.
 • MERKL O., MAKRANCZY G., NÉMETH T., PODLUSSÁNY A., SZÉL G. 2011: Further data to the beetle fauna of Maramureş, Romania (Coleoptera). Studia Univ. “Vasile GOLDIŞ”, Seria Ştiinţele Vieţii, 21: 861-876.
 • PAŚNIK G. 1998: Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) Beskidu Małego. Roczniki Muzeum Górnośląskiego, Przyroda, 15: 57-78.
 • PAWŁOWSKI J., MAZUR M., MŁYNARSKI J.K., STEBNICKA Z., SZEPTYCKI A., SZYMCZAKOWSKI W. 1994: Chrząszcze (Coleoptera) Ojcowskiego Parku Narodowego i terenów ościennych. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. W. Szafera.
 • RENNER K., MESSUTAT J. 2007: Untersuchungen zur Käferfauna der Umgebung von Skwierzyna im westlichen Polen (Wielkopolska). Coleo, 8: 16-20.
 • RUTA R. 2007: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) kserotermicznych wzgórz Byszewickich w Dolinie Noteci. Nowy Pamiętnik Fizjograficzny, 5: 49-107.
 • RUTA R., MELKE A. 2002: Chrząszcze (Insecta: Coleoptera) rezerwatu „Kuźnik” koło Piły. Roczniki Naukowe PTOP „Salamandra”, 6: 57-101.
 • SALMONOWICZ A. 2001: Nowe gatunki chrząszczy kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) dla Pojezierza Mazurskiego. [W:] Drugie Sympozjum Staphylinidae, Poznań – Jeziory 1, ss. 24-26.
 • SCHÜLKE M. 1997: Studien zur Systematik und Faunistik der Gattung Tachyporus GRAVENHORST. Teil 5: Zur Kenntnis der westpaläarktischen Arten der Tachyporus atriceps STEPHENS, 1832 – Gruppe (Coleoptera: Staphylinidae). Koleopterologische Rundschau, 67: 131-158.
 • SIENKIEWICZ P., STANIEC B. 2006: Nowe dane o występowaniu gatunków z rodzaju Dyschirius BON. (Coleoptera: Carabidae) w środkowo-wschodniej Polsce z uwzględnieniem związanych z nimi kusakowatych z rodzaju Bledius LEACH (Coleoptera: Staphylinidae). Wiadomości Entomologiczne, 25: 69-78.
 • SŁABIKOWSKI A. 2006: Dane o występowaniu przedstawicieli Staphylinidae (Coleoptera) na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Biuletyn Częstochowskiego Koła Naukowego, 4: 3-7.
 • SMOLEŃSKI M. 1996 (1995): Kolekcja M. KŁAPACZA – Coleoptera – Staphylinidae. Część I. Wiadomości Entomologiczne, 14: 203-208.
 • SMOLEŃSKI M. 1996a: Kolekcja M. KŁAPACZA – Coleoptera – Staphylinidae. Część II. Wiadomości Entomologiczne, 15: 13-21.
 • SMOLEŃSKI M., SZUJECKI A. 2001: Waloryzacja lasów Puszczy Białowieskiej na podstawie struktury zgrupowań Staphylinidae (Coleoptera) (ss. 105-176). [W:] SZUJECKI A. (red.): Próba szacunkowej waloryzacji lasów Puszczy Białowieskiej metodą zooindykacyjną. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 410 ss.
 • STANIEC B. 1991: Rzadkie Staphylinidae (Coleoptera) ze wschodniej Polski. Wiadomości Entomologiczne, 10: 207-213.
 • STANIEC B. 1993: Morphology of the preimaginal instars of Platystethus cornutus (GRAVENHORST, 1802) (Coleoptera, Staphylinidae) with remarks on its bionomics and ecology. Polskie Pismo Entomologiczne, 62: 13-23.
 • STANIEC B. 1994: Materiały do poznania kusakowatych (Coleoptera, Staphylinidae) Wyżyny Lubelskiej. Część I. Wiadomości Entomologiczne, 13: 95-99.
 • STANIEC B. 1996: Kusakowate (Coleoptera, Staphylinidae) nowe dla Roztocza. Wiadomości Entomologiczne, 15: 55-56.
 • STANIEC B. 2001: Występowanie gatunków z rodzaju Bledius (LEACH) (Coleoptera: Staphylinidae) w środkowo-wschodniej Polsce oraz uwagi o ich cyklu życiowym i preferencjach środowiskowych. Wiadomości Entomologiczne, 20: 17-28.
 • STANIEC B. 2003: Nowe dane o występowaniu niektórych Staphylinidae (Coleoptera) we wschodniej Polsce. Wiadomości Entomologiczne, 22: 25-32.
 • STANIEC B., ZAGAJA M. 2008: Rove-beetles (Coleoptera, Staphylinidae) of ant nests of the vicinities of Leżajsk. Annales UMCS, C, 63: 111-127.
 • STANOCH-PODBYLSKA M., NOWOSAD A. 2001: Materiały do znajomości chrząszczy kusakowatych (Staphylinidae, Coleoptera) Wielkopolskiego Parku Narodowego (Rejon badawczy: Mosina, Niwka, Sowiniec). [W:] Drugie Sympozjum Staphylinidae, Poznań – Jeziory 1, ss. 29-30.
 • SZUJECKI A. 1976: Kusakowate – Staphylinidae, wydłużaki – Xantholininae. Klucze do oznaczania owadów Polski, XIX, 24d: 1-43.
 • SZUJECKI A. 1996: Kusakowate (Coleoptera: Staphylinidae) Bieszczadów Zachodnich. Fundacja „Rozwój SGGW”, Warszawa, ss. 224.
 • WOJAS T. 2010: Materiały do poznania chrząszczy (Insecta: Coleoptera) torfowisk i młak Tatr Polskich. Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, 29: 49-75.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2c899d7e-ca69-4004-b25f-d44012436038
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.