PL EN


Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
2008 | 02 |
Tytuł artykułu

Systemy produkcji rolniczej w Polsce

Autorzy
Treść / Zawartość
Warianty tytułu
EN
Agricultural productions systems in Poland
Języki publikacji
PL
Abstrakty
PL
Przedstawiono niektóre wyniki studiów własnych oraz badań terenowych i modelowych IBMER dotyczących przechodzenia gospodarstw rolnych od ekstensywnych i intensywnych konwencjonalnych systemów organizacyjnych działalności produkcyjnej do zrównoważonych systemów produkcji rolniczej integrowanych ze środowiskiem obszarów wiejskich. Taka ewolucyjna restrukturyzacja będzie obejmować prawie wszystkie towarowe gospodarstwa rolnicze objęte zobowiązaniami wynikającymi z dyrektyw Unii Europejskiej (UE) i wymagań realizacyjnych Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). Głównym celem organizacyjnej, technologicznej i ekologicznej przemian w działalności rozwojowych gospodarstw rolniczych jest i będzie pozyskiwanie coraz bardziej bezpiecznych (zdrowych) surowców i przetworów żywnościowych w warunkach coraz lepszego poszanowania energii i środowiska na obszarach wiejskich. Krytycznie oceniono rozwój rolniczej produkcji ekologicznej metodami organicznymi, czyli bez użycia wszelkich agrochemikaliów. Wskazywano na potrzebę praktycznego wykorzystywania zdobyczy postępu chemizacyjnego i biologicznego, a w tym organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO). Zalecano rozwijanie metodami informacyjnymi precyzyjnej produkcji zrównoważonej i ekologicznej przy wykorzystywaniu nowoczesnych środków technicznych nowych generacji. Dokonano oceny dotychczasowych standardów i sposobów kontroli wprowadzania na rynek bezpiecznej żywności. Stwierdzono, że nie wszystkie stosowane parametry certyfikacyjne produktów i przetworów rolniczych oraz parametry ochrony przed skażeniem gleby, wody, powietrza, roślin i zwierząt wynikają z aktualnie prowadzonych badań podstawowych i rozwojowych. Postulowano rozwijanie interdyscyplinarnych badań rozwojowych dotyczących żywienia i żywności oraz badań i wdrożeń nowych technik i technologii pozyskiwania bezpiecznych surowców i przetworów żywnościowych.
EN
The paper presents some results of Author’s own studies and field research, as well the model research conducted by IMBER on agricultural holdings transformation from extensive and intensive conventional organization of production to sustainable systems of agricultural production integrated with the rural environment. Such evolutional restructuring will involve almost all commercial farms covered by the obligations stated in the European Union Directives and requirements of the Common Agricultural Policy (CAP). The main objective of the organizational, technological and ecological transformations in the activities of development agricultural holdings remains and will remain obtaining increasingly safer (healthy) raw materials and food products under conditions of better energy and the environment saving in rural areas. The development of organic agricultural production, i.e. conducted without the use of any agrochemicals, was viewed critically. A necessity for practical utilisation of the latest achievements of agrochemical industry and biological progress, including genetically modified organisms (GMO) was indicated. It was recommended that a precise, sustainable production should be developed using organic methods and modern technical means. The standards and methods of checking the supply of safe food to the market were assessed. It was found that not all parameters applied for certification of agricultural raw materials and products or parameters for protection of soil, water, air and animals against contamination, result from current basic or applied research. The Author postulated developing interdisciplinary development research on human nutrition and food and well as implementation of modern techniques and technologies for obtaining safe raw materials and food products.
Wydawca
-
Rocznik
Numer
02
Opis fizyczny
s.27-37,rys.,tab.,bibliogr.
Twórcy
autor
  • Zakład Podstaw Technicznej Infrastuktury Wsi, Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie, ul.Rakowiecka 32, 02-535 Warszawa
Bibliografia
  • Golka W., Wójcicki Z. Ekologiczna modernizacja gospodarstwa rolniczego. Monografia. Wydawnictwo IBMER, Warszawa 2006.
  • Gorzała G. Proces wdrażania urzędowo kontrolowanej integrowanej produkcji w Polsce. W: VII Ogólnopolska Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin”, Poznań 2007.
  • Pruszyński S., Mrówczyński M., Kaniuczak Z. Integrowane technologie produkcji roślin rolniczych. W: VII Ogólnopolska Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin”, Poznań 2007.
  • Sawa J. Ocena procesu produkcji rolniczej w badanych gospodarstwach. Inżynieria Rolnicza Nr 9 (64), 2004.
  • Szponar L. Uwarunkowania zdrowotne żywności z udziałem GMO. W: Materiały Konferencji Naukowo – Technicznej Komisji Rolnictwa i Obrotu Rolnego, Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa 2007.
  • Twardowski T. Polskie rolnictwo a GMO. [W:] Materiały Konferencji Naukowo-Technicznej Komisji Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej, Warszawa 2007.
  • Wielicki W., Wajszczuk K. Zrównoważony rozwój rolnictwa w świetle rachunku ekonomicznego. Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 3 (29), 2000.
  • Wolny S. Od integrowanej produkcji roślinnej do EuroGAP. [W:] VII Ogólnopolska Konferencja „Racjonalna technika ochrony roślin”, Poznań 2007.
  • Wójcicki Z. Poszanowanie energii i środowiska w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Monografia. Wydawnictwo IBMER, Warszawa 2007.
Typ dokumentu
Bibliografia
Identyfikatory
Identyfikator YADDA
bwmeta1.element.agro-2c71649d-5152-41dd-9898-af88ddec2a1c
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.